Terug naar overzicht

Van ‘kennis naar kunde naar kassa’ moet Nederlandse economie toekomstbestendig maken

Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht. Met de ondertekening van het kennis- en innovatieconvenant bundelen de ROM’s hun krachten om het missiegedreven innovatiebeleid versneld naar de markt te brengen. Gezamenlijk investeren zij jaarlijks € 80 mln. in de ontwikkeling en financiering van innovatieve bedrijven en projecten.

ROM’s dragen jaarlijks € 80 mln. bij aan missiegedreven innovatiebeleid

LIOF, Oost NL, NOM, Impuls Zeeland, InnovationQuarter, Horizon Flevoland en de BOM hebben de ambitie op korte termijn te komen tot een top-5 van proposities die voor de economische toekomst van Nederland van belang zijn. Het gezamenlijk ROM-project Voedselwaarde dat voedselverspilling moet tegengaan en het Nationaal Actieplan Geïntegreerde Fotonica vormen de eerste wapenfeiten. De ROM’s gaan een actieve rol spelen bij het valoriseren en vermarkten van business ideeën door ondernemers onder het mom van ‘kennis naar kunde naar kassa’. Daardoor wordt kennis omgezet in nieuwe producten en diensten en ontstaan ondernemingen die bijdragen aan zowel succesvolle missies als een sterke economie. Dit vergt een intensivering van de gezamenlijke programmering door overheden (Rijk, provincies, ROM’s), bedrijfsleven en kennisinstellingen die met de kennis- en innovatieagenda’s (KIA) in gang is gezet.

Steun van MKB Nederland en VNO-NCW

Een ambitie die wordt gesteund door MKB Nederland. Recent drong de belangenorganisatie in haar Ondernemersagenda aan op het versterken van de slagkracht van de ROM’s om zo hun impact op de Nederlandse economie te vergroten. In de agenda vraagt zij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een budget van € 5 tot 7 mln. per jaar voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) ter beschikking te stellen om daarmee hun huidige dienstverlening aan de koplopers in het mkb te kunnen uitbreiden naar de bredere doelgroep van het innovatievolgende mkb.

Eerder gaf Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW een vergelijkbaar signaal.

“De ROM’s zetten bij uitstek in op investeringen en projecten met een hoge maatschappelijke impact – op het gebied van voeding, klimaat, gezondheid, veiligheid en energie, oftewel de grote transities van deze tijd. Zo helpen ze de economie in hun regio klaar te maken voor de toekomst. Samen met Invest-NL en de ROM’s hebben we straks alles in stelling gebracht om te zorgen dat Nederland op tal van terreinen wereldtop blijft.”

Kennis- en innovatieconvenant

Het kennis- en innovatieconvenant houdt in dat bedrijven, kennispartijen en overheden tussen 2020 en 2023 gezamenlijk € 4,9 miljard investeren in een viertal innovatiethema’s: Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid. De vier maatschappelijke thema’s van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid: Voor elk van die thema’s heeft het kabinet Rutte III missies vastgesteld. Daarnaast is de verdere ontwikkeling van sleuteltechnologieën (zoals fotonica, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum- en biotechnologie), die vernieuwingen in deze thema’s ondersteunt, mogelijk maakt of zelfs vooruit drijft, van groot belang. Jan Pelle, algemeen directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) tekende vandaag namens de ROM’s het convenant.

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter:

“Hoe maken we de stap naar de Next Economy? Met het missiegedreven innovatiebeleid wordt er gekozen voor een gezamenlijke nationale inzet op Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid. En op de verdere ontwikkeling van sleuteltechnologieën (zoals fotonica, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum- en biotechnologie). Dit sluit naadloos aan op onze inzet vanuit de ROM’s en vanuit InnovationQuarter. Door onze betrokkenheid bij het kennis- en innovatieconvenant gaan we zorgen dat de mooie ambities ook vertaald worden in projecten en investeringen met impact en met vernieuwende bedrijven. In Nederland, in Zuid-Holland.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.