Terug naar overzicht

Unmanned Valley lanceert subsidieregeling voor doorontwikkeling van veelbelovende innovaties

Om de ontwikkeling van veelbelovende innovaties op het gebied van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren te versnellen, lanceert Unmanned Valley – het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk – een subsidieregeling. Startups en scale-ups kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen.

In totaal is er 300.000 euro beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Een van de voorwaarden voor toekenning van de subsidie is dat de aanvrager zelf 25% van het project cofinanciert. De subsidieregeling is mogelijk gemaakt door de gemeente Katwijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In tal van sectoren zijn drones en andere sensor-based toepassingen niet meer weg te denken. De industrie ontwikkelt zich razendsnel en de potentie voor Nederland is gigantisch, maar om vol mee te profiteren is het essentieel om snelheid te maken.

Sneller innoveren om impact te hebben

“Innovatieve ideeën van jonge bedrijven moeten sneller succesvol praktijk worden, relevant en toepasbaar zijn, en daarmee waarde creëren”, stelt Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “Met deze regeling willen wij de innovatiekracht van startups en scale-ups meer benutten en sensor-based innovatie versnellen, en daarmee ook het vestigingsklimaat op Unmanned Valley nog aantrekkelijker maken en nieuwe hightech werkgelegenheid in de regio creëren.”

“Bedrijven moeten aantonen dat de doorontwikkeling die zij voor ogen hebben uitvoerbaar en haalbaar is en welke concrete rendementen te verwachten zijn. Dat betekent dat de beoordeling van het projectplan zwaar weegt. Maar wanneer de aanvraag past binnen de gestelde de gestelde voorwaarden rondom innovatiekracht, werkgelegenheidscreatie en versterking van het vestigingsklimaat, verlicht deze regeling de financieringsbehoefte van startups en scale-ups en schept het voor hen ruimte om te kunnen innoveren en groeien.”

Andere innovatiestimuleringsregelingen

In samenhang met andere initiatieven draagt de subsidieregeling bij aan de versterking en vernieuwing van de economie in zijn algemeenheid, de bredere Nederlandse aerospace-industrie en de drone- en sensor-based sector in het bijzonder.

Recent hebben ook partnerorganisaties InnovationQuarter en Do IoT Fieldlab twee nieuwe voucherregelingen aangekondigd die de samenwerking tussen jonge tech-bedrijven en eindgebruikers stimuleren, en ook interessant zijn voor bedrijven die actief zijn op het gebied van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren; de voucherregeling van het AgriTech-innovatieprogramma en de Do IoT-voucherregeling. In beide voucherregelingen is een rol weggelegd voor Unmanned Valley.

Unmanned Valley en 2021

Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In 2020 hebben de eerste bedrijven – allen actief op het gebied van aerospace, drones en sensoren – zich op Unmanned Valley gevestigd. Voor 2021 ligt de focus op het doorontwikkelen van de vestigings- en testmogelijkheden en het versterken van de koppeling tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Op termijn moet Unmanned Valley uitgroeien tot een broedplaats voor hightech bedrijvigheid.

 

Voor meer informatie over de nieuwe innovatiesubsidieregeling, bezoek de speciale pagina “Sneller innoveren met subsidie” op Unmannedvalley.nl.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.