Terug naar overzicht

Uitvoering Roadmap Next Economy naar volgende fase

Afgelopen twee jaar is met medewerking van veel partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE is de langetermijnstrategie van de regio en richt zich op digitalisering van de economie, energietransitie en circulaire economie. Tegelijkertijd wordt ook extra ingezet op het vormgeven van het onderwijs en ondernemerschap van de toekomst, waarbij alle talenten worden ontwikkeld. Per 1 februari wordt de coördinatie voor de uitvoering en doorontwikkeling van de RNE ondergebracht bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

Uitvoering Roadmap Next Economy naar volgende fase

Roadmap Next Economy

Maarten Struijvenberg, wethouder economie en arbeidsmarkt Rotterdam:

Na twee jaar zeer succesvol pionieren is het verstandig om de uitvoering van de Roadmap voor de regio te beleggen bij een bestendige organisatie met doorzettingskracht die tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden opereert. InnovationQuarter is die organisatie voor onze regio.

De RNE, geïnspireerd door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin, is in november 2016 opgeleverd en schetst via een vijftal transitiepaden (circulair, energie, digital, next society en entrepreneurial region) een handelingsperspectief voor de regio. Op basis van de RNE is afgelopen jaar door bedrijven, kennisinstellingen en overheden al gewerkt aan het ontwikkelen van transitieprojecten voor de regio. De opdracht voor InnovationQuarter is onder meer om voor alle transitiepaden scherp te maken én houden welke programma’s, projecten en systeeminterventies nodig zijn om de ambities van de RNE te realiseren. Daarbij is de samenhang tussen de transitiepaden een belangrijk aandachtspunt: de RNE is een brede, inclusieve agenda. InnovationQuarter heeft tevens een belangrijke rol in het aanjagen van regionale projecten.

Saskia Bruines, wethouder Kenniseconomie Den Haag:

Het is belangrijk dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden zich blijvend inzetten voor het behalen van de RNE-ambitie. Omdat deze projecten zowel een publieke als private betrokkenheid kennen, is het een logische keuze de doorontwikkeling van de Roadmap bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter te beleggen. Gezien de ervaring met InnovationQuarter heb ik daar ook alle vertrouwen in.

Regionaal investeringsplatform

Mede in het kader van de RNE wordt, samen met de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie, gewerkt aan de oprichting van een regionaal investeringsplatform. Een dergelijk investeringsplatform ondersteunt bij het opwerken van financierbare business cases en biedt gestructureerde toegang tot Europese en nationale financieringsinstrumenten. Het kwartiermakerschap voor het verder opzetten van dit investeringsplatform is eveneens belegd bij InnovationQuarter. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met Rotterdam, Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, tevens de partijen die de uitvoering van de RNE mogelijk maken.

Rinke Zonneveld, algemeen directeur InnovationQuarter:

Het besef dat onze regio voor grote economische transities staat is met de RNE sterk gegroeid. We gaan ons de komende jaren er sterk voor maken om dit, samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en clusterorganisaties, succesvol uit te voeren. In het volle besef dat de transitie naar een Next Economy meer is dan een optelsom van individuele projecten.