Terug naar overzicht

Team uitvoering Roadmap Next Economy van start

Het team dat de komende jaren verantwoordelijk is voor de uitvoering en doorontwikkeling van de Roadmap Next Economy (RNE) is compleet. De RNE is de inspirerende visie van onze regio om tot een duurzame en sterk concurrerende economie in 2030 te komen. Met trots presenteren wij het kernteam dat de komende jaren vol enthousiasme aan deze transitie zal werken.

De RNE vereist kantelingen op het gebied van digitalisering, energie, circulaire economie, werkgelegenheid en onderwijs. Binnen de RNE benoemen we deze gebieden als de 5 “transitiepaden” waarover we een systeemverandering proberen te realiseren. Elk transitiepad wordt getrokken door een Transitiemanager. Daarnaast werkt de Transitiemanager Roadmap Next Economy aan het overzicht en de samenhang tussen de transitiepaden en zijn ter ondersteuning een Communicatie Adviseur en Projectsecretaris toegevoegd aan het team. We stellen hen hieronder graag kort aan u voor.

Ria Oonk, Transitiemanager Roadmap Next Economy

Ria werkte de afgelopen 6 jaar als Associate Director voor de Publieke Sector bij Ecofys, een consultancy voor duurzame energie. Daarvoor werkte zij o.a. als adviseur voor de Secretaris Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en als hoofd van de afdeling Milieu bij de Provincie Utrecht.

Ria pionierde in het ontwikkelen van effectief beleid en de implementatie daarvan op het terrein van milieu, duurzaamheid en energie. Ria is een echte verbinder.

Ik ben ervan overtuigd dat echte verandering alleen plaatsvindt door oprechte samenwerking.

Mick van Kappen, Transitiemanager Smart Digital Delta

Mick werkte in een groot aantal nationale en internationale telecommunicatie en consultancy rollen. Hij heeft een specifieke interesse in nieuwe technologieën en de impact hiervan op organisaties en de maatschappij waarbinnen zij opereren. Mick vindt het interessant om tot praktische en logisch toepasbare oplossingen te komen.

Het is mijn ambitie om met de RNE tot een duidelijk zichtbaar en herkenbaar programma te komen dat als handvat en leidraad kan dienen voor de benodigde innovatie. De RNE speelt naar mijn mening een grote rol in de verbinding van publieke en private spelers en de toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen bij innovatie en economische vraagstukken.

Jonne Klaver, Transitiemanager Smart Energy Delta

Jonne werkte als business developer bij InnovationQuarter met veel duurzame ondernemers binnen de energietransitie en stond als Manager Innovatie bij The Green Village aan de bakermat van één van de duurzame living labs in Zuid-Holland. Daarnaast was hij als projectleider verantwoordelijk voor de eerste twee CO2 neutrale wegen van Nederland. Jonne verbindt concrete projecten met complexe systeemveranderingen.

Onze steden, de glastuinbouw en de haven zien er straks anders uit. Huizen zijn verbonden door slimme grids en leveren energie. De glastuinbouw wordt een energiebron van de regio en helpt om CO2 uit de atmosfeer te halen. Het haven industrieel complex gaat elektrificeren en de CO2 wordt direct als grondstof ingezet. Deze veranderingen komen er niet door te wachten op de innovatie van de toekomst, die komen er door nu, iedere dag aan de slag te gaan.

Henk Vooijs, Transitiemanager Circular Economy

Henk studeerde bedrijfskunde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daar leerde hij dat de natuur de systeemaanpak goed heeft begrepen. Er is geen afval, en er zijn vele mooie oplossingen en samenwerkingsverbanden. Na zijn studie bekleedde Henk diverse management- en adviesfuncties op het gebied van Cleantech, Biobased Products en Change Control.

De transitie naar de circulaire biobased economie is een bittere noodzaak en tegelijkertijd een uitdaging en een kans. Dit vergt een systeemaanpak. Daar kan en wil ik een bijdrage aan leveren, samen met bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen.

Bert Hooijer, Transitiemanager Next Education (samen met Nico van Hemert)

Naast het directeurschap van Instituut Gebouwde Omgeving, hield Bert zich de afgelopen jaren bezig met het ontwikkelen van de RDM Campus, een unieke plek in Rotterdam waar innovaties vanuit het bedrijfsleven worden gekoppeld aan toegepast innovatie onderzoek en onderwijs. Later werkte hij als zelfstandig strategisch adviseur bij diverse regionale innovatie programma’s waaronder Rotterdam the Hague Innovation Airport.

Ik vind het een mooie uitdaging om het transitiepad Next Education te vertegenwoordigen. Next Education gaat over vraagstukken betreffende de relatie onderwijs en arbeidsmarkt. Denk dan aan veranderende en nieuwe beroepen en de consequenties hiervan voor organisaties, de arbeidsmarkt en het onderwijs op alle niveaus; zowel publiek als privaat.

Nico van Hemert, Transitiemanager Next Education (samen met Bert Hooijer)

Nico is een echte strateeg met veel expertise op het gebied van publiek-private samenwerking. Hij deed ervaring op met het schrijven van business plannen, managen van projecten en funding aanvragen in rollen als adviseur bij o.a. KPMG, project manager voor Greenport Horti Campus en eigenaar van Strategy on Demand. Nico vindt het belangrijk om als adviseur van begin tot eind inclusief de uitvoering betrokken te zijn.

In mijn rol als consultant voor business en internet, leerde ik dat het niet alleen gaat om planning en advies, maar vooral ook om een gedreven uitvoering. We hebben geleerd dat netwerken van mensen nog veel belangrijker zijn dan wel we al dachten. Het zijn mensen die samenwerken en resultaten bereiken. Het zijn mensen die het verschil maken in het fysieke domein en in de online wereld. Dit zal ik ook steeds op mijn netvlies houden tijdens de uitvoering van de RNE.

Hans Scheepmaker, Transitiemanager Next Society

Hans heeft bij de gemeente Rotterdam gewerkt aan uiteenlopende veranderprocessen. Eerst in het sociale domein met de oprichting van het Sociaal Platform Rotterdam, daarna in stedelijke gebiedsontwikkeling met de transformatie van Stadshavens en nu dus de economische transitie van de regio met de RNE. In het transitiepad Next Society komen de sociale, ruimtelijke én economische dimensies bij elkaar.

De RNE is het kompas voor een fundamentele ‘verbouwing’ van de regio. Het toekomstige data gedreven technologie platform moet worden ingezet voor een nieuw sociaal model, met meer ruimte voor eigen initiatief en eerlijke kansen voor iedereen. Dat is waar het transitiepad Next Society om draait.

Mandy van Tilborg, Communicatie Adviseur

Mandy werkte in diverse innovatie- en communicatie adviesrollen voor Creatieve Koppen en Rabobank Nederland. Ze heeft een grote interesse in disruptieve (technologische) veranderingen en het bewegen van mensen. Haar krachten zijn creativiteit en het vertalen van complexie materie naar de taal en boodschap die een ieder spreekt en boeit.

De RNE is complex en kent een breed veld aan stakeholders. Ik kijk er naar uit om de grote hoeveelheid diverse actoren voortdurend te betrekken, informeren en inspireren. Met trots de resultaten delen die we behalen en mensen enthousiasmeren deze te verspreiden en aan te haken, een mooie uitdaging.

Fabienne Smith, Projectsecretaris

Fabienne heeft zich in haar vorige functie als onderzoeksassistent voornamelijk beziggehouden met het uitvoeren en coördineren van internationale onderzoeksprojecten op (Europese) vraagstukken als klimaatverandering, educatie en mensenhandel. Als projectsecretaris is zij de spin in het web en de rechterhand van de Transitiemanager Roadmap Next Economy.

Wat ik mooi vind is dat Roadmap Next Economy verschillende vakgebieden bij elkaar brengt om samen de toekomstige uitdagingen in de Zuid-Hollandse regio aan te gaan. Want waarom zouden we volgende generaties met deze uitdagingen opzadelen, als we ons hier nu al op kunnen voorbereiden?

Naast het kernteam werkt ook een algemene strategiegroep onder leiding van professor Jan Rotmans aan de RNE en worden er 5 aparte strategiegroepen per transitiepad gevormd waar o.a. specialisten in deelnemen die eerder betrokken waren bij de vorming van de RNE. Zo spelen bij de uitvoering van en visievorming voor Digital en Circular respectievelijk Berry Vetjens (Directeur ICT TNO) en Fred van Beuningen (Directeur Cleantech Delta) een belangrijke rol. Bij de uitvoering van de RNE projecten zullen ook diverse business developers van InnovationQuarter nauw betrokken zijn.