Terug naar overzicht

Studenten van De Haagse Hogeschool maken impact bij InnovationQuarter

Studenten van De Haagse Hogeschool gaan vanaf nu jaarlijks twee onderzoeksprojecten uitvoeren bij InnovationQuarter. Dat staat in het convenant dat faculteitsdirecteur BFM Deborah Mevissen namens De Haagse Hogeschool en Chris van Voorden, hoofd Internationaliseren InnovationQuarter vandaag ondertekenden. De uitwisseling is onderdeel van de wens vanuit InnovationQuarter om de samenwerking met de hogescholen in de regio te intensiveren.

De studenten helpen bijvoorbeeld met het in kaart brengen van potentiële interessante bedrijven voor de maritieme industrie en het formuleren van een waardepropositie met daarin de unieke kwaliteiten van de regio Zuid-Holland. Op termijn willen InnovationQuarter en De Haagse Hogeschool de samenwerking verder verbreden naar het uitwerken van onderzoek en innovatiebeleid, in samenwerking met lectoraten verbonden aan De Haagse Hogeschool.

“De hogescholen in deze regio werken aan dezelfde innovatiethema’s als InnovationQuarter en er vindt vaak heel relevant toegepast onderzoek plaats,”

zegt Chris van Voorden, hoofd internationaliseren bij InnovationQuarter.

“We hebben al jaren een goede samenwerking met de hogescholen, maar die willen we intensiveren. De structurele inbreng van kennis vanuit de hogescholen is cruciaal voor een innovatief mkb in de regio.”

Het beleid van De Haagse Hogeschool, gevat in het instellingsplan, benadrukt de samenwerking met stakeholders in de regio. Deborah Mevissen,  directeur van de faculteit Business, Finance & Marketing (BFM) van de Haagse Hogeschool, is blij met de samenwerking.

“Dit past precies in ons instellingsplan om met ons onderwijs en onderzoek impact te maken, in co-creatie met onze partners”,

aldus de faculteitsdirecteur.

Chris van Voorden en Deborah Mevissen zetten hun handtekeningen onder het convenant in aanwezigheid van Arife Aker en Pieter de Vos.

Studenten maken concrete impact in de regio

De afgelopen jaren hebben al 6 groepen studenten van de faculteit Business, Finance & Marketing (BFM) van De Haagse Hogeschool met succes een onderzoeksproject van 8 weken bij InnovationQuarter afgerond. Voor de onderzoeksopdracht moeten studenten zich bijvoorbeeld stevig verdiepen in de maritieme industrie van Zuid-Holland om de juiste bedrijven te kunnen identificeren die een strategische toevoeging vormen voor het Zuid-Hollandse ecosysteem.

“Studenten zijn vaak verrast dat ze echt bijdragen aan een concrete impact in deze regio; hun werk doet ertoe,”  zegt Arife Aker, een van de projectbegeleiders vanuit InnovationQuarter.

Ook Pieter de Vos die als docent van de faculteit BFM de projecten coördineert benadrukt; “de ondertekening van dit convenant is een opstap naar een meer intensieve samenwerking tussen beide partijen”.

Nauwere samenwerking

Niet alleen InnovationQuarter, maar alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland (ROM-Nederland) hebben zich afgelopen juni gecommitteerd aan nauwere samenwerking met de hogescholen. Voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland tekende toen een convenant met de Vereniging van Hogescholen.

36 hogescholen en 9 regionale ontwikkelingsmaatschappijen zetten daarmee hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatiekracht van het bedrijfsleven te vergroten.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen hebben al goede contacten met het bedrijfsleven in hun omgeving. De afspraken in dit convenant met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen sluiten bovendien goed aan bij de toekomstvisie die de hogescholen in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgesteld voor de komende tien jaar. Hogescholen willen in de regio hun functie versterken op het gebied van onderwijs, onderzoek én het om- en bijscholen van mensen die al werken.”

Chris van Voorden

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren
Nieuwsbrief