Terug naar overzicht

Reshoring: trends & handelingsperspectief voor Zuid-Holland

2020 was een bijzonder jaar, vanwege de wereldwijde Coronapandemie,  bijbehorende maatregelen en (reis)beperkingen. Eén van de effecten van deze crisis was het haperen van internationale toeleveringsstromen – met name vanuit Azië en in de (hightech) maakindustrie.

Bron: The Economist, 16 maart 2021.

Door deze ontwikkeling, laaide de discussie over reshoring op – het terughalen van industriële activiteiten die eerder naar een ander land waren geoffshored-. In verschillende publicaties, artikelen en beleidsnota’s van overheden kwam het thema ter sprake. Terugkerende vraag in die publicaties: biedt reshoring voor Nederland kansen om actief op in te spelen?

Gezien de substantiële technologisch industriële sector in Zuid-Holland, speelde deze vraag in onze regio ook op. Om hier beter inzicht in te krijgen en om goed onderbouwde aanbevelingen richting de regionale en lokale overheden te kunnen doen, hebben Rotterdam Partners en InnovationQuarter in het najaar van 2020 de mogelijke impact voor Zuid-Holland in kaart gebracht. In samenwerking met adviesbureau Berenschot hebben we een onderzoek uitgevoerd dat bestond uit uitgebreide desk research, ronde tafel gesprekken met reshoring experts en diepte interviews met regionale bedrijven uit de technologische industrie.

De uitkomsten zijn nu bekend en kunnen extern gedeeld worden. Via deze link is het complete onderzoeksrapport beschikbaar.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn de volgende:

 • Hoewel het gesprek over reshoring ook bij bedrijven vaker wordt gevoerd, is reshoring een beperkt fenomeen. We zien wel een trend bij Nederlandse bedrijven om (gedeeltelijk) nieuwe activiteiten dichterbij te plaatsen (near sourcing), bijvoorbeeld voor nieuwe producten of als een buitenlandse fabriek is afgeschreven.
 • De onderzoekers signaleren wel drie trends waardoor er een grotere behoefte ontstaat om de supply chain te heroverwegen. Deze trends zullen echter slechts in sommige gevallen leiden tot reshoring en in sommige gevallen juist tot offshoring:
  • Dichterbij bij de consument produceren (local-for-local) en meer gebruikmaken van lokale leveranciers (outsourcing);
  • Diversificatie van de supply chain om weerbaarheid van de aanvoerlijnen te verhogen;
  • Door automatisering neemt het belang van lage lonen af. Bovendien stijgen de lonen en productiekosten in veel landen waar voorheen activiteit naartoe zijn ge-offshored.
 • Weinig Europese regio’s bevorderen reshoring actief. De initiatieven die er zijn worden voornamelijk gedreven door een thematische aanpak (bijvoorbeeld de automobielindustrie in Engeland) of zijn gebaseerd op het algemene vestigingsklimaat (bijvoorbeeld in Frankrijk door Smart Industry). In de VS is dit anders en wordt er wel actiever op ingezet.

Rapportage reshoringonderzoek-extern (002)

Bron: The Economist, 9 februari 2019.

Handelingsperspectief voor Rotterdam Partners, InnovationQuarter en regio Zuid-Holland:

 • Groots inzetten op reshoring door InnovationQuarter en Rotterdam Partners is niet effectief en zou onvoldoende opleveren voor de Zuid-Hollandse industrie. In lijn met onze huidige activiteiten is het advies om ons te blijven inzetten op het verbeteren van het regionale vestigingsklimaat op de lange termijn.
 • De onderzoekers schetsen drie behoeften van bedrijven gerelateerd aan reshoring. De verwachting is dat dit op termijn leidt tot meer regionale bedrijfsactiviteit van bedrijven die nu al gevestigd zijn in Zuid-Holland, bijvoorbeeld door (incidentele) reshoring en near sourcing:
  • Er is behoefte aan inzicht in de kracht van de eigen regio. Een concrete actie kan zijn om inzicht te geven in de bedrijven en hun activiteiten (technologieën waar ze aan werken, beschikbare productiefaciliteiten en bedrijfsactiviteiten) die reeds in de regio zijn gevestigd. Ook vanuit de ActieAgenda Technologische Industrie, een initiatief van Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter en Holland Instrumentation is deze behoefte geïdentificeerd. Vanuit dit programma wordt hierop geanticipeerd.
  • Er is behoefte aan inzicht en ondersteuning bij herstructurering supply chains en professionalisering vanuit het MKB. Een concrete actie kan zijn om bedrijven hier op basis van bestaande tools bij te assisteren indien gewenst. Ook aan deze behoefte wordt vanuit de ActieAgenda Technologische Industrie invulling gegeven.
  • Er is behoefte aan ondersteuning van technologische innovatie van maakprocessen. Bij innovatieprogramma SMITZH kunnen maakbedrijven terecht voor ondersteuning bij digitalisering en automatisering van hun bedrijfs- en productieprocessen.

 

Mocht u nog vragen hebben, naar aanleiding van het onderzoek, neem dan contact op met Jan Jacob Vogelaar, Chris van Voorden, Jorn Douwstra of Ingrid van Hanswijk Pennink.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Chris van Voorden

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren
Nieuwsbrief