Terug naar overzicht

P>Act – Overijssel en Zuid-Holland in ACTie voor de circulaire kunststofeconomie

Plastic Act

Op donderdag 3 oktober hebben de provincies Overijssel en Zuid-Holland en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen InnovationQuarter en Oost NL samen P>Act gelanceerd. P>Act zet netwerk, kennis en geld in om bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van circulaire (gesloten) kunststofketens.

Provincies dagen innovators uit

Voor de ontwikkeling van innovatieve kunststof ketenprojecten die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen bieden de provincies Zuid-Holland en Overijssel een financiële bijdrage van maximaal  50.000 euro. Vanaf 3 oktober is op de websites van IQ en de provincie Overijssel te lezen waar projecten aan moeten voldoen om in aanmerking komen voor deze financiële bijdrage. Parallel wordt, in samenwerking met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland, een landelijk proces voor kennisbundeling en -deling opgezet.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijvingsformulier voor de P>ACT Challenge.

Het gebruik van kunststof is in vijftig jaar wereldwijd vertwintigvoudigd. Hiervan wordt in Nederland nog geen 20% gerecycled. Slechts 15% is op basis van biobased/gerecyclede content. De verwachting is dat de komende 20 jaar het gebruik van kunststof zal verdubbelen. P>Act is op zoek naar innovaties die de keten rondom productie, gebruik en recyclen van kunststoffen kunnen sluiten, zodat er minder fossiele grondstoffen nodig zijn, er minder CO2 wordt uitgestoten en er geen kunststoffen in het milieu terecht komen. P>Act wordt uitgevoerd door InnovationQuarter en Oost NL.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en innovatie), provincie Zuid-Holland: “De overgang naar een circulaire kunststofketen biedt kansen voor het bedrijfsleven. Om deze te verzilveren zijn zowel technische, sociale als economische innovaties nodig, in heel de productieketen. Dit vraagt om samenwerking tussen producenten, merkeigenaren, retailers, gebruikers, inzamelaars en recyclers. Daar gaan we aan bijdragen met P>Act.”

Vaak zijn deze keteninnovaties nog moeilijk te realiseren omdat bedrijven en overheden vast zitten in het oude lineaire systeem en partijen elkaar onvoldoende weten te vinden. P>Act wil dit doorbreken en bedrijven ondersteunen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel voor de portefeuille Economie, Financiën en Europa: “Overijssel kan door haar omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie en aanwezige kennisinstellingen een belangrijke rol spelen in het sluiten van de (nationale) kunststofkringloop.” 

Strategische en financiële ondersteuning

P>Act is er voor ondernemers, organisaties en kennisinstellingen die samen oplossingen willen ontwikkelen voor een circulaire kunststofketen. P>Act biedt strategische ondersteuning voor business cases door ondernemers toegang te geven tot een relevant netwerk van bedrijven, publieke stakeholders, kennisinstellingen en onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden in regionale fieldlabs.

Omdat productieketens ook provinciegrenzen overstijgen, hebben de provincies Overijssel en Zuid-Holland de handen ineengeslagen. Zo kunnen bedrijven uit beide provincies makkelijker met elkaar samenwerken, elkaar versterken en een voortrekkersrol spelen bij de transitie naar een circulaire economie. Andere regio’s zijn welkom om zich aan te sluiten bij P>Act.

Interesse?

Op de websites van Oost-NL en InnovationQuarter is meer informatie te vinden over P>Act.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Angelique Erkenbosch

Senior Business Developer Circulair