We kunnen niet om de energietransitie heen. Groene technologie is alleen mogelijk als de juiste duurzame investeringen plaatsvinden. Wij zitten als partner aan tafel, verbinden vraag en aanbod en leveren financiële slagkracht om de transitie te versnellen.

@InnovationQuarter

Sinds 1 februari 2023 werk ik als Senior Investment Manager voor het Energietransitiefonds Rotterdam. Ik zorg voor (een deel van) het geld dat veelbelovende startups en scale-ups nodig hebben om onderneming verder te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de energietransitie en de circulaire economie.

Ik heb het bijzonder goed naar mijn zin bij InnovationQuarter. Met leuke en professionele collega’s, door het internationale karakter van mijn werk en vanwege de uitdagingen en ontwikkelingen in de regio, waar wij ons mee bezig houden.

@Home

In de weekenden vind je mij op het hockeyveld als coach of scheidsrechter bij mijn drie kinderen.
Ook klus ik veel in ons oude huis dat nooit af is en altijd duurzamer kan. Ik ben inmiddels een expert isoleren en verduurzamen.

@Work

De rode draad in mijn werkzame leven was het zakelijk bankieren. De laatste jaren lag de focus op projectfinancieringen in de duurzame energiesector. Ik heb veel kennis van projecten met zonnepanelen, windturbines, groen gas, waterstof, batterijen, geothermie en recycling van afval zoals bijvoorbeeld plastics.