Terug naar overzicht

Nieuwe R&D-regeling voor hightech bedrijven in Nederland als onderdeel van het Nationaal Groeifonds programma Einstein Telescope

Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope (ET) te stimuleren gaat het valorisatieprogramma van start.
Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg LIOF voert landelijk de regie, mede namens de ministeries van EZK en OCW, Nikhef en de Provincie Limburg. Met drie servicepunten bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM (Brabant), InnovationQuarter (Zuid-Holland) en Oost NL (Oost-Nederland) wordt landelijk aansluiting gezocht bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan consortia. Doel van het programma is om de kandidatuur voor de komst van de Einstein Telescope te versterken.

R&D-regeling

Een van de eerste concrete ondersteuningsmogelijkheden vanuit het programma is een R&D-regeling die binnenkort gelanceerd wordt voor Nederlandse hightech bedrijven. Hiervoor is € 12,085 miljoen beschikbaar. De regeling zal openstaan voor samenwerkingsverbanden (consortia) rondom vijf technologiedomeinen die relevant zijn voor de Einstein Telescope. Deze domeinen zijn:

  • Trillingvrij koelen: ontwikkeling van trillingvrij afkoelen van spiegels tot een temperatuur van 10-20 K.
  • Vacuümtechnologie: kostenbesparingen van het vacuümsysteem en ontwerp van productiefaciliteit en installatiescenario
  • Trilling demping: ontwikkeling van optimale combinatie van passieve en actieve trilling demping
  • Optica: ontwikkeling van grote Si-spiegels en coating voor toepassing bij een temperatuur van 10-20 K
  • Thermische deformaties: ontwikkeling van technologie om thermisch geïnduceerde deformaties te monitoren en compenseren.

De consortia kunnen bestaan uit startups en MKB’ers, grote bedrijven en kennisinstellingen. Door samen te werken met deze diverse partijen, hoopt de regeling de samenwerking tussen verschillende spelers in het innovatie-ecosysteem te bevorderen en de ontwikkeling van baanbrekende technologieën te versnellen. Hierbij wordt ook gekeken naar toepassingen en applicaties in andere gebieden en sectoren.

Overige activiteiten ET Valorisatieprogramma

Op termijn zullen er vanuit binnen dit programma ook andere activiteiten plaatsvinden zoals kennissessies en netwerkevents en de ontwikkeling van een platform. Een adviesraad bestaande uit leden uit het bedrijfsleven kijkt mee naar innovatie-, marktkansen en netwerken. Zodra meer hierover bekend is zullen we deze info delen.

Over de Einstein Telescope

De Einstein Telescope wordt een geavanceerd ondergronds observatorium voor zwaartekrachtsgolven. De grensregio van Nederland, België en Duitsland is hiervoor een ideale locatie. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven. In 2025 of 2026 wordt bekend waar deze topfaciliteit komt. Wil je op de hoogte blijven van alles wat rondom het Einstein Telescope project gebeurt? Meld je dan aan voor de algemene nieuwsbrief.

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Dat zijn Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Achterliggende gedachte is dat economische groei ook voor meer inkomen zorgt. Daarmee kan blijvend worden geïnvesteerd in gezondheidszorg, onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering. Meer info over het Nationale Groeifonds en de Einstein Telescope vind je hier op de website van het Nationaal Groeifonds.

 

Meer weten?

De tijdlijn van de regeling: de 1e openstelling (call) van de R&D-regeling wordt in het najaar van 2023 verwacht. Geïnteresseerde partijen worden aangemoedigd om de aankondigingen en richtlijnen in de gaten te houden voor verdere details. Neem gerust contact met ons op.

Albert van Dorssen

Albert van Dorssen

Business Developer Valorisatie Einstein Telescope
Nieuwsbrief