Terug naar overzicht

‘Klimaatactivisten, stop je energie in de energietransitie en kom bij ons werken’

Zoals de maritieme sector het antwoord op de watersnoodramp had, zo heeft de haven & maritieme sector nu het antwoord op de klimaat- en energiecrisis. Daarvoor moeten alleen tienduizenden vacatures wel snel vervuld worden. De energie en dadendracht van de klimaatbeweging spreekt ons aan. In de maritieme sector kun je de energietransitie mede vormgeven. 

Een pleidooi voor deze mooie sector van Femke Brenninkmeijer en Peter Goedvolk. Femke Brenninkmeijer is CEO van NPRC, een coöperatie van zo’n 150 binnenvaartondernemers, daarnaast is ze voorzitter van de board van Maritime Delta, het maritieme innovatieprogramma dat uitgevoerd wordt door InnovationQuarter. Peter Goedvolk is ondernemer en voorzitter Rotterdam Maritime Board, een adviesorgaan voor Gemeente Rotterdam, de Drechtsteden en Provincie Zuid-Holland t.a.v. het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven in het maritieme cluster in de Rotterdamse regio.

In 2030 wil Europa minstens 55 procent minder CO2-uitstoot. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Sommigen plaatsen vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Zo ontstaat een onnodige tegenstelling tussen realisten en idealisten. Juist de maritieme sector is in staat de klimaatdoelen te helpen realiseren door actie en innovatie. Met hernieuwbare bronnen, zoals windparken op zee, kan de CO2-uitstoot fors afnemen.

Femke Brenninkmeijer & Peter Goedvolk

Peter Goedvolk (L) en Femke Brenninkmeijer (R): “We hebben werkelijk iedereen nodig komende jaren en het is alle ‘hens aan dek’ om in scheepvaart termen te blijven.”

Haven & Maritiem – Uitstekende uitgangspositie

Ons vertrouwen is daarbij gebaseerd op de unieke kwaliteiten van onze sector. Allereerst in efficiëntie, omdat onze bedrijven zo dicht bij elkaar liggen en nauw samenwerken. Van ingenieursbureaus, componentleveranciers, scheepswerven, havens, waterbouwers tot rederijen. Een krachtig maritiem ecosysteem met internationaal leidende kennisinstellingen, zoals MARIN en TNO. Een uitstekende uitgangspositie om de maritieme energietransitie wereldwijd te versnellen én te leiden. De manier waarop wij slepen, baggeren, varen en offshore actief zijn, verandert ingrijpend. We ontwikkelen schepen op waterstof, elektrificeren industrieën en bouwen wind- en zonneparken op de Noordzee. Om druk op de ketel te houden, ontwikkelen we een CO2-monitor zodat het straks voor iedereen duidelijk is wat onze sector uitstoot.

Momenteel springen daarbij vooral onze offshore windparken in het oog, waarvan enkele straks stroom leveren voor ‘groene waterstoffabrieken’ aan land en op zee. De toepassingen zijn inmiddels dusdanig gevorderd dat schepen straks op zee kunnen ‘tanken’ of aan de stekker kunnen opladen bij een windmolenpark. In ‘offshore wind’ speelt de Nederlandse maritieme sector Champions League. Nederlandse bedrijven hebben een marktaandeel van 25 procent binnen de Europese offshore windmarkt.

Helden in de uitvoering

Om dit soort huzarenstukjes te kunnen blijven leveren, moet de maritieme sector heel veel talent werven. Deze mensen zijn hard nodig om het voor 2030 gestelde doel ‘veertig procent stroom uit offshore windparken’ te halen. Met Port of Rotterdam, Deltalinqs en de gemeente Rotterdam werken we daarom aan een plan voor het aantrekken van personeel voor de energietransitie in de Rotterdamse haven. Alleen al voor 2030 hebben we ongeveer 21.000 medewerkers nodig die bedreven zijn in digital technology en smart industry. En ook nog eens 20.000 collega’s die de energietransitie vormgeven.

Daartoe moet ons imago realistischer en actueler worden. Menigeen denkt bij ons alleen aan de Deltawerken, het lostrekken van een containerschip in het Suezkanaal of het opspuiten van Maasvlakte 2. En verder aan containerschepen ver op zee. Deze helden in de uitvoering blijven de kurk waarop de sector drijft. Maar we zijn inmiddels zoveel meer dan dat. De meeste werknemers (alleen al 152.000 in Zuid-Holland) werken bijvoorbeeld aan wal. Je zult ze eerder tegenkomen achter een laptop dan op het dek. Tezamen bezorgen zij de Nederlandse economie 66 miljard euro omzet.

Vandaag nog aan boord en wal stappen

Houdt je dochter van programmeren? Vertel haar over de computergestuurde toepassingen in onze sector. Overweegt je zoon die economie studeert om met Extinction Rebellion snelwegen te blokkeren? Stuur ‘m naar ons. Dan kan hij namens de maritieme sector werken aan de financiering van schonere technieken. En economen en bestuurskundigen denken voor ons uit aan welke innovaties de samenleving nu het meest behoefte heeft. We hebben werkelijk iedereen nodig komende jaren en het is alle ‘hens aan dek’ om in scheepvaart termen te blijven. Hoe graag we dat ook willen, we kunnen daarbij tijdens de transitie niet opeens stoppen met olie en gas. Dan komt alles tot stilstand, ook de energietransitie. We stellen dus doelen en werken daar in rap tempo naartoe. Dit weekend werd het eerste nieuwbouw waterstof-aangedreven binnenvaartschip gedoopt. Diverse maritieme spelers lopen op de muziek vooruit: zij willen al in 2035 CO2-neutraal zijn. Het gaat dus hard, maar is niet morgen geregeld.

Klimaatactivisten die de energietransitie nog meer willen versnellen, doen er goed aan vandaag nog bij ons aan boord (en aan wal!) te stappen. We hebben idealisten nodig om plannen te maken en realisten om ze uit te voeren. In beide kampen, die overigens nauw met elkaar samenwerken en steeds vaker samensmelten in één persoon, staan nog volop vacatures open. Gaat het milieu je aan het hart, dan kun je bij ons het verschil maken. Kom van de snelweg en versnel de energietransitie binnen de maritieme sector.

Femke Brenninkmeijer is CEO bij NPRC en bestuursvoorzitter Maritime Delta, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen, brancheorganisaties en overheden in het maritieme cluster van Zuid-Holland tot aan Werkendam.

Peter Goedvolk is ondernemer en voorzitter Rotterdam Maritime Board, een adviesorgaan voor Gemeente Rotterdam, de Drechtsteden en Provincie Zuid-Holland t.a.v. het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven in het maritieme cluster in de Rotterdamse regio.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Edward Gilding

Senior Business Developer Maritiem & Haven / Teamlead
Nieuwsbrief