Terug naar overzicht

InnovationQuarter trekt boven verwachting hoog aantal buitenlandse bedrijven aan

In 2020 begeleidde InnovationQuarter 43 buitenlandse bedrijven die een nieuwe vestiging openden of bestaande activiteiten uitbreidden in Zuid-Holland. De komende jaren zorgen deze 43 veelal technologisch geavanceerde bedrijven samen voor 1268 banen en investeren ze ruim 273 miljoen euro in de regio. Deze resultaten overstijgen de voor 2020 afgesproken doelstellingen. Dit is gezien de wereldwijd tegenvallende buitenlandse investeringsstromen vanwege de Corona pandemie, bijzonder te noemen.

Coronacrisis drukt wereldwijd cijfers

Buitenlandse bedrijfsinvesteringen staan sinds de Coronacrisis overal onder druk. Een rapport van de UNCTAD gaf zelfs een daling van ruim 40% aan. De wereldwijde crisis en groeiende economische onzekerheid, in combinatie met wisselende reisbeperkingen, lockdowns en leveringsproblemen zorgen ervoor dat bedrijven terughoudend zijn met het openen van nieuwe vestigingen.

Ondanks deze sterke neerwaartse trend op mondiale schaal heeft InnovationQuarter het afgelopen jaar wederom succesvol een hoog aantal bedrijven uit het buitenland weten aan te trekken naar de regio. Dit is te danken aan een flinke bestaande lijst van bedrijven met concrete interesse in de regio, aan de nauwe samenwerking met kennisinstellingen, fysieke hotspots en collega-acquisitieorganisaties en aan onze geïntensiveerde inzet op het relatiebeheer (investor relations) met hier reeds gevestigde buitenlandse bedrijven. Doordat de focus van InnovationQuarter al enkele jaren meer gericht is op bedrijven die een strategische versterking vormen voor de regio, lijken de resultaten minder gevoelig voor de internationale conjunctuur.

Bedrijven veelal actief in innovatieve technologieën en sectoren

Ook in het afgelopen jaar verwelkomden wij voornamelijk vooruitstrevende, technologisch geavanceerde bedrijven in Zuid-Holland. De meeste nieuwe bedrijven zijn actief binnen de Technologische Industrie, IT-sectoren en Life Sciences & Health. Ook vonden er dit jaar veel landingen of uitbreidingen plaats in de Horti/Agro sector, Cybersecurity, Energie en Aerospace. De bedrijven zoeken vaak aansluiting bij deze sterke clusters in onze regio en worden aangetrokken door de beschikbaarheid van talent.

Een voorbeeld hiervan, is het Ethiopisch/Nederlandse bedrijf African Bamboo. Het bedrijf ontwikkelt en produceert bouwmaterialen op basis van tropisch bamboe en gaat een R&D-vestiging opzetten in Delft. Al sinds de oprichting werkt African Bamboo samen met gerenommeerde Europese onderzoeksorganisaties, waaronder TU Delft en TNO. Om de samenwerkingsverbanden te versterken en de afstand tot de Europese markt te verkleinen, zocht het bedrijf een nieuwe locatie voor de afdeling R&D. ‘Onze keuze viel al snel op Delft. InnovationQuarter gaf advies en bracht ons in contact met interessante partners. Zo ontdekten we de vele voordelen van de regio, zoals de faciliteiten van de TU Delft-campus, de nabijheid van de Rotterdamse haven en het hoge kennisniveau op het gebied van technische innovaties.’ Volgens CEO Khalid Duri.

Andere voorbeelden van nieuwe bedrijven die een bijdrage aan de ecosystemen en clusters in de regio leveren zijn ANDBio (platform voor hergebruik van medische apparatuur), Booz Allen (cybersecurity dienstverlening) en Aksa Power Generation (ontwikkeling en verkoop van energiegeneratoren). Het grootste project is het nieuwe distributiecenter van Crocs in Dordrecht geweest. Met dit distributiecentrum zorgt Crocs voor een werkgelegenheid van 350 arbeidsplaatsen, om hun groei in West-Europa verder te faciliteren.

1268 banen, 273,2 miljoen aan investeringen in regionale en nationale economie

Het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen is van groot belang voor Nederland en de regio Zuid-Holland. Het draagt bij aan de economische groei en creëert werkgelegenheid. Zo zorgen de 43 buitenlandse bedrijven, die in 2020 zijn begeleid, naar eigen inschatting binnen drie jaar voor 1268 banen, waarvan 815 nieuwe en 453 behouden arbeidsplaatsen. Bovendien investeren deze bedrijven gezamenlijk 273,2 miljoen euro in de regio.

Geopolitieke ontwikkelingen leiden tot veranderde geomix

In het afgelopen jaar hebben we een verdere verschuiving gezien van de geomix; de herkomst van de gelande bedrijven. Waar voorheen de meeste bedrijven uit de Verenigde Staten en China kwamen, staat het Verenigd Koninkrijk nu ook op een gedeelde eerste plaats met deze landen. De Engelse projecten hangen veelal samen met de Brexit. Het aantal landingen uit zowel China als de VS is lager dan afgelopen jaren, vooral vanwege de (geo)politieke ontwikkelingen en de COVID-pandemie. Er komen dit jaar wederom diverse projecten uit opkomende landen zoals Zuid-Afrika en Turkije. En een opvallend aantal van de projecten komt van dichtbij, bijvoorbeeld uit België.

Chris van Voorden, Hoofd Internationaliseren bij InnovationQuarter: “In de uitgebreide contacten die we met internationale bedrijven hebben, merken we dat het goed ontwikkelde ecosysteem in onze regio een steeds belangrijkere rol speelt in de locatiekeuze. Het gaat daarom in onze dienstverlening niet alleen om het vinden van een geschikt kantoor- of fabriekslocatie, maar veel meer om toegang tot het juiste netwerk, technologie en talent – naast natuurlijk markt. En dat heeft Zuid-Holland en InnovationQuarter de bedrijven steeds meer te bieden. De resultaten over 2020 laten zien dat dit loont.”

Snel omgeschakeld naar verhoogde online zichtbaarheid en digitale dienstverlening

Door de internationale reisbeperkingen was het het afgelopen jaar niet mogelijk om bedrijven in het buitenland te bezoeken en Zuid-Holland op die manier nog beter internationaal op de kaart te zetten. Ook was het vaak niet mogelijk om bedrijven in Nederland ontvangen. Daarom hebben we onze promotie en dienstverlening al vroeg in het jaar aangepast. We hebben onze online aanwezigheid verhoogd en geprofessionaliseerd, onze communicatie via social media opgeschaald en onze dienstverlening richting de buitenlandse bedrijven snel gedigitaliseerd. Deze omschakeling in onze werkwijze heeft mede bijgedragen aan het succes van 2020.

Succesvolle nationale en regionale samenwerking

Het voltooien van deze 43 investeringsprojecten is mede een succes vanwege de goede nationale en regionale samenwerking. Op nationaal niveau werkt InnovationQuarter nauw samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) – een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – en is partner van het Invest in Holland netwerk.

Op regionaal niveau werkt InnovationQuarter sinds 2014 zowel strategisch als uitvoerend samen met Rotterdam Partners en The Hague Business Agency. Ook hebben we afgelopen jaar een samenwerkingsovereenkomst met DEAL Drecht Cities gesloten met betrekking tot het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar de Drechtsteden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren