Terug naar overzicht

Nieuwe subsidieronde innovatieprogramma Energie & Klimaat open

Bedrijven met oplossingen op het gebied van duurzame innovatie kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen. Het innovatieprogramma Energie & Klimaat stelt voor een tweede keer dit jaar vouchers beschikbaar met een waarde van € 30.000 tot  € 100.000,-. De vouchers zijn te gebruiken voor uren en materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een innovatie in een fieldlab of de praktijk. Met de voucherregeling wil het programma bedrijven stimuleren toepassingen door te ontwikkelen waar in de regio behoefte aan is.

Hoe kom ik aan een voucher?

In totaal is er € 1,6 miljoen beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Mkb’ers en fieldlabs kunnen (samen met ketenpartners) een projectconsortium vormen en hun projectplan indienen via deze pagina. Als je nog op zoek bent naar een partner, maak dit dan tijdig bekend bij InnovationQuarter. Wij verbinden je graag aan partijen die bij het programma bekend zijn. 

Na 31 maart worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld en wordt een selectie uitgenodigd voor een pitch. Eind april maken we bekend welke projecten in mei van start kunnen met subsidie. 

Eind vorig jaar vond er al een subsidieronde plaats. Maar liefst 18 nieuwe projectconsortia hebben in die ronde een voucher bemachtigd. Het gaat om uiteenlopende projecten van een groen betonproduct tot de productie van olie en gas van afval. We willen zoveel mogelijk verschillende projecten de kans geven zich door te ontwikkelen. 

Innovatiethema’s 

Het programma richt zich tot eind 2021 op vier thema’s die voor onze regio belangrijk zijn. Alleen projecten die bijdragen aan minimaal één van deze thema’s maken kans op subsidie. 

1. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

De regio staat voor een enorme uitdaging om de bestaande bouw op grote schaal te verduurzamen. Dit vraagt seriematige opschaling op wijk- en bedrijventerreinniveau. Denk aan projecten over e-mobiliteit, lokale energiesystemen en omgang met bijvoorbeeld extreme hitte of wateroverlast.

2. Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in onze regio is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit leidt tot een innovatie-opgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek van energie, energie-opslag en nieuwe infrastructuur. Er is daarom geld voor projecten die bijvoorbeeld gaan over stabiliteit van het grid, waterstof, batterijen, geothermie en warmte.

3. Power-2-X: elektrificatie van de industrie

Het Haven Industrieel Complex Rotterdam (HIC) staat voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren, willen we fossiel gedreven processen vervangen door elektrisch gedreven processen. Er is behoefte aan voorbeelden en expertise-ontwikkeling op onderwerpen als elektrolyse van waterstof en de productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO2 en waterstof.

4. Circulaire grondstoffen in de industrie

Om de industrie in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, zullen we inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Dit kan door het hergebruik van grondstoffen van biogene oorsprong, zoals biomassa en het verwaarden van afval en CO2.

Maak gebruik van fieldlabs

Onze regio telt nu al een uniek aantal fieldlabs en andere innovatieplekken waar getest wordt met duurzame innovaties. Met het programma willen we dit bijzondere ecosysteem versterken door activiteiten en projecten op elkaar af te stemmen en kennis te delen. Zo hopen we wildgroei aan losse initiatieven te voorkomen en krachten te bundelen op de belangrijkste opgaven. 

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit.