Terug naar overzicht

InnovationQuarter sluit 2017 af met succesvol kwartaal

2018 is het vijfde jaar van ons bestaan als InnovationQuarter. We verheugen ons erop om ook dit jaar samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te werken aan de economische structuurversterking en de innovatiekracht van onze prachtige regio. In dit artikel blikken we graag nog even met u terug op het vierde kwartaal van 2017.

Leiden Bio Science Park and InnovationQuarter strengthens already warm ties with Asia

Positieve evaluatie

Al bij de start is door de aandeelhouders afgesproken om InnovationQuarter na vier jaar te evalueren. Deze externe evaluatie, uitgevoerd door Decisio, is eind oktober afgerond en was zeer positief. De belangrijkste conclusie is dat met de komst van InnovationQuarter én de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering aanzienlijk toegenomen én de samenwerking in de regio sterk is gegroeid. Ook de geïnterviewde bedrijven zijn zeer positief over de ontvangen ondersteuning, de inzet van het netwerk en de wijze waarop InnovationQuarter partijen verbindt.

Bijzondere projecten

De sterk verbeterde samenwerking in de regio blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop we regelmatig met alle relevante partijen de schouders zetten onder een bid om een gerenommeerd instituut of belangrijk project naar de regio te halen. Zo werd in het vierde kwartaal bekendgemaakt dat SRON, het NWO-instituut voor ruimteonderzoek, zich zal gaan vestigen in Leiden. Een groot succes van samenwerking en een belangrijke impuls voor ons regionale spacecluster. Ook de vestiging in Delft van het Composite Automation Development Centre, waar naast tal van MKB-ondernemers ook Airbus, Fokker en de TUDelft partner van zijn is een belangrijke versterking van ons aerospace en smart materials cluster.

Eind november werd bekend dat als gevolg van de aanstaande Brexit het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) zal verhuizen van Londen naar Amsterdam. Met veel partners hebben we hier afgelopen jaar hard aan gewerkt en voor gelobbyd. De keuze van de EMA voor Amsterdam biedt – ook voor onze regio – veel potentiële spin-off aan meeverhuizende bedrijven verwacht. In december hebben we hiervoor een plan van aanpak opgesteld en afgestemd met de relevante nationale en regionale partners. Inmiddels hebben we hier een speciaal projectteam voor ingericht.

 

LINQ – oktober 2017 

Mooie resultaten

In het laatste kwartaal van 2017 hebben we vanuit Foreign Investments maar liefst 18 projecten (nieuwe landingen en uitbreidingen) gehaald. Het leadsportfolio is ook zeer goed gevuld, wat een mooie basis vormt voor goede resultaten in 2018. In het vierde kwartaal hebben enkele intensieve acquisitiereizen plaatsgevonden, onder andere naar de Internationale Gitex security beurs in Dubai en de Medica, de grootste medtech beurs ter wereld. En voor de tweede keer in successie organiseerden we op 10 oktober LINQ, onze jaarlijkse bijeenkomst voor buitenlandse bedrijven in Zuid-Holland.

Vanuit de fondsen IQCapital en UNIIQ zijn in het vierde kwartaal zes investeringen gedaan. Zo maakte de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer op 17 november onze vervolginvestering in Ncardia (voorheen Pluriomics) bekend. Begin december werd de investering in het Rotterdamse life sciences bedrijf Quantib aangekondigd door wethouder Maarten Struijvenberg. Belangrijk voor toekomstige investeringen vanuit IQCapital is de additionele kapitaalstorting van € 32 mln. die wij in december mochten ontvangen van de Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Economische Zaken (beiden € 15 mln.) en de gemeentes Delft en Leiden.

Door Business Development werd in het vierde kwartaal het programma Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland (SMITZH) ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en TNO. In dit programma werken 8 maakindustriegerelateerde fieldlabs vanaf 2018 aan concrete projecten en activiteiten voor en met ondernemers. Hiernaast werden de projecten Composite Automation Development Center en Unmanned Valley gehonoreerd met Europese middelen. Op 14 november organiseerden we in en samen met de Drechtsteden de bijeenkomst “Dare2Cross: Create Value with big data”. Ruim honderd deelnemers van bedrijven en organisaties uit sectoren als de gezondheidszorg, offshore en tuinbouw werkten hier samen aan specifieke innovatiecases.

Dare2Cross: Create value with big dataDare2Cross: Create Value with Big Data – november 2017

Afgelopen periode hebben we met de Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, met RVO, Rotterdam Partners, BOM, OostNL en Amsterdam Trade verder gewerkt aan de totstandkoming van Trade NL: betere afstemming en samenwerking tussen publieke partners op het gebied van Trade. Een Convenant tussen Rijk en regionale partners wordt op 22 januari aanstaande ondertekend. Hiernaast hebben we verschillende activiteiten op het gebied van Internationalisering uitgevoerd. Zo is onder meer een verkennende missie naar Boston uitgevoerd, waar met Greentown Labs, de grootste cleantech incubator in de VS, een MoU is afgesloten gericht op verdere samenwerking met Zuid-Holland.

Tot slot hebben we in november de toolkit regiobranding gelanceerd. Een toolkit om het verhaal over onze regio als unieke delta en innovatieve real-life proeftuin voor impactvolle oplossingen beter met elkaar voor het voetlicht te brengen. De toolkit was in september reeds zeer positief ontvangen door de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en wordt inmiddels door verschillende publieke en private partijen toegepast.

Nieuwsbrief