Terug naar overzicht

HUB-programma biedt markttoegang VS voor Zuid-Hollandse life sciences-bedrijven

Zuid-Hollandse bedrijven die met hun medische innovaties de Amerikaanse markt willen veroveren, kunnen rekenen op hulp van een nieuw programma: Holland-US Bridge (HUB).

Provincie luidt startsein HUB-programma, biedt markttoegang VS voor Zuid-Hollandse life sciences-bedrijven

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra lanceerde ‘HUB’ dinsdag 30 januari namens de Provincie Zuid-Holland, founding partner van het programma. Het HUB-programma matcht Nederlandse life sciences & health-bedrijven met ervaren marktleiders die strategisch advies op hoog niveau en praktische ondersteuning bij hun activiteiten bieden.

Zuid-Hollandse bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld eHealth, farmacie en medische apparatuur hebben veel potentie. De reputatie van Nederland op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de life sciences is ijzersterk, de innovatiekracht in de regio is groot en er is goede samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap. De stap naar wereldwijd succes blijkt echter lastig, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan een financieel en commercieel netwerk. Reden voor de provincie om €300.000 te investeren in een programma dat dit netwerk biedt. Ook gemeente Rotterdam draagt bij. De medisch wetenschappelijke sector is hier goed vertegenwoordigd met onder meer het Erasmus MC.

Gelijke kansen op Amerikaanse markt

Het HUB-programma, uitgevoerd door Whale Bay, heeft zijn succes al bewezen in Duitsland. Door het programma hebben 12 Duitse bedrijven voet aan Amerikaanse grond gekregen en kon de sector rekenen op €180 miljoen groeikapitaal. Zuid-Holland is nu de eerste Nederlandse regio die met het programma gaat werken. Uitgangspunt is dat bedrijven die deelnemen met dezelfde kansen als hun Amerikaanse collega’s de wereldmarkt kunnen betreden.

Wie kan zich aanmelden

Alle Nederlandse life sciences startups en opkomende bedrijven die niet ouder zijn dan 10 jaar kunnen zich aanmelden. Succesvolle aanvragers hebben een sterke technologie en een geldige businesscase evenals de drive en gevoel van urgentie om te slagen in de meest dynamische life sciences markt in ter wereld.

Wat te verwachten

Het HUB-programma is een intens, op maat gemaakt programma van een jaar, dat uit drie fasen bestaat:

  • Fase I: Amerikaanse onderdompeling (2 maanden)
  • Fase II: gereedheid (5 maanden in NL)
  • Fase III: Amerikaanse uitvoeringsfase (5 maanden)

De werkpakketten en mijlpalen worden afzonderlijk gedefinieerd.

Contact

Bezoek het HUB kantoor: Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

Of stuur een e-mail: info@hollandusbridge.com

Meer informatie is te vinden op de HUB website