Terug naar overzicht

Gemeente Brielle tekent werkovereenkomst Ketenontwikkeling Circulaire Economie met Fieldlab SSRM

Op donderdag 11 januari 2018 heeft wethouder André Schoon een werkovereenkomst Ketenontwikkeling Circulaire Economie (KCE) met Fieldlab Safe, Smart & Resilient Mainports (SSRM) ondertekend. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stelde voor het project KCE aan de gemeente Brielle een projectbijdrage van € 100.000 beschikbaar voor 2018. Het Fieldlab SSRM investeert samen met het bedrijfsleven ook € 100.000.

Gemeente Brielle tekent werkovereenkomst Ketenontwikkeling Circulaire Economie met Fieldlab Safe, Smart & Resilient Mainports (SSRM)
Dhr. Langstraat (STC MBO College), Dhr. De Bruijn (SSRM), Wethouder Schoon (Gemeente Brielle), Dhr. Wentink (STC MBO College) 

De projectbijdrage door MRDH is toegekend aan gemeente Brielle, maar wethouder Schoon ziet de circulaire economie als uitdaging en kans voor heel Voorne-Putten. De overige gemeenten en de ondernemers van Voorne-Putten zullen daarom nadrukkelijk worden betrokken bij de projectuitwerking.

Circulaire economie richt zich op het hergebruik van reststoffen (afval). Het lineaire productieproces en het achteloos creëren van ‘nutteloze’ reststromen moet anders. Maar de transitie naar de circulaire economie is lastig omdat partijen in een circulaire keten nauw moeten samenwerken om zo’n keten economisch rendabel te maken. Dat kost tijd, energie en vooral lef. SSRM wil partijen daarbij ondersteunen.

Wat gaat het project Ketenontwikkeling Circulaire Economie doen?

Doel van het project is om ketens inzichtelijk te maken (welke partijen gaan met elkaar samenwerken om een keten sluitend te krijgen?) en partners rond thema’s te verbinden. Bedrijven en onderwijs ontdekken op deze manier samen nieuwe wegen naar een duurzame economie. De samenwerking met bedrijven en het onderwijs binnen concrete ‘proeftuinen’ levert een herbruikbare methode en ontwikkelomgeving op voor de succesvolle ontwikkeling en implementatie van circulaire ketens. Op basis van de methode worden (Nederlandse) technische innovaties verder gestimuleerd en nieuwe keten verdienmodellen ontwikkeld. Eenmaal werkend en ingericht, kan deze methode ook verkocht worden aan het buitenland.

Een belangrijke partij binnen elke keten is het onderwijs. Om innovatief en concurrerend te kunnen zijn en blijven moet het bedrijfsleven nauw aansluiten bij de kennisinstellingen (MBO, HBO, WO). Andersom is het voor het onderwijs nodig om te weten wat het innovatieve bedrijfsleven nodig heeft, om de werknemers van de toekomst op te kunnen leiden en de juiste vaardigheden mee te kunnen geven. De Oefenfabriek van STC-Brielle kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Het Fieldlab Smart Safe Resilient Mainports is in 2015 mede op initiatief van InnovationQuarter gestart, en in 2016 verder aangejaagd. Senior Business Developer Peter Tjia, werkzaam op het domein Safety & Security, heeft gewerkt aan de realisatie van een onafhankelijke organisatie per 1 januari 2017 onder leiding van Peter de Bruijn.

Nieuwsbrief