@InnovationQuarter

Na mijn brede ervaring als register accountant ben ik het bedrijfsleven ingestapt en heb ik mijzelf verder ontwikkeld van financieel professional naar financieel eindverantwoordelijke en ondernemer. Na een werkperiode van circa 20 jaar heb ik een korte periode van rust ingelast om onder andere na te denken over mijn ambitie voor komende jaren. Hier is uitgekomen dat ik mij komende jaren richt op duurzame initiatieven om deze organisaties verder te helpen vanuit mijn financieel organisatorische blik. Dit zouden initiatieven kunnen zijn binnen de energietransitie, circulaire economie of andere initiatieven die een duurzame ecologie geborgd hebben. Belangrijk aspect voor mij is ook dat de organisatie op een menswaardige manier opereert, op basis van vertrouwen, persoonlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Vanaf 1 mei 2023 doe ik dat binnen Innovation Quarter als Team Lead Planning and control. Binnen IQ helpen we baanbrekende initiatieven verder op weg naar een succesvolle onderneming met impact!

@Home

Ik woon midden in het groene hart bij de Reeuwijkse plassen. Samen met mijn vrouw en drie kinderen geniet ik van de natuur om mij heen. Naast dat ik veel op het water te vinden ben, doe ik aan survival sport in Berschenhoek. Deze sport heeft de mooie combinatie van fysieke uitdaging en ontwikkeling in technieken, naast dat je lekker in het bos aan het sporten ben.
Ook ben ik verbonden aan de Club41 Waddinxveen, dat is het verlengde van de Ronde Tafel voor 40-plussers. Samen met nog 10 enthousiaste ondernemers zet ik mij in voor de lokale samenleving.

@Work

Mijn expertise ligt duidelijk in de financiële wereld. Tegelijkertijd zie ik ook de tekortkomingen van het huidige kapitalistische systeem en denk en doe ik graag mee in meerdere oplossingsrichtingen voor de transities waarin we met z’n allen zitten.