Terug naar overzicht

QuantWare ontvangt investering van UNIIQ en FORWARD.one voor de ontwikkeling van de eerste gestandaardiseerde quantumprocessoren

QuantWare ontvangt een investering van €650.000 van proof-of-conceptfonds UNIIQ, investeringsfonds FORWARD.one en informals. Met daarnaast investeringen van de Rabobank en Quantum Delta NL, en een toegekende MIT– en Europese subsidie, heeft het Delftse bedrijf ruim een miljoen Euro ter beschikking. Dit gebruikt QuantWare om haar technologie, die de rekenkracht van quantumprocessoren enorm vergroot, verder te ontwikkelen, en om haar gestandaardiseerde quantumprocessoren met uitzonderlijk korte levertijden te gaan produceren en aanbieden. Door hoogstaande quantumprocessoren beschikbaarder te maken voor onderzoeksteams en quantum startups, kunnen sneller stappen gezet worden in quantumonderzoek. Zo komt de commercialisatie van de quantum computer weer een stap dichterbij. De UNIIQ-investering werd met een videoboodschap bekendgemaakt door Freeke Heijman van Quantum Delta NL en Kees Eijkel van de TU Delft.

QuantWare oprichters Matthijs (L) en Alessandro (R) – Foto door Rebekka Mell

De kracht van quantumcomputers

Quantum computing wordt gezien als de heilige graal om problemen op te lossen die gewone computers niet kunnen oplossen. Er is dan ook een grote concurrentiestrijd gaande om de eerste commerciële quantumcomputer aan te kunnen bieden. Het ‘hart’ van de quantumcomputer wordt gevormd door de quantumprocessor. Deze processor rekent met quantum-bits, of qubits, die in tegenstelling tot bits in een klassieke computer, tegelijkertijd een waarde kunnen hebben van 0 en 1. Dit maakt dat een quantumcomputer berekeningen kan uitvoeren die buiten de mogelijkheden van gewone (“klassieke”) computers liggen. Zo zijn er problemen die een gewone computer miljoenen jaren zou kosten om op te lossen, maar die een quantum computer in enkele minuten oplost. Hierdoor zijn quantumcomputers zeer geschikt voor bijvoorbeeld het verrichten van onderzoek naar nieuwe medicijnen of nieuwe materialen.

Hardware nu nog onvoldoende beschikbaar of zelf te fabriceren

Voordat quantumcomputers commercieel ingezet kunnen worden zijn echter nog een aantal hordes te nemen. Zo is toegang tot bepaalde hardware noodzakelijk om quantumonderzoeken verder te brengen; het gaat dan met name om quantumprocessoren en hieraan gerelateerde hardware. Momenteel is deze hardware nog onvoldoende beschikbaar: deze moet bijvoorbeeld geleverd worden door ‘bevriende’ onderzoeksinstellingen, of de onderzoeker moet zelf de vaardigheden opdoen om de benodigde hardware te fabriceren. Levertijden en leercurves van 6 maanden of meer zijn niet vreemd; dat kost waardevolle tijd in een snel ontwikkelend veld als quantumtechnologie. Daarbij is de rekenkracht van de huidige processor nog beperkt, en is er nog geen ultieme oplossing gevonden om deze rekenkracht groot genoeg te maken om in een commerciële quantumcomputer dienst te doen.

Een “Soprano” QPU van QuantWare

QuantWare’s gestandaardiseerde en schaalbare quantumprocessoren

QuantWare is ontstaan uit QuTech, de quantum onderzoeksfaciliteit opgericht door de TU Delft en TNO. Met ervaring in quantumonderzoek als basis heeft het QuantWare-team zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen van quantumhardware die zowel schaalbaar als snel leverbaar is en voldoet aan de eisen van de klant (vaak een onderzoeker). De primaire focus van het bedrijf is het leveren van gestandaardiseerde quantumprocessoren, waardoor onderzoek gereproduceerd kan gaan worden door verschillende partijen met een versnelling in de ontwikkeling van het veld tot gevolg. Het is dan ook de quantumprocessor die QuantWare inbrengt in het ImpaQT-consortium, waar zij met 5 andere private partijen werkt aan een zogenaamde NISQ-computer, bestaande uit hoogwaardige apparatuur. Dat brengt quantum-computing weer een stap dichter bij commercialisatie.

QuantWare zet de investering in voor het opschalen van de productie van quantumprocessoren en aanpalende hardware als versterkers, en het verder ontwikkelen van de innovatieve technologieën die de rekenkracht van hun processor exponentieel vergroot. Alessandro Bruno, Co-Founder van QuantWare, is erg blij met de investering: “De investering van UNIIQ, FORWARD.One, Quantum Delta NL en de Rabobank stelt ons in staat onze quantumprocessoren op de markt te brengen. Daarmee maken we quantum voor meer partijen toegankelijk en kunnen wij op die manier een cruciale bijdrage leveren aan het Nederlandse quantum-ecosysteem”.

Hans Dreijklufft, Fondsmanager UNIIQ: “Quantumtechnologie heeft een enorm potentieel om in de toekomst tot nu toe onoverkomelijke problemen op te lossen. Wij zijn enorm trots dat wij met deze investering in Quantware opnieuw een bedrijf uit het QuTech-Quantum Delft ecosysteem  kunnen stimuleren, en zijn blij dat QuantWare met een investering vanuit het Lightspeed-fonds van Quantum Delta daarnaast ook op nationaal niveau steun geniet. Onze investering en de bredere support van de betrokken partijen zorgt ervoor dat QuantWare snel stappen kan zetten, om zo ook indirect het bredere quantum-onderzoeksveld te ondersteunen om quantumtechnologieën verder te ontwikkelen.“

Paul Pruijmboom, partner FORWARD.one: “Wij zijn onder de indruk van het QuantWare team en de innovatieve technologie die zij aanbiedt. De markt voor quantum computing heeft een enorme potentie en QuantWare levert een cruciale schakel om de ontwikkeling van deze markt te versnellen. Wij zijn blij om vanuit ons nieuwe € 100m fonds QuantWare en de ontwikkeling van high tech in Nederland te kunnen versnellen”.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief