Terug naar overzicht

€ 6 mln. voor 4 projecten circulaire industrie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam subsidiëren met Kansen voor West III voor € 6 miljoen vier projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan regionale doelstellingen op het gebied van verduurzaming en circulariteit. Stuk voor stuk projecten die bijdragen aan een schonere toekomst. Brandstof uit afval, olie en cellulose uit reststromen van houtproductie, veilige verwerking van asbest met als uitkomst grondstoffen voor bijvoorbeeld de cement- en verfindustrie en verantwoorde scheepsontmanteling. InnovationQuarter begeleidde de projecten naar financiering toe.

Binnen het thema circulaire economie werkt InnovationQuarter aan het omvormen van de industrie: van fossiele naar circulaire fabrieken (meer hierover in de Circulaire Actieagenda Zuid-Holland). We ondersteunen deze transitie door impact-innovaties (met significante bijdrage aan CO2-reductie en recyclebare grondstoffen) versneld naar de markt te helpen.

Industrie in groen

De vier projecten die subsidie ontvangen zijn:

Jeannette Baljeu, Gedeputeerde in Zuid-Holland:  “De industrie moet verduurzamen. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. Aan de kant van productie en materialen. Met Kansen voor West zetten we in op de transitie naar een duurzame en circulaire industrie. We geven een impuls aan bedrijven die werken aan de economie van de toekomst en daarmee ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame werkgelegenheid. Deze projecten zijn hier een mooi voorbeeld van.”

Wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur): “Goed dat we met Kansen voor West deze bedrijven steunen. Rotterdam wil graag een schone vernieuwende economie en haven. Nieuwe initiatieven die daaraan bijdragen juich ik van harte toe.”

Projecten verder brengen

Omdat het in deze sector vaak gaat om zeer nieuwe toepassingen, langere projecten en grotere bedragen; vinden we het belangrijk kansrijke projecten door de innovatiefunnel heen te helpen. Hiervoor werkt InnovationQuarter in het Industry Transformers Platform nauw samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam om projecten te selecteren en te begeleiden.

Angelique Erkenbosch, business developer bij InnovationQuarter: “Onze strategie is het vastpakken en begeleiden van kansrijke projecten. We willen hen echt verder helpen. De projecten die nu subsidie krijgen vanuit Kansen voor West zijn projecten waar we al langere tijd bij betrokken zijn en die we ondersteund hebben bij hun subsidie-aanvraag. Zo hebben we Hydrocat bijvoorbeeld in een eerdere fase met een Energie & Klimaat-voucher verder geholpen.”

Meer weten?

Kansen voor West is het samenwerkingsverband tussen de vier Randstadprovincies en de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) dat uitvoering geeft aan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in West-Nederland. De middelen van de openstelling Kansen voor West III op het thema Industrie Circulair zijn afkomstig van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Met het Industry Transformers Platform, een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam, selecteren en begeleiden we díe innovaties die het best bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame industrie in Zuid-Holland. Voor meer informatie daarover, schakel met Angelique Erkenbosch.

Angelique Erkenbosch

Angelique Erkenbosch

Senior Business Developer Circulair
Nieuwsbrief