Zuid-Holland, lanceerbasis voor baanbrekende innovaties in de lucht- en ruimtevaartsector

De sector Aerospace in Zuid-Holland omvat kort gezegd ‘alles wat vliegt en daarmee te maken heeft’. We onderscheiden 3 clusters: Ruimtevaart, Luchtvaart en Drones (onbemande luchtvaartuigen). Het faciliterende Composieten cluster levert daarnaast nieuwe materialen aan de gehele Aerospace sector. Zuid-Holland kent:

157

Aerospacebedrijven

7.320

Directe banen in de sector Aerospace

12.500

Indirecte banen in de sector Aerospace

1

Europa’s grootste lucht- en ruimtevaartfaculteit bij de TU Delft

Ruimtevaart in Zuid-Holland

Zo’n 80% van alle ruimtevaartactiviteiten in Nederland vindt plaats in Zuid-Holland. Ruimtevaart is het meest volwassen cluster en creëert de grootste impact in de regio. Zowel de upstream maakindustrie als de downstream data applicatie-industrie is ruim vertegenwoordigd in de regio en geniet internationaal aanzien. Naast TU Delft’s faculteit voor lucht- en ruimtevaart, is de regio ook de thuisbasis van het technische hart van de European Space Agency, ESTEC, gevestigd in Noordwijk. Met de komst van ruimteonderzoeksinstituut SRON naar Leiden in 2021 en de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk, zal het ruimtevaartcluster van steeds groter belang voor Zuid-Holland en Nederland worden.

Dit maakt Zuid-Holland uniek in ruimtevaart:

 • ESA/ESTEC

  Het European Space Research & Technology Centre (ESTEC) is ESA’s grootste faciliteit in Europa en is het technologische hart van de organisatie. Zo’n 2.700 engineers, technici en wetenschappers ontwikkelen en managen vanuit Noordwijk diverse ESA missies.

 • Galileo Reference Centre

  Galileo is het door de Europese Unie gecreëerde Mondiale Navigatie Satelliet Systeem. Het reference center heeft de taak de kwaliteit van ruimtesignalen en de prestaties van de Galileo Service Operator te evalueren.

 • 60 Space bedrijven

  In Zuid-Holland zijn 60 Space bedrijven gevestigd.

Onze regio blinkt met name uit op het gebied van:

Satelliet communicatieservices

Complete space (sub)systemen

Internationaal ruimterecht

Optics & optomechatronics

Nano- & kleine satellieten

Nieuwe materialen & composieten

Zonnepanelen

Aardobservatieservices

Luchtvaart in Zuid-Holland

Zuid-Holland neemt een unieke en bijzonders plaats in binnen het Nederlandse luchtvaartcluster. De complete keten van academische onderzoeks- en kennistoepassingen,toeleveranciers en eindgebruikers is aanwezig in de regio. Er zijn 62 luchtvaartbedrijven in Zuid-Holland, onder andere actief in fabricage van vliegtuigonderdelen en drones, het onderhoud daarvan, maar ook in het ontwerpen en ontwikkelen van luchthavens en luchthavengebouwen overal ter wereld.

Onze universiteiten, instituten en bedrijven zijn frontrunners op gebied van

Complete aerospace subsystemen

Systeem engineering en Artificial Intelligence

Grootschalige- en geautomatiseerde productie

Nieuwe materialen en slimme composieten

Digitalisering en digital twinning

Zelfhelende materialen

Hot section components for gas turbines

Customized high-end electronics

Hotspots en faciliteiten

De Aerospace Innovation Hub

Een pre-incubator op de TU Delft campus waar ondernemende studenten hun business idee met ondersteuning en in samenwerking met internationale corporates kunnen doorontwikkelen ter voorbereiding op aanmelding bij incubators zoals Yes!Delft en ESABIC.

Drones in Zuid-Holland

Nu Valkenburg is aangemerkt als testcentrum, heeft zich inmiddels een klein cluster op het gebied van drones en onbemande luchtvaartuigen ontwikkeld. Een indoor (shared) testcentrum zou een goede aanvulling zijn op het cluster.

Het verbinden van een grote, internationale naam aan het cluster van onbemande voertuigen. Een grote marktpartij kan dit cluster namelijk onmiddellijk doen groeien. Kennis op dit onderwerp is bij de TU Delft ruimschoots aanwezig.

Uitdaging

Het verbinden van een grote, internationale naam aan het cluster van onbemande voertuigen. Een grote marktpartij kan dit cluster namelijk onmiddellijk doen groeien. Kennis op dit onderwerp is bij de TU Delft ruimschoots aanwezig.

Kansen

Om het cluster te versterken zet InnovationQuarter in op:

 • Personenvervoer
 • 5G-ontwikkeling
 • Observatie & Monitoring
 • Disruptive Technology

Zuid-Holland is de thuisbasis van een uniek cluster composieten en nieuwe materialen. Het omvat de volledige keten van academische kennis en onderzoek, applicatieontwikkeling tot aan eindgebruikers (OEM’s). In combinatie met een breed scala aan componentenleveranciers, is dit cluster vooral actief in industrieën zoals lucht- & ruimtevaart, maritiem, automotive, machinebouw, infrastructuur, bouw & constructie.

Geavanceerde hybride materialen/FML

Thermoplastische Composieten

Grootschalige en geautomatiseerde productie

Structurele integriteit en composieten

Shape memory composieten

Zelfhelende materialen

Verbinden en lassen van composieten

Next generation composietmaterialen

Zuid-Holland telt maar liefst twee op composieten toegespitste fieldlabs

Ook innoveren in deze sector?

Sluit aan bij één van de lopende projecten hieronder of neem contact op met één van onze Business Developers om uw idee voor een nieuwe innovatiesamenwerking te verkennen.

Lees ook: de Aero-Space agenda

Deze agenda beschrijft de acties die moeten worden ondernomen in Zuid-Holland om te zorgen voor duurzame groei van het Aerospace ecosysteem.

Onze partners in de sector Aerospace

Transitie naar een nieuwe economie, waarin digitalisering een centraal thema is, vormt het hart van de nationale Smart Industry Agenda. In Zuid-Holland wordt dit concreet uitgewerkt in een groot aantal fieldlabs, die met elkaar gemeen hebben dat ze zich richten op mondiale vraagstukken en internationale marktkansen.

Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering en digitalisering kunnen vanaf nu terecht bij SMITZH – Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Acht fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, MRDH, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen en dit loket opgericht.

Holland Instrumentation_logo_payoff

HI (Holland Instrumentation) is hét hightech platform van West-Nederland. HI versterkt dit netwerk regionaal en sector-overstijgend samen met ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheden. Ook maakt HI het hightech netwerk in West-Nederland beter zichtbaar als partner voor samenwerking en investeringen.

In RoboValley werken meer dan 170 robotica-onderzoekers uit een groot aantal gebieden samen met andere experts, ondernemers en besluitvormers in zowel de publieke als de private sector. Bij RoboValley kunnen bedrijven de beschikbare kennis vinden en gebruiken die door diverse academische afdelingen van de TU Delft worden ontwikkeld, wat de groei van de industrie versnelt.

Nieuwsbrief