Terug naar overzicht

50% van de Nederlandse daken nu geschikt voor zonnepanelen / € 2,5 mln. voor solar-startup RABLE

De startup RABLE Group BV heeft sinds 2019 een volledig nieuw montagesysteem voor zonnepanelen ontwikkeld. Uit onderzoek in opdracht van RVO blijkt dat meer dan 50% van de daken in Nederland te zwak is voor een zonne-installatie. In Nederland zijn zonnepanelen op een plat dak met meer dan 295 m2 dakoppervlak pas mogelijk na een kostbare renovatie. In reactie op deze vraag ontwikkelde RABLE een zelfdragend montagesysteem waardoor er, zonder renovatiekosten, op bijna al deze daken direct zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd. Impactinvesteerders Rubio Impact Ventures en Energietransitiefonds Rotterdam (via InnovationQuarter) investeren € 2,5 mln. om de productie in te richten en de markt op te gaan met het systeem.

Het ontsluiten van het zonnepotentieel van alle daken met een (lichte) constructiebeperking kan een extra 1.1 TWh/jr bijdragen aan de 2030-doelstelling (van de Rijksoverheid) bovenop de nu al geplande 5.9 TWh/jr. Door ook de zwaar beperkte daken te ontsluiten, kan nog eens 16% extra zonne-energie-op-dak potentieel worden ontsloten. Een noodzakelijke bijdrage om het scenario ‘focus op daken’ met ambitie van 200 TWh/jr (TKI & Generation (2021)) te realiseren. Dit rapport stelt dat het ruimtelijk potentieel op daken en verharde terreinen voldoende is om een groot deel van de opwek te kunnen herbergen bij een opgave van 70 Twh/jr en ook bij een grotere opgave van 200 Twh/jr in 2050. Dit is vastgesteld met scenariovarianten ‘focus op daken’.

De gemeente Rotterdam heeft zichzelf ten doel gesteld om 3,2 km2 zon op dak te realiseren in 2026. Hierdoor is er vanuit het programma Smart Energy Systems (SES) ontwikkelbudget gegeven aan Rable om hun zelfdragende systeem te ontwikkelen. De positieve resultaten van de testen hebben geleid tot de investering vanuit Energie Transitiefonds Rotterdam en Rubio Impact Ventures. Met de lancering van dit zelfdragende montagesysteem voor platte daken voorziet RABLE in de innovatie die nodig is om de ambities te realiseren. Nagenoeg alle platte daken waarvoor de constructieve beperking een probleem was, worden door dit nieuwe systeem in staat gesteld om omgezet te worden in energiecentrales.

Erik Valks, CEO van RABLE: “Het vertrouwen van onze nieuwe investeerders maakt het mogelijk dat wij nu kunnen doorpakken met de serie productie en internationale uitrol van dit unieke product. Deze gezamenlijke inspanning zal de energietransitie structureel versnellen.”

Impact-investeerders Rubio en Energietransitiefonds Rotterdam: “De helft van de commerciële en industriële daken in Nederland zijn te zwak voor zonnepanelen; dat zijn zo’n 9.000 voetbalvelden aan oppervlakte die onbenut blijft voor zonne-energie. Met Rable kunnen we die 9.000 voetbalvelden van zonnepanelen voorzien; dat is een enorme hoeveelheid extra zonne-energie op plekken waar de stroom ook direct gebruikt kan worden.”

Meer weten over een investering via InnovationQuarter?

Neem gerust contact op met Jesse!

Jesse In 't Velt

Jesse In ‘t Velt

Senior Investment Manager ENERGIIQ
Nieuwsbrief