Enterprise Europe Network

Vinden en gevonden worden bij internationaal ondernemen en
innoveren

Het Enterprise Europe Network (EEN) ondersteunt innovatieve ondernemers kosteloos bij hun internationaliseringsvraagstukken.

De adviseurs van EEN helpen met:

 • wereldwijd zakenpartners vinden;
 • advies over innovatie en de meerwaarde van uw technologie;
 • bemiddelen bij technologische samenwerking;
 • informatie over Europese wet- en regelgeving, waaronder CE-markering;
 • informatie over Europese programma’s en fondsen en over de Europese Investeringsbank;
 • advies over mkb-financiering;
 • begeleiding als u wilt digitaliseren, verduurzamen of deelnemen aan Europese R&D projecten.

Het netwerk bestaat uit 600 organisaties in 68 landen. EEN werkt nationaal én internationaal samen
met Kamers van Koophandel, overheidsagentschappen en instellingen voor bedrijfs -,
innovatieontwikkeling en kenniscentra.

Voor wie is het netwerk?

EEN is er voor ondernemers. Daarnaast kunnen de volgende organisaties bij het netwerk terecht:

 • onderzoeksinstituten;
 • universiteiten;
 • technologiecentra;
 • instellingen voor bedrijfs-en innovatieontwikkeling.

Europese wet- en regelgeving

EEN heeft expertise op het gebied van wet- en regelgeving, met name als het gaat om CE-markering
en zakendoen in de Europese Unie. Ook zijn de adviseurs van EEN uw aanspreekpunt voor
opmerkingen of klachten over EU-wetgeving, die succesvol opereren op de Europese markt in de
weg staat. Zij kijken samen met u naar de mogelijke impact van Europese regels voor uw bedrijf en
geven klachten rechtstreeks door aan de Europese Commissie.

Wat biedt Enterprise Europe Network?

 • Zakenpartners vinden voor technologische samenwerking en internationale handel
 • Het versterken van uw innovatiekracht
 • Marktinformatie voor handel & export
 • Alle informatie over Europese wet- en regelgeving
 • Kijk voor meer informatie op www.enterpriseeuropenetwork.nl

Partners EEN

EEN wordt gefinancierd door de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.
EEN-partners in Nederland zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), de
Hanzehogeschool, Business Development Friesland, New Energy Coalition, de Stichting Water
Alliantie en 7 regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Supply Chain Resilience Platform (SRP)

Het Enterprise Europe Network en de EU-clusters spelen een essentiële rol bij het verminderen van de kwetsbaarheden in internationale toeleveringsketens voor ondernemers. Om deze dringende problemen aan te pakken, heeft het netwerk een platform voor weerbaarheid van de toeleveringsketen opgericht.

Meer weten?

Kijk op de portal van het Enterprise Europe Network (EEN).

Niklaas van Hylckama Vlieg

Niklaas van Hylckama Vlieg

Liaison Officer Digital / Projectmanager Enterprise Europe network

Bel: +31651994479
Stuur mij een e-mail

Contactformulier Enterprise Europe Network

Nieuwsbrief