Terug naar overzicht

Internationaliseringsimpuls voor het Zuid-Hollandse cybersecuritycluster

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag maken middelen vrij om het internationaliseren van Nederlandse cybersecurity bedrijven te bevorderen. Hierdoor krijgen veelbelovende bedrijven met internationale groeiambities ondersteuning bij het uitbreiden van hun werkzaamheden naar het buitenland. Dit werd op 2 oktober bekendgemaakt tijdens het internationale cybersecurity business event. Eén van de vele events die tijdens de Europese Cyber Security Month plaatsvinden in Den Haag met als doel kennis, ideeën en innovaties te delen voor een veiligere toekomst.

Chris van Voorden, hoofd Internationaliseren bij InnovationQuarter: “Het doel van het programma is om een kopgroep van zo’n 50 bedrijven te helpen om versneld internationaal door te breken en voet aan de grond te krijgen in diverse doelmarkten. In het verleden is reeds ingezet op Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Japan. In een samenwerking met een aantal bedrijven is er aandacht voor India en er is reeds een verkenning op Taiwan geweest.”

Cybersecurity is een internationale markt waarin technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Veel bedrijven moeten daarom over de landsgrenzen heen kijken om verdere groei te realiseren. Een centraal uitgevoerd programma op een geselecteerd aantal doelmarkten en gezamenlijk optrekken werkt daarbij versnellend voor deze bedrijven. De provincie en de gemeente investeren nu in een internationaliseringsprogramma en InnovationQuarter voert dit uit in nauwe samenwerking met The Hague Security Delta (HSD). Zo wordt concreet invulling gegeven aan de groeiambities van de bedrijven binnen het cybersecurity cluster.

Gezamenlijke aanpak

Internationaliseren vergt in de praktijk een andere aanpak dan zakendoen in het eigen land. Wetgeving, importrestricties, toegankelijkheid van nationale protocollen, maar ook taalbarrières en culturele verschillen kunnen een obstakel vormen bij het betreden van nieuwe markten. En daarnaast speelt in het cybersecurity domein vertrouwen een belangrijke rol. Veel ondernemers hebben dan ook baat bij ondersteuning door diensten zoals die van InnovationQuarter, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassades en consulaten. Ook samenwerking met andere Nederlandse ondernemers op een internationale markt vergroot de kans op succes.

“Het is voor individuele bedrijven moeilijk om de stap naar de buitenlandse markt te maken. Dat is gemakkelijker als je de krachten bundelt. We hebben dat bijvoorbeeld gezien tijdens de IT-SA in Duitsland, waar we een gezamenlijk Holland Paviljoen hadden. Met dit programma hopen we dat ook te bereiken. Het is bij uitstek iets voor een regionale ontwikkelingsmaatschappij als InnovationQuarter om daarin het voortouw te nemen” aldus Adri Bom Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie van de Provincie Zuid-Holland.

Het belang van dit programma overstijgt de Haagse stadsgrenzen maar heeft wel degelijk invloed op de bedrijven in Den Haag, internationale stad van vrede, recht en veiligheid. “In de regio Den Haag bevinden zich vele cybersecurity bedrijven die zich hebben gevestigd in de nabijheid van de Rijksoverheid, de NAVO, Europol en kennisinstellingen zoals de TU Delft. Voor Den Haag is het van groot belang om deze bedrijven te helpen groeien en zo arbeidsplaatsen in en voor de stad te helpen creëren. Om internationaal impact te hebben moeten we lokaal, regionaal en nationaal samenwerken en dat krijgt in dit programma goed vorm ” stelt Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal bij gemeente Den Haag. De stad werkt al meerdere jaren intensief aan de versterking van de cybersecurity sector en was onder andere mede-initiatiefnemer van The Hague Security Delta (HSD) en de Cyber Security Academy (CSA).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Chris van Voorden

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren
Nieuwsbrief