Terug naar overzicht

Zuid-Hollandse economie krimpt minder hard dan andere regio’s

Vorige week presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de voorlopige cijfers voor regionaal economische groei in Nederland. Hoewel de Zuid-Hollandse economie krimpt, is de krimp minder fors dan in andere regio’s.

De coronapandemie heeft een zware wissel getrokken op de wereldeconomie. Ook de Nederlandse economie heeft in 2020 een forse klap gekregen, zo blijkt uit de voorlopige economische groeicijfers van het CBS. In 2020 heeft de Nederlandse economie een krimp van 3,8 procent zien. Een belangrijke noot vooraf is dat het gaat om voorlopige cijfers op basis van een relatief nieuwe experimentele methode van het CBS. De cijfers kunnen dus nog positiever of negatiever uitvallen.

Verschillen tussen regio’s

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de economische weerbaarheid verschilt per regio. De provincies Noord-Holland en Groningen zijn in 2020 het hardst gekrompen. Met name de krimp in Noord-Holland valt op. De regionale economie is in 2020 met 7 procent gekrompen. Een belangrijke verklaring voor de krimp in de Randstadprovincie is de afname van de hoeveelheid vliegverkeer – de economie van de regio Haarlemmermeer krimpt met maar liefst 18 procent. Zeker tijdens de eerste coronagolf lag het aantal vliegbewegingen fors lager.

Zuid-Hollandse economie krimpt minder hard

De Zuid-Hollandse economie is met 3 procent gekrompen in 2020, zo schat het CBS. Hoewel die krimp minder fors is dan het Nederlands gemiddelde, staat de krimp in schril contrast met de regionale groeicijfers van een jaar eerder. In 2019 groeide de Zuid-Hollandse economie nog met 1,3 procent. De cijfers van het CBS laten verder zien dat er kleine verschillen bestaan tussen Zuid-Hollandse corop-regio’s. De regio’s Leiden en Bollenstreek, Rijnmond en Overig Zuidoost-Zuid-Holland krimpen met drie procent. In alle overige Zuid-Hollandse corop-regio’s ligt de krimp met twee procent onder het Zuid-Hollands gemiddelde.

Een blik vooruit

De cijfers van het CBS geven een beeld van de weerbaarheid van de regionale economieën in Nederland. Hoewel de cijfers tonen dat de Zuid-Hollandse economie minder hard is geraakt, zeggen ze weinig over de economische wendbaarheid van de regio: de mate de regionale economie ook weer opkrabbelt. De komende tijd wordt duidelijk hoe de verschillende regionale economieën zich herstellen.

Vanuit InnovationQuarter blijven wij deze regionaal-economische ontwikkelingen volgen. Daarnaast is InnovationQuarter, om de wendbaarheid en weerbaarheid van regio’s beter te begrijpen, nauw betrokken bij het EVER onderzoeksproject van de Universiteiten van Utrecht en Tilburg en onderzoeksbureau Birch dat zich hierop richt.

Meer weten over de Zuid-Hollandse economie?

Neem gerust contact op met Jan Jacob!

Nieuwsbrief