Terug naar overzicht

Zuid-Hollands Job Board is live!

Begin juni 2022 is het Zuid-Hollands Job Board gelanceerd.

Het Job Board is een tool dat internationaal talent ondersteunt in het vinden van vacatures binnen de innovatieve sectors die onze regio kent.

Zuid-Hollandse werkgevers kunnen op deze manier hun Engelstalige vacatures op een gezamenlijk platform onder de aandacht brengen bij internationals. Zowel start-ups als scale-ups, tot MKB, multinationals en kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd binnen het Job Board. Solliciteren doen internationals rechtstreeks op de website van het betreffende bedrijf.

De lancering van het regionale Job Board is een belangrijke mijlpaal binnen het Zuid-Hollandse Internationaal Talent Programma. InnovationQuarter coördineert dit programma, dat erop gericht is om internationaal (tech) talent aan te trekken en te behouden voor Zuid-Holland, alsmede het ondersteunen van Zuid-Hollandse werkgevers bij dit thema. Een van de doelen van het programma is om Zuid-Holland te positioneren als de regio waar het voor internationaal talent goed werken en leven is. Het programma bundelt de verschillende initiatieven die er al zijn op dit gebied en zet deze extra kracht bij. 

“Met dit portal kunnen we de behoeften van ondernemers in de regio borgen en inzoomen op wat Zuid-Holland voor internationaal talent te bieden heeft”, aldus Rinke Zonneveld van InnovationQuarter.

Job Board Zuid-Holland

Werkgevers: doe ook mee! 

Is jouw bedrijf gevestigd in Zuid-Holland en wil je internationaal talent werven? Meld je bedrijf en vacatures aan door je bedrijfsnaam, sector en website te mailen naar info@workinrotterdamthehague.org. 

Voortgang Internationaal Talent Programma 

De komende maanden wordt binnen het Internationaal Talent Programma ook gewerkt aan een Talent Portal. Op het online portal kunnen zowel bedrijven als internationale werkzoekenden meer informatie vinden, over bijvoorbeeld het aantrekken van internationaal talent en hoe het is om te wonen en te werken in Nederland en onze regio.  

Naast het Job Board en de Talent Portal zal er ook aan andere middelen gewerkt worden. Het programma duurt vooralsnog tot en met 2023, maar de ambitie is om dit duurzaam in de regio te borgen. 

Meer informatie 

InnovationQuarter is de penvoerder van het Internationaal Talent Programma. Andere financierende partijen zijn onder andere de gemeenten Den Haag en Rotterdam, Metropoolregio Den Haag, Regio Drechtsteden, MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond. Bij de uitvoering van het programma wordt nauw samengewerkt met de International Centers van Rotterdam, Den Haag en Leiden en de onderwijsinstellingen uit heel Zuid-Holland. Ook op nationaal niveau wordt nauw samengewerkt binnen de NL Talent Coalition. 

Het deelakkoord Internationaal Talent Programma is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees hiermeer over het Human Capital Akkoord. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Sasja Heijman

Program Manager International Talent