Terug naar overzicht

Zuid-Holland provincie met meeste scale-ups

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek nieuwe cijfers over het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Scale-ups zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Uit de cijfers blijkt dat Zuid-Holland de provincie is met het hoogste aantal scale-ups.

InnovationQuarter zet zich in voor een Zuid-Hollandse economie waarin nieuwe innovatieve bedrijvigheid kan ontstaan en doorgroeien. Het doorgroeien van bedrijven is belangrijk omdat een kleine groep snelgroeiende bedrijven verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de nieuwe economische activiteit en banen. Het Erasmus Centre for Entrepreneurship schatte dat scale-ups in 2015-2018 goed waren voor 220.000 fulltime banen. Snelgroeiende bedrijven zijn dan ook een belangrijke prestatie-indicator voor de Zuid-Hollandse economie.

Begin maart publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek nieuwe cijfers over het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Dat is de afgelopen jaren fors gestegen. Over een periode van tien jaar steeg het aantal scale-ups met ruim 34 procent. In 2019 waren er in Nederland in totaal 27.635 scale-ups.

De opwaartse trend zien we ook terug op de regionale schaal. Ook in de drie provincies met het hoogste aantal scale-ups in 2019 – Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland – is het aantal de afgelopen jaren fors gestegen. De provincies laten een vergelijkbare trend zien, waarbij opvalt dat het aantal scale-ups in 2019 iets is gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Voor scale-ups is de regionale schaal van belang. Uit onderzoek weten w dat veel factoren die van belang zijn voor de economie en de doorgroei van een bedrijf hebben namelijk een aanzienlijk regionale dimensie. Zo zijn arbeidsmarkten in grote mate regionaal, investeren venture-capitalinvesteerders het liefst dichtbij huis en is face-to-face-interactie voor ondernemers onderling van groot belang voor de overdracht van kennis.

Definitie CBS

Er zijn nogal wat definities van snelgroeiende bedrijven in omloop. Het CBS spreekt van een scale-up wanneer een bedrijf: een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer laat zien, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Met uitzondering van 2016 is Zuid-Holland de afgelopen tien jaar de scale-up-provincie van Nederland geweest, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal scale-ups ontwikkelde zich van 4.195 in 2010 naar 5.145 scaleups in 2019. Dat betekent dat circa 19 procent van de Nederlandse scale-ups is gevestigd in onze regio. De scale-uphoofdstad van Nederland ligt overigens niet in Zuid-Holland. Met 2.130 scaleups laat Amsterdam andere gemeenten ver achter zich. In Zuid-Holland voert Rotterdam met 1.055 scaleups de lijst aan. Ook in Den Haag en het Westland licht het aantal snelle groeiers met respectievelijk 625 en 265 hoog.

De effecten van de coronapandemie zijn groot. Ook veel bedrijven die de afgelopen jaren snel zijn gegroeid, zijn hard geraakt door de pandemie, zo bleek eerder uit een analyse van Techleap. Het is dan ook zeer de vraag of de opwaartse trend van de afgelopen jaren zich de komende jaren zal doorzetten.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Jan Jacob!

Nieuwsbrief