Terug naar overzicht

€ 750.000 voor volgende fase innovatieprogramma ZorgTech

De provincie Zuid-Holland stelt € 750.000,- beschikbaar voor vervolg van het innovatieprogramma ZorgTech. ZorgTech ondersteunt sinds 2020 Zuid-Hollandse bedrijven en zorgorganisaties in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de gezondheidszorg te verbeteren. Begin 2022 kunnen projectconsortia weer vouchers aanvragen. Dit keer op de thema’s ‘Gezonde start’ en ‘Gezond ouder worden’. Zorgorganisaties die actief betrokken willen worden bij de opzet en resultaten van deze voucherrondes kunnen zich nu melden.

ZorgTech laat kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller vinden. Veel bedrijven en zorgpartijen die werken aan technologische zorgoplossingen, ervaren obstakels om tot daadwerkelijke toepassing te komen. Dit is zonde, want hierdoor gaan kansrijke initiatieven verloren.

 

“Innovatie is onmisbaar in het oplossen van maatschappelijke opgaven als gezondheidszorg. Met deze investering stimuleren we ondernemerschap, verbeteren we de kwaliteit van de zorg en versterken we de concurrentiepositie van de Zuid-Hollandse zorgtech-sector.”

– Meindert Stolk Gedeputeerde Economie en Innovatie provincie Zuid-Holland

 

Wat doet ZorgTech?

ZorgTech helpt door het verbinden van de juiste partijen en ondersteunt bedrijven bij het opschalen van technologische oplossingen. Het programma zet in op het versterken van het Zuid-Hollandse ecosysteem; het delen successen en leerpunten; en het agenderen van kansen en knelpunten. Daarnaast kunnen projectconsortia een subsidievoucher aanvragen waarmee zij hun technologische oplossing in de praktijk kunnen valideren.

 

resultaten

Succesvolle resultaten programma

Inmiddels hebben 13 projecten een voucher ontvangen, zoals opvoedrobot Luna. Een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten is te vinden op de programmasite. Niet alleen de projecten die een voucher krijgen, worden gestimuleerd om met hun innovatie aan de slag te gaan. Doordat alleen projectconsortia bestaande uit meerdere verschillende partners een voucher kunnen aanvragen, stimuleert het programma samenwerking tussen technologieaanbieders, zorgorganisaties en andere partijen zoals gemeenten of labs. In totaal zochten maar liefst 164 technologiebedrijven, zorgorganisaties, labs en gemeenten elkaar op en leverden samen een projectidee in. Hieruit werden 37 projectconsortia gevormd. 

Wat is er geleerd?

De kracht van het programma zit niet alleen in de financiering, maar vooral ook in het verbinden aan de juiste partners en openen van deuren. Er gebeurt veel in het zorgtech ecosysteem. Door dit inzichtelijk te maken en krachten te bundelen, wordt het makkelijker te agenderen en financieren. Na de eerste twee rondes bleek dat werken vanuit een specifieke gezamenlijke uitdaging uit de zorg, meer oplevert dan enkel technologieontwikkeling stimuleren. Barrières zitten vaak in de cultuur en kennisborging. Het is daarom goed om een voucherronde rond een gezamenlijk thema te organiseren zoals in ronde 3 werd gedaan rondom het sociaal domein. 

 

Er komt veel op je af als je een product op de markt brengt. Denk aan het onderzoeken van de procesmatige, technische en financiële haalbaarheid. De support van ZorgTech was hierbij enorm waardevol. Ook stelden we tijdens intervisiesessies met de verschillende partners onze kernwaarden scherp en aan de hand daarvan bepaalden we de prioriteiten, een strategisch plan en een minimum viable product. 

-Martijn van der Ent, zorginnovator en medeoprichter Cue2Walk

 

Opschaling

Om maatschappelijk én economisch meer impact te maken, zoekt het programma samenwerking met zorgorganisaties, die gezamenlijk meer inhoudelijke focus aan willen brengen aan de voucherrondes. Fase 3 richt zich op de thema’s ‘Gezonde start’ en ‘Gezond ouder worden’. Begin 2022 kunnen nieuwe projectconsortia vouchers aanvragen binnen deze thema’s. Door begeleiding en intervisie wil het programma het leereffect over alle lopende innovatieprojecten vergroten. Organisaties die zich aansluiten bij het programma wisselen onderlinge projectresultaten uit, ontvangen inzicht in kansen en knelpunten en gaan in expertsessies gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor hun uitdagingen. 

Meer weten?

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op de programmasite. Zorgorganisatie met interesse om mee te denken? Neem dan direct contact met ons op.

Marieke Kodde

Senior Business Developer