Terug naar overzicht

Zoetermeer lanceert AI-fonds van € 50 mln.

Het investeringsfonds Curiosity, gevestigd in Zoetermeer, van €50 miljoen is voor vroege fase AI-startups in Noord-Europa en is op 18 januari gelanceerd. De eerste investering werd gedaan in ‘explainable AI’ startup Deeploy, een investering van €0,8 miljoen. Investeerder Curiosity richt zich op vroege-fase investeringen in AI-gedreven software bedrijven in de Benelux, Scandinavië en de Baltische staten om het groeipotentieel in deze markten te benutten.

Curiosity is opgericht door ervaren investeerders Herman Kienhuis, hiervoor onder andere
directeur van KPN Ventures, en Maurice Beckand Verwee, oprichter van startup
investeerder Crosspring. De missie van het fonds is om Europese ondernemers te
ondersteunen in het bouwen van een nieuwe generatie softwarebedrijven die gebruik
maken van nieuwe technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het
investeringsfonds richt zich specifiek op de vroege fase financiering van tech-bedrijven in
groeiende technologie-segmenten zoals Enterprise software, Marketing/E-commerce,
FinTech, Cyber Security, LegalTech en PropTech. Daarbij wordt gefocust op de snelst
groeiende tech hubs van Europa: de Benelux, Scandinavië en de Baltische staten. Het
fonds heeft een unieke community aanpak en wil toegroeien naar een omvang van €50
miljoen om te investeren in 20 softwarebedrijven. Het fonds heeft toezeggingen opgehaald
bij meer dan 35 investeerders, met name ondernemers en family offices, waaronder
mede-oprichters van BinckBank, Scoupy, Litebit en SecurityMatters.

Europese technologiesector en AI zijn booming, maar vroege fase blijft achter

Door te focussen op de vroege fase financiering van AI-startups in de Benelux,
Scandinavië en de Baltische staten vult Curiosity een gat in de markt op. Europa, in het
bijzonder Noord-Europa, is een van de snelst groeiende regio’s in de wereldwijde
technologiesector. Echter komt de groei volledig voor rekening van de financiering van
bedrijven in latere groeifases. In Nederland is het bedrag dat in de pre-seed en seed fase
wordt geïnvesteerd al jaren rond de €200 miljoen*; in 2021 gaat dit om slechts 4% van de
totale durfkapitaal investeringen, terwijl de marktbehoefte fors toeneemt. Daarnaast breekt
de toepassing van kunstmatige intelligentie door in het merendeel van de industrieën
waardoor sprake is van een enorme groeipotentie, waarbij Europa voorop loopt als het
gaat om de regelgeving rondom het verantwoord inzetten van AI. Curiosity richt zich
specifiek op bedrijven die hier goed op aansluiten.

Deeploy ontwikkelt software om AI transparant te maken

De deelname aan de financieringsronde van Deeploy, van in totaal €1 miljoen samen met
bestaande aandeelhouders, is de eerste investering van het nieuwe fonds. Deeploy biedt
software gericht op transparantie, explainability en traceerbare verantwoording bij de inzet
van AI. De opgehaalde financiering zal door Deeploy worden ingezet voor verdere
software ontwikkeling gericht op het bedienen van grote enterprise klanten en het
opbouwen van een professionele sales organisatie ter voorbereiding van toekomstige
internationale expansie. Op termijn ambieert Deeploy daarnaast om de huidige cloudbased
software door te ontwikkelen tot full SaaS oplossing.

“Meer beschikbare informatie en slimmere technologieën voor de dataverwerking en
machine learning, maken dat AI aan de rand staat van een doorbraak en van grote waarde
zal zijn voor talloze bedrijfstakken. Daarmee neemt ook de aandacht toe voor
verantwoording van de keuzes die door algoritmes worden gemaakt en wordt er door de
Europese Unie gewerkt aan regels omtrent transparantie en uitlegbaarheid hiervan.
Deeploy sluit perfect aan bij deze ontwikkelingen en de vier ervaren co-founders hebben
de expertise om bedrijven hierbij te helpen met een effectieve oplossing”, aldus Herman
Kienhuis, mede-oprichter van Curiosity.

“Naast de duidelijke inhoudelijke fit met het fonds en de twee doorgewinterde
investeerders aan het roer die praktische en strategische expertise samenbrengen, voegt
voor ons de community focus van Curiosity enorme waarde toe. Door zowel ondernemers
als adviseurs mede-eigenaar te maken van het fonds wordt een kruisbestuiving van
aanvullende expertises en kennis gestimuleerd, waardoor portfolio bedrijven de juiste
ondersteuning vinden om verder te groeien”, geeft Bastiaan van de Rakt, co-founder van
Deeploy aan.

De start van een community voor groei

Door te mikken op een portfolio van 20 snelgroeiende AI-software bedrijven biedt Curiosity
investeerders een kans om met risicospreiding het groeipotentieel in deze markt te
benutten. Ondernemers waarin zal worden geïnvesteerd genieten op hun beurt van de
actieve ondersteuning van het fonds door een breed netwerk van experts, talenten,
partners en kennisdeling. Uniek aan de investeerder is de community focus. Ondernemers
die worden gesteund door Curiosity, worden mede-eigenaar van het fonds, waardoor zij
belang hebben bij de groei van het portfolio en peer-to-peer kennisdeling wordt
gestimuleerd. Daarnaast heeft het fonds een groep van ervaren adviseurs bijeengebracht
waaronder Daniel Gebler (Picnic), Ulla Kruhse-Lehtonen (DAIN Studios), Patrick de Laive
(TNW), Jan Kees de Jager (Easygenerator), Aik Deveneijns (Levelup) en Christina Caljé
(Autheos). Ook de adviseurs worden allen mede-eigenaar van het fonds en stellen hun tijd
en expertise beschikbaar voor het ondersteunen van het fondsmanagement en de portfolio
bedrijven.

Ten slotte staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de nieuwkomer op de
financiële markt hoog in het vaandel. Het fonds richt zich specifiek op investeringen in
software bedrijven die op een verantwoorde manier kunstmatige intelligentie willen
inzetten en zal ondernemers ook helpen om een ‘AI ethics’ beleid te ontwikkelen dat
aansluit bij Europese waarden en regelgeving. Daarnaast is Curiosity aangesloten bij
#Fundright en actief gericht op het creëren van een divers team, community en portfolio.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief