Terug naar overzicht

Zo versterkt InnovationQuarter Vertical Farming in Nederland

Ze organiseerde twee grote bijeenkomsten voor bedrijven rond Vertical Farming, nam het initiatief voor de oprichting van een Vertical-Farming-fieldlab en ze zette een strategie uit voor de sector. Anne-Claire van Altvorst werkt al jaren vanuit een persoonlijke drive voor de Zuid-Hollandse tuinbouwsector. Als business developer heeft ze een scherp oog voor nieuwe verdienmodellen die de sector kan benutten. Maar met alleen praten heeft ze weinig, ze wil resultaat boeken, impact maken. En dat deed ze. Niet alleen, maar samen met o.a. Greenport West Holland, de Wageningen Universiteit, een groot aantal bedrijven, de gemeentes Rotterdam en Lansingerland, het World Horti Center en Dutch Greenhouse Delta.


Resultaten op Vertical Farming

Om de Nederlandse expertise rond Vertical Farming te bundelen nam InnovationQuarter de afgelopen jaren het initiatief voor:

  • 2 grote bijeenkomsten met 80-100 bedrijven om ze op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken rond Vertical Farming
  • Het Fieldlab Vertical Farming, dat in december 2019 opgericht werd
  • Een PIB-aanvraag, samen met Dutch Greenhouse Delta, om Nederlandse bedrijven die actief zijn rond Vertical Farming in de Golfstaten te promoten. Die aanvraag is inmiddels goedgekeurd.
  • De opzet en uitvoer van een Vertical-Farming-strategie, samen met een kerngroep, om de kennis en kunde rond Vertical Farming door te ontwikkelen
  • Een subsidieaanvraag voor een Vertical-Farming-Paviljoen in het World Horti Center
  • Een werkgroep Vertical Farming die de sector zal positioneren op de World EXPO in Dubai

200 Vertical Farms kunnen de stad New York voeden

Dat er bij Vertical Farming grote exportkansen liggen, is voor Anne-Claire van Altvorst zonneklaar: “Als bedrijf kun je niet anders meer dan de ontwikkelingen op Vertical Farming nauwgezet blijven volgen; die gaan de sector echt veranderen. Vertical Farming is 100x zo productief als volle grondteelt en 4x zo productief als een groentekas. Ter voorbeeld: 200 Vertical Farms zouden de hele stad New York kunnen voeden. Daarmee is Vertical Farming de oplossing voor de wereldwijde urbane voedselproblematiek. Het is geen kwestie van of, maar wanneer.”

Om koploper te blijven moeten we kennis bundelen

“Wereldwijd zijn we nu nog koploper op Vertical Farming, voornamelijk dankzij onze enorme teeltkennis en experimenteerdrang in Nederland,” zegt Anne-Claire, “maar onze kennis is ook versnipperd. Die moeten we bundelen om impact te kunnen blijven maken. Daarom heb ik het initiatief genomen tot een fieldlab Vertical Farming, een plek waar bedrijven samen kunnen testen en innoveren. We werken toe naar één groot loket waar buitenlandse bedrijven terecht kunnen met al hun vragen en waar Nederlandse bedrijven op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken.”

Publicatie InnovatiePact

Op Vertical Farming heeft InnovationQuarter nauw samengewerkt met het Innovatiepact van Greenport West-Holland. De Greenport publiceerde onlangs een update over het Innovatiepact, met daarin de resultaten rondom Vertical Farming, maar ook op bijvoorbeeld Human Capital. Inmiddels zijn er binnen het Innovatiepact 21 projecten akkoord bevonden en 16 projecten in ontwikkeling. Hieronder vindt u de publicatie:

Op de hoogte blijven over Vertical Farming?

Neem contact op met Anne-Claire!

Anne-Claire van Altvorst

Senior Venture Developer