Terug naar overzicht

Zo kwamen Zuid-Hollandse bedrijven door de crisis

In 2020 investeerde InnovationQuarter in 30 startups en scale-ups, trok 43 buitenlandse bedrijven aan naar de regio en realiseerde 58 innovatieve samenwerkingsverbanden. Dat leidde tot € 414 mln. aan additionele private investeringen en 1268 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de regio. De resultaten overstijgen de voor 2020 afgesproken doelstellingen. Dat is bijzonder, omdat wereldwijd het aantal buitenlandse bedrijfsinvesteringen juist daalde én omdat InnovationQuarter naast haar reguliere activiteiten ook nog eens de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups instigeerde en uitvoerde. Dankzij die COL bleven 160 innovatieve bedrijven in Zuid-Holland tijdens de coronacrisis overeind, die anders waarschijnlijk onderuit zouden zijn gegaan.

Bedtenten voor ernstig gehandicapte kinderen (CloudCuddle uit Delft), een behandeling tegen kanker waarbij afweercellen zo aangepast worden dat ze de tumor opruimen (Cellpoint uit Leiden), een heupairbag die ouderen beschermt tegen heupletsel bij een val (Wolk uit Den Haag) en energieopwekkende vloeren (Energy Floors uit Rotterdam). Zomaar een greep uit de 160 Zuid-Hollandse bedrijven die de coronacrisis konden overleven dankzij de Corona-OverbruggingsLening. Er werd in totaal een bedrag van € 74 mln. verstrekt.

“In slechts een paar weken tijd hebben we alles in gereedheid gebracht om de Corona-OverbruggingsLening (COL) te kunnen uitvoeren voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een huzarenstukje. We hebben laten zien heel snel en doelgericht te kunnen inspelen op veranderende economische omstandigheden,” zegt directeur Rinke Zonneveld. “Door onze dienstverlening aan te passen aan de directe behoeftes van ondernemers, door onze aandeelhouders te ondersteunen bij hun economische herstelplannen, door op verzoek van het kabinet uitvoering te geven aan de Corona-OverbruggingsLeningen (COL). Maar vooral door te blijven doen waar we goed in zijn.”

In Zuid-Holland vind je oplossingen voor heel de wereld

“InnovationQuarter zorgt ervoor dat de sterke, vaak wereldleidende sectoren in Zuid-Holland kunnen blijven bloeien,” zegt Zonneveld. “Het zijn namelijk onze innovatieve ecosystemen als quantum, biotechnologie, in de Rotterdamse haven, aerospacesector en de technologische industrie waar de Nederlandse economie voor een groot deel op draait en die zorgen voor maatschappelijke oplossingen voor heel de wereld. Niet voor niets is het Janssen-vaccin in Zuid-Holland ontwikkeld, niet voor niets worden de oplossingen voor duurzame luchtvaart op Rotterdam-The Hague Innovation Airport ontwikkeld en getest.”

Regionaal resultaat om trots op te zijn

Op alle terreinen heeft InnovationQuarter in 2020 haar doelstellingen op direct-economische impact (banen en geïnvesteerd vermogen) overtroffen:

  • Innoveren realiseerde 58 businesscases en innovatieprojecten met een investeringsvolume van € 48 mln. Daarnaast heeft InnovationQuarter afgelopen jaar samen met partners onder andere grote innovatieprogramma’s als Energie & Klimaat, ZorgTech, SMITZH en Maritime Delta uitgevoerd.
  • Internationaliseren heeft 43 buitenlandse bedrijven geassisteerd bij vestiging dan wel uitbreiding in de regio. Deze bedrijven verwachten binnen drie jaar 1.268 arbeidsplaatsen te hebben gerealiseerd en € 273 mln. additioneel te hebben geïnvesteerd.
  • Investeren heeft 30 investeringen gedaan van de fondsen in beheer, waarvan 17 uit IQCapital, 5 uit UNIIQ en 8 uit ENERGIIQ. Afgelopen jaar hebben onze portfoliobedrijven € 93 mln. aan additionele investeringen aangetrokken, waarvan er € 22 mln. door InnovationQuarter is geïnvesteerd. Daarnaast heeft InnovationQuarter afgelopen jaar aan 160 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een Corona-OverbruggingsLening verstrekt voor een bedrag van in totaal € 74 mln.

En InnovationQuarter doet meer. Zo ondersteunt het ook ondernemers uit de regio bij hun internationaliseringsambities, vormt het de schakel tussen het nationale topsectorenbeleid en het regionale bedrijfsleven en is er vanuit het secretariaat van de Economic Board Zuid-Holland gewerkt aan de Groeiagenda Zuid-Holland en bijbehorende regionale lobby.

“Bovenal hebben onze activiteiten bijgedragen aan de weerbaarheid van onze regionale economie en de vele mooie innovatieve bedrijven die onze regio rijk is. Door te blijven investeren in deze bedrijven en ze te helpen met innoveren en internationaliseren zorgen we dat Zuid-Holland sterker uit de crisis komt,” zegt Rinke Zonneveld.

Nieuwsbrief