Terug naar overzicht

Zes scale-ups zoeken talent en partners voor groei op ZIE 2024

Tijdens het succesvolle ZIE-2024 presenteerden donderdag ongeveer 100 hightech maakbedrijven zich aan een kleine 1000 bezoekers. Zuid-Hollandse bedrijven die werken aan een sterke, schone, veilige en duurzame economie in Nederland. Waaronder zes van de vele scale-up bedrijven op een paviljoen van InnovationQuarter, de ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Deze scale-ups produceren machines en apparaten voor het maken en gebruiken van schone energie (Zepp.solutions, Battolyser en Kalpana); sensoren voor efficiëntere processen en onderhoud (Villari en Spectral Industries); en exoskelletten voor lang gezond werken (Skelex).

Bedrijvigheid vormt het kloppende hart van de maakindustrie, maar staat vaak onder druk door internationale concurrentie en veranderende marktomstandigheden. Het vinden en behouden van talent blijft een constante uitdaging, terwijl de schaarse ruimte in onze regio een steeds grotere zorg wordt. Het is binnen dit kader van dringende behoeften dat de zes scale-ups zich presenteerden op ZIE 2024, met een duidelijk doel voor ogen.

Openingshandeling met Martin van Gogh

In Zuid-Holland zijn nu meer dan 6.000 bedrijven actief in de maakindustrie, met zo’n 123.000 mensen werkzaam,” aldus Marijke Roskam, Martin van Gogh en André Boer tijdens de opening van ZIE 2024.

Anton Duisterwinkel, Senior Business Developer bij InnovationQuarter en bestuurslid van Hi Delta, benadrukt het belang van hoogwaardige productie: “We moeten benadrukken waarom hoogwaardige productie zo belangrijk is. Nieuwe technologie kan daarbij helpen. Maar om deze technologische vooruitgang te realiseren, is het essentieel om te begrijpen wat bedrijven nodig hebben. Dit omvat voldoende talent, zo divers mogelijk, ruimte, betrouwbare en schone energie, aanzienlijke en gerichte R&D-budgetten en netwerken met betrouwbare partners en leveranciers. Deze 6 scale-ups illustreren dit perfect.”

Voor de scale-ups zelf was ZIE 2024 een kans om partners te vinden die groei mogelijk maken en talent aan te trekken voor verdere ontwikkeling en implementatie van hun technologieën.

De Scale-ups die het voortouw nemen:

   zepp.solutions: Deze scale-up produceert brandstofcellen voor zwaar transport. Zepp staat op het punt een nieuwe brandstofcelfabriek te openen met steun van het Europese Just Transition Fund. Daar zijn partners en talent voor nodig.
   Skelex: Met de introductie van de Skelex Edge, een innovatief exoskelet, zoekt Skelex partners die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en toepassing van dit product. Daarnaast wil het bedrijf nieuw talent aantrekken om de groeiende vraag naar zijn producten aan te kunnen.
   Kalpana Systems: Kalpana Systems zoekt naar samenwerkingsverbanden om haar revolutionaire roll-to-roll productiemethode verder te verbeteren en uit te breiden naar nieuwe toepassingsgebieden. Daarnaast is het bedrijf op zoek naar getalenteerde individuen die willen bijdragen aan haar missie om duurzame technologieën te ontwikkelen.
   Battolyser Systems: Met haar baanbrekende product dat elektriciteit kan opslaan en groene waterstof kan produceren, is Battolyser Systems op zoek naar partners die willen investeren in de verdere ontwikkeling en commercialisering van haar technologie. Bovendien wil het bedrijf nieuw talent aantrekken om haar ambitieuze groeiplannen te realiseren.
   Villari: Villari wil samenwerken met lokale partners om haar draadloze monitoringstechnieken verder te ontwikkelen en te implementeren in diverse sectoren. Daarnaast zoekt het bedrijf naar hooggekwalificeerd personeel om haar groeiende klantenbestand te bedienen en nieuwe markten te betreden.
   SPECTRAL Industries: Met haar geavanceerde LIBS-technologie streeft SPECTRAL Industries naar samenwerkingen met industriepartners om haar technologieën te integreren in bestaande productieprocessen. Daarnaast is het bedrijf op zoek naar talentvolle professionals die willen bijdragen aan haar missie om de industrie te verduurzamen en te innoveren.

Tijdens ZIE 2024 was het echter niet alleen de presentatie van deze opkomende bedrijven die de aandacht trok.

Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland: Tijdens ZIE 2024 werd het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland officieel gelanceerd, met als doel bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun digitale beveiliging. Het centrum zal fungeren als een centrale hub voor kennis en ervaring op het gebied van cybersecurity, gericht op het vergroten van de cyberweerbaarheid in de gehele keten van de maakindustrie.

Het Cyberweerbaarheidscentrum is mede geïnitieerd door Boers & Co, Hittech, Batenburg Techniek, Lely, Koninklijke Metaalunie, FME, InnovationQuarter, Hi Delta en Security Delta. Bewust van de risico’s waarmee de keten wordt geconfronteerd, nemen zij het voortouw om actief deel te nemen aan het Cyberweerbaarheidscentrum voor de maakindustrie in Zuid-Holland om de digitale veerkracht in de regio te vergroten.

Einstein Telescope: Een ander opvallend project dat tijdens ZIE 2024 werd gepresenteerd, was de Einstein Telescope. De Einstein Telescope meet zwaartekrachtsgolven door met gevoelige lasers en trillingsvrij opgehangen spiegels voortdurend de lengte van zijn drie detectorgangen te controleren. Als die lengte in een specifiek patroon verandert is dat het signaal van een langskomende zwaartekrachtsgolf. De Einstein Telescope zal duizend keer meer zwaartekrachtsgolven detecteren dan zijn voorgangers. Een van de meest kansrijke locaties voor de Einstein Telescope is het grensgebied van Nederland, België en Duitsland. Vier regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn op dit moment verantwoordelijk voor de uitvoering van het valorisatieprogramma en specifiek de R&D-regeling: Oost NL (regio Oost-Nederland), BOM (regio Brabant), InnovationQuarter (regio Zuid-Holland) en LIOF (regio Limburg).

H2Makers: Tot slot werd H2Makers geïntroduceerd als een initiatief om de ontwikkeling van waterstoftechnologieën te stimuleren in de Zuid-Hollandse maakindustrie. Dit initiatief, door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en ondersteund door InnovationQuarter, heeft tot doel organisaties te stimuleren te investeren in innovatie en samenwerking om waterstof sneller in te zetten in diverse sectoren zoals industrie, chemie, luchtvaart en scheepvaart.

Digitalzh: Kansen genoeg dus, maar hoe gaan bedrijven al die producten maken met het schaarse personeel, in de beperkte beschikbare ruimte, en met de hoge prijzen voor energie en grondstoffen? Digitalisering biedt veel antwoorden! Samen met de TU Delft en vele andere partijen heeft InnovationQuarter daar een loket voor opgezet voor alle ‘Eerste Hulp Bij Digitaliseren’.

Met meer dan 1000 bezoekers en standhouders is ZIE 2024 niet alleen een momentopname van de huidige stand van zaken. Wil jij meer weten over bovenstaande initiatieven, neem dan contact met ons op.