Terug naar overzicht

Zes projectconsortia ontvangen ZorgTech-voucher voor innovatie

Afgelopen weken ontvingen zes van de dertien projectconsortia die een aanvraag deden goed nieuws. Zij starten deze maand met een haalbaarheidsonderzoek of experimenteren met de doorontwikkeling van hun product. Vanuit het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech  ontvangen zij daarvoor een financiële bijdrage, projectbegeleiding en hulp bij promotie. Alle projecten werken aan innovatieve technologische oplossingen om zorg dichter bij huis te brengen en/of zorgprofessionals te ondersteunen. Na de zomer wordt er nog een mogelijkheid geboden om projecten in te dienen en een voucher te bemachtigen.

ZorgTech 6 projecten

Met de toenemende druk op de gezondheidszorg ontstaan er veel initiatieven gericht op innovatie. Uniek aan de aanpak van het innovatieprogramma ZorgTech is dat alleen projectconsortia kunnen deelnemen die minimaal bestaan uit een technologieaanbieder, zorgorganisatie en lab. Op die manier hopen we een brede implementatie en kennisdeling van de innovatieve oplossingen te bevorderen. Bij het toekennen van de vouchers hebben we daarom vooral gekeken naar het gebruik van de oplossingen in de praktijk, schaalbaarheid en vertrouwen in het projectteam en in de planning. Meer daarover is terug te lezen in dit eerder verschenen artikel.

De zes projecten die nu van start zijn, zijn onder te delen in twee belangrijke waardeproposities: zorg dichter bij huis brengen en ondersteuning van de zorgprofessional. We stellen ze graag kort aan u voor. Komende tijd houden we u op de hoogte van de voortgang en resultaten van deze projecten.

Regie op eigen gezondheid vanuit huis

Door de toenemende vergrijzing en groeiende kosten van de gezondheidszorg wordt gezocht naar oplossingen om zorg dichterbij de mensen (thuis) te brengen en waar mogelijk mensen de regie over hun gezondheid te geven. Data-ontsluiting, apps en robots kunnen hier een grote rol inspelen. De initiatieven MiGuide en Luna spelen hier op in.

In het project MiGuide wordt onderzocht wat de invloed is van een digitale zelfzorgleefstijlcoach bij diabetespatiënten en hun zorgverleners. Het haalbaarheidsonderzoek moet o.a. inzicht geven in de patiëntbeleving bij gebruik van de app die in verbinding staat met wearables en het huisartseninformatiesysteem. Bij het project zijn naast MiGuide ook Het Huisartsenteam en NeLL betrokken.

IDE group, enver jeugd en opvoedhulp en Garage2020 willen hun opvoedrobot Luna verder ontwikkelen. Dit doen ze door samen met ouders en begeleiders te onderzoeken wat de beste vorm, functies en specifieke interacties voor Luna zijn. Luna helpt ouders van kinderen tot 2,5 jaar hun ouder-kindrelatie versterken en meer eigenwaarde en autonomie te krijgen bij de opvoeding. Ze  adviseert in situaties zoals koorts, eten, dagstructuur en biedt positieve feedback  en geruststelling.

Opvoedrobot Luna

Opvoedrobot Luna

Ondersteuning van zwaarbelaste zorgprofessional

Ook voor de coronacrisis stond er al druk op de zorgprofessional en was er een tekort aan zorgpersoneel. Technologische ontwikkelingen kunnen het werk van de zorgprofessional verlichten en aantrekkelijker maken én tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg verbeteren.

SLAM Ortho, Reinier de Graaf Gasthuis en Medical Delta Living Lab OnderzoeksOK werken samen aan een automatische schroefdieptemeter op basis van lasertechnologie. Dit moet het werk van artsen, die nu nog een handmatige dieptemeter gebruiken, aanzienlijk versnellen en vergemakkelijken bij het herstellen van complexe botbreuken.

In het project MS Novel Lesion Detection wordt onderzocht wat de effecten zijn van beeldanalyse en slimme algoritmes tijdens MRI-scans. Dit project wordt uitgevoerd door: Quantib, Albert Schweitzer ziekenhuis en PITCH. Machine Learning zou de hoeveelheid toegediende contrastvloeistof bij MS-patiënten moeten verminderen en analyse van het ziekteverloop moeten vergemakkelijken.

Ook DeltaScan en MoMo BedSense werken allebei aan oplossingen die het werk van de zorgverlener en de patiëntbeleving moeten verbeteren. DeltaScan kan via het meten van de Delta-activiteit in de hersenen een delier detecteren en BedSense houdt met sensoren de druk en beweging van bedpatiënten in de gaten.

Door experimentele ontwikkeling wil MomoMedical samen met Pieter van Foreest, Welthuis, Reinier de Graaf Gasthuis en Fundis onderzoeken hoeveel de BedSense en bijbehorende app het werk van zorgverleners kunnen verlichten. Prolira, Reinier de Graaf Gasthuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, Rijnstate, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Reinier de Graaf Gasthuis Innovatielab onderzoeken samen of de DeltaScan ook op geriatrie-afdelingen beter werkt dan het afnemen van een handmatige vragenlijst.

DeltaScan

Wat kunnen wij voor u betekenen?

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie. Een actueel overzicht van alle gestarte innovatieprojecten is te vinden op de ZorgTech-programmasite. Daar is ook informatie te vinden over het vormen van een projectconsortium en aanvragen van een voucher. De uiterlijke indieningsmogelijkheid voor de volgende ronde is 22 september. De projecten starten dan 1 november. Wij houden u graag op de hoogte van al het nieuws rondom het programma ZorgTech via de ZorgTech-nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Bekijk dan de FAQ of neem direct contact met ons op.

Marieke Kodde

Senior Business Developer