Terug naar overzicht

Wil jij een winstgevende businesscase bouwen die bijdraagt aan minder voedselverspilling?

Een optimaal gebruik van groene grondstoffen speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van voedselverspilling. Om van goede ideeën winstgevende businesscases te maken is veel samenwerking nodig tussen verschillende bedrijven die een rol spelen in de voedselketen. Ondernemers in de land- en tuinbouwsector, foodbedrijven en technologische bedrijven hebben elkaar hard nodig om nieuwe verdienmodellen te creëren.

Binnen dit project brengen we de nodige partijen bij elkaar en faciliteren we bedrijven met een specifiek ontwikkeld innovatieprogramma om samen tot winstgevende businesscases te komen.

Voor wie

Wil je meer waarde halen uit groene grondstoffen door tot andere toepassingen te komen? Of ben je bezig met technologie en heb je de ambitie om (voedsel)verspilling mee te reduceren? Zie je hier businesskansen die je samen met anderen wilt realiseren?

Deelname aan het innovatieprogramma is voor leveranciers van (groene) grondstoffen, partijen die marktvalidatie kunnen doen en (sleutel)technologieën ontwikkelen. We hebben een concreet doel om 5 samenwerkingen op te zetten die elk een businesscase opleveren gericht op meer waarde uit grondstoffen en het reduceren van (voedsel)verspilling.

Hoe we je helpen

We faciliteren jouw bedrijf door deelname aan het innovatieprogramma in een proces waarin je samen met ketenpartners een complete businesscase implementeert die de waarde van de grondstoffen optimaliseert.

Het innovatieprogramma bestaat uit 10 modules waarin je samen met jouw businesscase partners begeleid wordt om op het juiste moment en de juiste manier aan de slag te gaan met de dimensies klant, product, businessmodel, team en geld. Na afronding van het programma ben je klaar voor een pilot of het in de markt zetten van je nieuwe businesscase.

Programma – innovatieproject optimale inzet groene grondstoffen

Wat het je oplevert

Het succesvol doorlopen van het programma doorloopt biedt concrete kansen op een aanvullend verdienmodel voor je huidige bedrijfsactiviteiten en levert een directe bijdrage aan de transitie naar een duurzame voedselproductie.

Je krijgt via het programma toegang tot een innovatieproces om samen met ketenpartners een nieuw businessmodel te bouwen en indien nodig te toetsen via praktijk pilots. Daarbij krijg je toegang tot een actief netwerk dat zich richt op een duurzame voedselketen en een podium om jouw bedrijf te promoten.

Wat we van jou verwachten

Van jouw bedrijf verwachten we commitment op het ontwikkelen en realiseren van een business case gericht op optimale inzet van grondstoffen en een investering in tijd voor ontwikkeling van de business case en deelname aan het programma.

Met wie werken we in dit project samen

Het project is een landelijk initiatief van de gezamenlijke Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s): LIOF, NOM, Innovation Quarter, Oost NL en BOM in samenwerking met Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Het project wordt ondersteund door Food2020, WUR, Rabobank, Food Tech Brainport, MVO en Milgro.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Anne-Claire!

Anne-Claire van Altvorst

Senior Venture Developer