Terug naar overzicht

Vier nieuwe ZorgTech innovatieprojecten bekend

Afgelopen weken kregen vier projectconsortia te horen dat zij 1 november starten met een haalbaarheidsonderzoek of een proof of concept van hun product. De vier projecten werden geselecteerd uit maar liefst 21 aanvragen voor de tweede voucherronde van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech. De projectconsortia met een voucher ontvangen een financiële bijdrage, projectbegeleiding en hulp bij promotie. De projecten werken aan innovatieve technologische oplossingen om zorg dichter bij huis te brengen, zorgprofessionals te ondersteunen en/of regie op de eigen gezondheid te stimuleren.

Banner vouchers ronde 2

Met de toenemende druk op de gezondheidszorg ontstaan er veel initiatieven gericht op innovatie. Uniek aan de aanpak van het innovatieprogramma ZorgTech is dat alleen projectconsortia kunnen deelnemen die minimaal bestaan uit een technologieaanbieder, zorgorganisatie en een lab. Het programma hoopt zo een brede implementatie en kennisdeling van de innovatieve oplossingen te bevorderen. De aandacht voor de vraagkant was goed terug te zien in de aanvragen.

Patiënten (thuis) meer in control door technologie

De toegekende vouchers zijn voor oplossingen die patiënten meer regie geven op hun eigen gezondheid en behandelingen verplaatsen van zorg- naar de thuissituatie.

Zo werkt Cue2Walk aan een wearable die Parkinsonpatiënten helpt bij het symptoom ‘freeze of gait’ (bevriezing van de loopgang) waarbij het lichaam als het ware ‘bevriest’. De patiënt kan hier ongevallen mee voorkomen en vergoot zijn zelfredzaamheid. De haalbaarheid van de wearable wordt getest met het Smartlab van Basalt Revalidatie en verschillende praktijken zoals Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord, Fysiototaal en De Zorgpraktijk.

Socials Banner ZorgTech Project Cue2walk

De oplossing van Sensible is gericht op diabetespatiënten. idi is een sensor met micronaalden op pleisterformaat. Deze maakt het voor iedereen met diabetes mogelijk om zijn of haar glucosespiegel beter te beheersen. Bestaande oplossingen zijn duur, oncomfortabel en gesloten. idi kan via de cloud eenvoudig data uitwisselen met leefstijlcoachingsapplicaties. Onderzoek onder gebruikers en zorgverleners vanuit het Reinier de Graaf Gasthuis wordt gedaan in samenwerking met DEHA – Delft eHealth Academie.

Socials Banner ZorgTech Project Sensible

De SenseGlove is een handschoen die het mogelijk maakt om bewegingen te meten gekoppeld aan een Virtual Reality (VR)-toepassing van CleVR. Dit moet ervoor zorgen dat revalidatiepatiënten zelfstandiger kunnen oefenen en meer inzicht krijgen in hun progressie. Zij kunnen op deze manier in een groep tegelijk behandeling en betere therapie krijgen. Daarnaast onderzoekt het consortium hoe zij dit product in de toekomst thuis kunnen aanbieden. Deze oplossing zal het complete traditionele zorgpad doen verschuiven en heeft dus ook effect op zorgverzekeraars. Samen met Rijndam Revalidatie ontwikkelen de techbedrijven een minimal viable product in het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology.

Socials Banner ZorgTech Project SenseGlove

Minder druk op zorgprofessionals door voorkomen

Een oplossing die, net als bovenstaande projecten, bijdraagt aan het verlagen van de druk op zorgprofessionals, is van Praxa Sense. De Afi, een product dat bestaat uit meerdere sensoren, Artificial Intelligence (AI)-algoritmes en een patiëntsupportsysteem, is een klein apparaatje op de borst voor patiënten met hartritmestoornissen. De arts krijgt de door AI-geanalyseerde data binnen en kan makkelijker afwijkingen ontdekken, vroegtijdig ingrijpen en dure operaties en behandelingen voorkomen.

Socials Banner ZorgTech Project Praxa Sense

Bijzonder aan dit project is dat het projectconsortium, net als Sensible, tijdens de eerste ronde al indiende, maar daar niet doorheen kwam. Het projectconsortium ging aan de slag met de feedback en kwam met een veel sterker uitgewerkt projectplan om de Afi te valideren. Dit zal worden gedaan in het Reinier de Graaf Innovatiecentrum met specialisten van het Erasmus MC en Reinier de Graaf Gasthuis.

Pareltjes tussen afgevallen voucheraanvragen

Omdat de kwaliteit van de ingediende oplossingen zeer hoog lag, is gekozen voor die projecten met de meeste impact en toepassingen voor de praktijk. Parkinson- en diabetespatiënten zijn grote groepen in Nederland. Ook het verdienmodel, schaalbaarheid en vertrouwen in het product zijn meegenomen in de eindselectie.

Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech:

“Na alle aanvragen op de vooraf bedachte selectiecriteria te ranken, zaten we nog steeds op acht kanshebbers. Je ziet dat de projectconsortia enorme stappen hebben gezet tijdens het indieningsproces. Dat is mooi om te zien. Tegelijk is het jammer dat we niet iedereen met een voucher kunnen stimuleren om door te gaan. We zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om de afgevallen aanvragen toch te ondersteunen. Zo vielen enkele projectideeën buiten de boot die van enorme waarde kunnen zijn op een kleine groep met een bepaalde ziekte.”

Partijen met interesse in de afgevallen projectaanvragen, kunnen contact opnemen met het programmamanagement. Wij verbinden u graag met de partijen die net naast het voucher grepen. Een overzicht van de ingediende oplossingen is hier te vinden.

Meer weten?

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. Het programma is bedoeld om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie. Een actueel overzicht van alle gestarte innovatieprojecten inclusief beschrijvingen is te vinden op de ZorgTech-programmasite. Wij houden u graag op de hoogte van al het nieuws rondom het programma ZorgTech via de ZorgTech-nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Bekijk dan de FAQ of neem direct contact met ons op.

Marieke Kodde

Senior Business Developer