Terug naar overzicht

Vertrek directeur Nathal van Rijn bij InnovationQuarter

Op 1 maart 2023 is Nathal van Rijn met veel energie gestart als directeur bij InnovationQuarter. Hij heeft in de afgelopen 14 maanden een bijdrage geleverd aan de cultuur, de professionalisering en de resultaten van InnovationQuarter.

Helaas is de afgelopen maanden verschil van inzicht ontstaan over de werkzaamheden tussen de Raad van Commissarissen en Nathal. In het belang van InnovationQuarter heeft dit ons doen besluiten om in goed onderling overleg uit elkaar te gaan. Daarom zal Nathal van Rijn binnenkort de organisatie verlaten en heeft hij inmiddels zijn werkzaamheden neergelegd.

De RvC dankt Nathal voor al hetgeen hij voor InnovationQuarter heeft gedaan. Nathal dankt de medewerkers, de RvC en de aandeelhouders voor de prettige en constructieve samenwerking.

Het zittende MT van InnovationQuarter, bestaande uit Chris van Voorden, Lies van Kralingen, Linco Nieuwenhuyzen, Erik van der Zant en Ida Bastiaansen, neemt de diverse portefeuilles waar totdat een nieuwe directeur is geworven. Lies van Kralingen (Hoofd Finance & Operations) vervult tijdelijk de rol van interim bestuurder.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Ida Bastiaansen, manager Strategie & Communicatie.

Nieuwsbrief