Terug naar overzicht

Vertical Farming, de boerderij van de toekomst

Hoe kunnen we voedsel produceren en de groeiende wereldpopulatie voeden zonder dat we het milieu meer belasten? Hoe voeden we de mega cities van de toekomst? Vertical Farming is een van de antwoorden, volgens de sprekers en aanwezigen op het Nationaal Vertical Farming symposium in Den Haag, georganiseerd door Ben Pieterse, InnovationQuarter en Greenport West-Holland.

Verticalfarming-image

Telen in een volledig gesloten teeltsysteem. Kunstlicht in plaats van zonlicht. Meerdere lagen in plaats van uitgestrekte vlaktes. In een container of een gebouw in plaats van op het land of in de kas. Met Vertical Farming (VF) bevindt de boerderij van de toekomst zich om de hoek van de consument. Bovendien kunnen we efficiënter, schoner en kwalitatief beter voedsel produceren door gebruik te maken van nieuwe technieken met minder zoet water, minder grondstoffen en minder vervuiling.

Nationaal Vertical Farming symposium

Woensdag 26 september kwam zo’n 100 man bijeen in The New Farm in Den Haag om te spreken over technologische innovaties, baanbrekend onderzoek, en om in gesprek te gaan met pionierende ondernemers. Want hoe ontwikkel je als  ondernemer een gezonde business? Welke state-of-the-art kennis en technologie heeft Nederland in huis op het gebied van Vertical Farming? Hoe kunnen we de krachten bundelen om de business case voor Vertical Farming te versterken én om van elkaar te leren? Én wat is er nog nodig op het gebied van regelgeving, onderwijs, samenwerking en financiering?

 

Initiatie website en katapultcentrum Vertical Farming

Nederland is koploper op gebied van  technologische- en teeltkennis, en heeft alles in huis om ook op het gebied van Vertical Farming pionieren. Door het opzetten van de website, globalverticalfarming.com wordt kennisdeling en samenwerking binnen de Vertical Farming community gefaciliteerd. Daarnaast werken Greenport West Holland en InnovationQuarter samen met een aantal voortrekkers uit de sector aan het opzetten van een katapultcentrum waar expertise, ervaringen en ambities gebundeld worden om te werken aan de uitdagingen waar Vertical Farming voor staat. Meer aandacht aan de mogelijkheden van Vertical Farmin is belangrijk bij consumenten en politici. Zo kunnen we de professionalisering van deze nieuwe sector een impuls geven.

Anne-Claire van Altvorst, Senior Business Developer Horticulture bij InnovationQuarter: “Vanuit InnovationQuarter initiëren en begeleiden wij innovatieprocessen, onder andere in de tuinbouw. We zetten vaak sector-overstijgende programma’s op die een impuls moeten geven aan nieuwe innovaties. Vertical Farming is zo een nieuwe innovatie, waarvoor de relevante partijen in Nederland nog niet goed zijn georganiseerd om de kansen die daaruit voortkomen te kunnen benutten en de koploperpositie van onze tuinbouwsector te behouden. Met de oprichting van een katapultcentrum kunnen we een ecosysteem creëren, waarin nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet om de businesskansen uit Vertical Farming te benutten.”