Terug naar overzicht

Vacature Hoofd Investeren

Wil jij een bijdrage leveren aan een betere wereld van morgen binnen de Provincie Zuid Holland? Voel jij je als een vis in het water in een groeiende, dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is? Ben je bekend met innovatietrajecten, ecosysteemontwikkeling en publiek-private samenwerkingsprojecten? InnovationQuarter is op zoek naar een Hoofd Investeren.

Zo ziet jouw werk eruit

Als Hoofd Investeren vorm je samen met de Algemeen Directeur en vier andere leden (Hoofd Finance & Operations, Hoofd Innoveren, Hoofd Internationaliseren en de Manager Strategie & Communicatie) het managementteam (MT) van InnovationQuarter.

In je rol als Hoofd Investeren geeft je leiding aan de businessunit Investeren en ben je verantwoordelijk voor het behalen van de investeringsdoelstellingen van InnovationQuarter. Je bent verantwoordelijk voor het aanscherpen van de investeringsstrategie en het signaleren en adresseren van kansen en bedreigingen voor de fondsen van InnovationQuarter. Je geeft leiding aan de verdere uitbouw en de professionalisering van ons eigen investeringsfonds en de drie fondsen in beheer (UNIIQ, ENERGIIQ en ETFR)  en je draagt zorg voor het behalen van impact op economisch en maatschappelijk niveau. Je vertegenwoordigt  InnovationQuarter op relevante netwerkbijeenkomsten en naar onze stakeholders, kortom je bent hét gezicht van InnovationQuarter Investeren.

Samen met de andere MT-leden ben je verantwoordelijk voor de realisatie van het meerjarenplan en de jaarplannen van InnovationQuarter als geheel. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het opstellen, uitvoeren en actualiseren van een samenhangende aanpak vanuit alle businessunits. Het versterken van de samenwerking tussen Investeren en de andere businessunits is een prioriteit. Zo kunnen er meer kwalitatief goede leads worden gegenereerd, meer ondersteuning voor onze portfoliobedrijven worden gerealiseerd en nog betere investeringsbeslissingen worden genomen.

Verantwoordelijkheden:

 • Doorontwikkelen van de investeringsstrategie en het fondsenportfolio in onderlinge samenhang en in samenhang met de activiteiten van de andere businessunits;
 • Signaleren en agenderen van investeringsgerelateerde opgaven, kansen en knelpunten, zowel intern als extern bij regionale en nationale partners;
 • Leiden en verder professionaliseren van het interne investeringsproces en de verantwoording hierover (heldere en tijdige rapportages);
 • Vormgeven en monitoren (in samenwerking met de fondsmanagers/teamleads) van het beheer van de deelnemingen en zorgdragen voor het behalen van impact op economisch en maatschappelijk niveau;
 • Zorgdragen (in samenwerking met de fondsmanagers/teamleads) voor winstgevende en/of op het juiste moment geïnitieerde en begeleide exits;
 • Signaleren van investeringskansen en synergieën voor de verschillende fondsen;
 • Samenwerken met de andere ROM’s in Nederland op investeringsniveau en je neemt daarbij deel aan een periodiek ROM Capital hoofden overleg;
 • Coachen en leidinggeven aan drie fondsmanagers (InnovationQuarter Capital, UNIIQ, ENERGIIQ/ETFR), een COL-manager (CoronaOverbruggingsLening) en een management assistent en 20 indirect reports;
 • Onderhouden van een relevant netwerk met co-investeerders, vervolginvesteerders, sectorexperts, beleidsmakers, (kennis)partners en bedrijven;
 • Vertegenwoordigen van InnovationQuarter op relevante netwerkbijeenkomsten en naar relevante stakeholders.

Verder heb je zitting in diverse investeringscommissies van de fondsen in beheer en ben je lid van de bestuurscommissie van UNIIQ. Je legt verantwoording af aan de aandeelhouders van de fondsen en aan de algemeen Directeur van InnovationQuarter.

Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Sinds 2014 werken wij aan strategische, economische en maatschappelijke Impact voor Zuid-Holland. Dit doen we door:

 • samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om nieuwe business te realiseren (Innoveren),
 • vernieuwende en snelgroeiende bedrijven te financieren (Investeren),
 • buitenlandse bedrijven te helpen bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven te helpen bij het ondernemen in het buitenland (Internationaliseren).

Daarnaast helpen we met onze business unit Strategie & Communicatie het vestigingsklimaat voor de hele regio te verbeteren via gezamenlijke strategieontwikkeling, uitvoering van de Human Capital Agenda Zuid-Holland, netwerkevenementen, lobby en branding van de regio.

Hier kom jij te werken

InnovationQuarter heeft ruim € 300 mln. in fondsen in beheer. We zijn een van de meest actieve investeerders van Nederland. We investeren in disruptieve startups & scale-ups die bijdragen aan een schonere, slimmere en gezondere wereld. Hoog risico, maar ook een grote impact.
Financieel en maatschappelijk rendement gaan hand in hand. Samen met partners bouwen we aan ecosystemen waar ondernemers en investeerders elkaar ontmoeten en ondernemers toegang krijgen tot kapitaal. De inbreng gaat verder dan alleen het verstrekken van kapitaal: Ook na de transactie is InnovationQuarter een hands-on partner en voelt zich medeverantwoordelijk voor het behalen van financieel en maatschappelijk succes.

InnovationQuarter investeert vanuit vier fondsen: InnovationQuarter Capital, UNIIQ, ENERGIIQ en het Energietransitiefonds Rotterdam.Daarnaast beheert InnovationQuarter ook de CoronaOverbruggingsLening (COL) leningenportefeuille. De focus ligt op synergie tussen de kerntaken en optimale steun aan startups, scale-ups en innovatief MKB.

 

InnovationQuarter Capital 
InnovationQuarter Capital (11 m/v) investeert risicokapitaal in innovatieve startups en innovatief mkb. We zijn een investeerder met een langetermijnfocus en daardoor kunnen we investeren in relevante technologieën die een positieve bijdrage leveren aan onze toekomst. Het fonds heeft ruim € 140 mln. gecommitteerd kapitaal -deels via beschikbaar gestelde EU-middelen- tot haar beschikking en biedt een omvangrijk netwerk van investeerders om co- en vervolgfinancieringen te maximaliseren met flexibele financieringsinstrumenten tot € 5 mln. De portfolio bestaat inmiddels uit ruim 50 bedrijven, drie fonds-in-fonds investeringen en er hebben al een aantal mooie exits plaatsgevonden. Het fonds is revolverend.

UNIIQ 
Het proof-of-concept fonds UNIIQ (5 m/v) helpt ondernemers om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Het biedt academische spin-offs en vroege fase startups met disruptieve innovaties het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van het concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen. Het fonds UNIIQ is opgericht door Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Leiden. Inmiddels is ook de Erasmus Universiteit toegetreden tot UNIIQ. Het fonds heeft € 34 mln. gecommitteerd kapitaal tot haar beschikking en biedt tot € 350.000,- risicokapitaal in de vorm van een  converteerbare lening. Daarnaast voert UNIIQ met het team de Vroege Fase regeling uit. Lees meer over UNIIQ.

ENERGIIQ 
Het energie-innovatiefonds ENERGIIQ is beschikbaar gesteld door de Provincie Zuid-Holland met als doel om de energietransitie te versnellen in Zuid-Holland. ENERGIIQ (5 m/v) investeert sinds 2017 in innovaties die een bijdrage leveren aan de transitie naar schone, duurzame energie. Het fonds heeft € 35 mln. gecommitteerd kapitaal tot haar beschikking en verstrekt diverse op maat gemaakte financiële instrumenten waaronder aandelen en leningen. ENERGIIQ investeert maximaal € 4.300.000,- per investering waarbij ENERGIIQ maximaal 50% van de totale investeringsbehoefte op zich neemt en 50% van private co-investeerders dient te komen. De looptijd van dit fonds is 15 jaar. Lees meer over ENERGIIQ.

Energietransitiefonds Rotterdam (EFTR)
Energietransitiefonds Rotterdam (5 m/v) financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. Binnen dit fonds is € 100 mln. beschikbaar om deze transities (energie, circulair, duurzaam) te stimuleren door investeringen in innovatieve bedrijven die hieraan een bijdrage leveren. Lees meer over EFTR.

Corona-overbruggingslening (COL)-faciliteit
Tijdens de coronacrisis is de corona-overbruggingslening (COL)-faciliteit in het leven geroepen. Aan meer dan 180 ondernemingen in Zuid-Holland zijn leningen verstrekt. Het COL-team beheert deze portefeuille waar momenteel nog ruim 130 ondernemingen in beheer zijn. Het team bestaat uit 3 FTE.

Het investeringsteam heeft naast marktkennis jarenlange ervaring in venture capital, private equity en leveraged finance en een breed (inter)nationaal netwerk van private, publieke en informele investeerders. In totaal werken er circa 25 medewerkers direct voor de investeringsfondsen.

Wat vragen we van je?

 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van private equity, venture capital, banking en/of M&A, bij voorkeur aangevuld met operationele ervaring binnen een innovatieve onderneming;
 • Je kunt complexe financieringen managen/overzien waaronder modellering en waardering;
 • Een bewezen trackrecord bij het ontwikkelen van ondernemingen op verschillende niveaus, inclusief strategie, governance en operations. Bijvoorbeeld als ondernemer, vanuit een rol als portfoliomanager of binnen bedrijven;
 • Ervaring met het verder ontwikkelen/ doorgroeien van een team of organisatie en het aansturen van professionals;
 • Gedegen kennis van het economische- en ondernemerslandschap in Nederland en een relevant netwerk in ondernemend, beleidsmatig en financieel Nederland. Heeft in die context een stevig netwerk bij co-investeerders, vervolg-investeerders, sector experts, beleidsmakers, (kennis)partners en ondernemers;
 • Je bent bekend met innovatietrajecten, ecosysteemontwikkeling en publiek-private samenwerkingsprojecten.

 

Competenties:

 • Visie: strategische denker en in staat dit te vertalen naar concrete investeringsdoelstellingen en acties voor InnovationQuarter als geheel;
 • Ondernemingsbewustzijn: kritisch reflectief. Organiseert reflectie met co-investeerders en ondernemers, en met collega’s binnen InnovationQuarter. Stelt de juiste vragen, luistert goed, is analytisch sterk en bepaalt op basis daarvan koers en positie;
 • Netwerken: vermogen om persoonlijke relaties te ontwikkelen en in staat een complex multi-stakeholderveld te onderhouden en benutten. Van startups tot investeerders, van politici tot boardroomniveau bij grote bedrijven. Van tuinbouw tot ruimtevaart.
 • Initiatief: durft gecalculeerde risico’s te nemen. Heeft de drive om verschil te maken. In staat om in onzekere situaties oplossingsgericht, creatief en slagvaardig voort te bouwen (en anderen daarin mee te nemen);
 • Resultaatgericht: gericht op langetermijnsucces maar met oog voor de kansen van vandaag. Is resultaatgedreven, heeft executiekracht en kan veel complexe processen tegelijkertijd managen;
 • Communicatie: uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. In staat om argumenten en analyses helder en beknopt te formuleren naar andere leden van het team, de organisatie, de investeringscommissies en (potentiële) investeringen;
 • Oordeelsvorming: schat risico’s juist in, weet balans te vinden tussen initiatief en vertrouwen;
 • Leidinggeven: verbindend, overtuigend en sociaal intelligent. Wekt vertrouwen en geeft vertrouwen. Daagt in- en extern mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Is bovendien (kritische) sparringpartner op het vlak van strategische inhoud, proces en persoonlijke ontwikkeling. Weet hierbij de balans te vinden tussen leiden en begeleiden. Werkt samen en is gericht op het team- en organisatieresultaat.

Ons aanbod

Onze organisatie telt ongeveer 120 betrokken professionals. Zelfstandigheid, initiatief, betrokkenheid en samenwerken zijn voor ons erg belangrijk. We gedragen ons professioneel en tegelijk als een kleine, platte organisatie. Zo vertelt een collega iedere maandag over zijn of haar werk tijdens de (online) IQ-lunch en steken we allemaal de handen uit de mouwen in voorbereiding van en tijdens het IQJaarevent.
Binnen InnovationQuarter krijg je volop mogelijkheden om je te ontwikkelen. Samen met je manager en HR maak je een ontwikkelplan om te bepalen welke opleidingen en ervaringen (binnen of buiten de organisatie) nodig zijn om jouw ambities te realiseren.
Omdat we het belangrijk vinden dat jij je goed en fit voelt, kun je bij ons gratis deelnemen aan (online) bootcamp- en yogalessen. Wie wil eet met elkaar aan de lunchtafel en neemt deel aan de vrijdagmiddagborrels. Collega’s organiseren regelmatig activiteiten zoals een spelletjesavond, karten en deelname aan de Leidse Singelloop. Geen verplichting, wel erg gezellig.

Wil je meer weten over hoe het is om bij InnovationQuarter te werken? Kijk dan op onze ‘werken bij InnovationQuarter’ pagina!

Een werkweek bij InnovationQuarter bedraagt 40 uur; een parttime dienstverband (met een ondergrens van <32 uur) behoort tot de mogelijkheden. De salarisindicatie voor deze functie ligt tussen de € 120.000- en € 135.000- op jaarbasis afhankelijk van opleiding, achtergrond en (aantal jaren) werkervaring. Dit is inclusief vakantiegeld en 13e maand en met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een NS BusinessCard 1e klas en hybride werken.

Interesse?

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Vul dan het online sollicitatieformulier in.

De gewenste startdatum is 1-11-2023.

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Koos Fuykschot. Voor vragen over het sollicitatieproces kun je terecht bij Laura Rath.