Terug naar overzicht

UNIIQ verstrekt voortaan ook Vroegefasefinanciering aan innovatieve starters

In Zuid-Holland kunnen innovatieve startende ondernemers die in aanmerking komen voor Vroegefasefinanciering (VFF), voortaan in hun eigen regio terecht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling sinds 2014 uitvoeren, willen Vroegefasefinanciering zoveel mogelijk decentraliseren naar partijen die dichter bij de bedrijven staan. Zuid-Holland is één van de provincies waarbij deze verschuiving al heeft plaatsgevonden. Proof-of-conceptfonds UNIIQ staat heel dicht op innovatieve starters in de regio en geldt als succesvolle investeerder. Daardoor is het fonds de ideale partner om de regeling regionaal uit te voeren. Het Delftse Valley Optics is het eerste bedrijf dat financiering ontvangt vanuit UNIIQ mogelijk gemaakt door VFF.

Vroegefasefinanciering en UNIIQ: een logische match

Vroegefasefinanciering stelt jonge bedrijven in staat de slaagkans van hun idee te toetsen met een lening tot maximaal € 350.000. In deze vroege fase zijn financiers uit de markt nog niet actief, wat het lastig maakt om vervolgstappen te zetten als bedrijf. UNIIQ is in 2016 als proof-of-conceptfonds gestart met feitelijk hetzelfde doel: om technische starters met een financiering de benodigde validatiestappen te laten zetten om potentiële klanten en vervolgfinanciers te overtuigen in te stappen. Een logische match dus voor RVO om Vroegefasefinanciering nu via UNIIQ uit te laten voeren.

Fondsuitbreiding door EZK, RVO, provincie Zuid Holland en gemeente Den Haag

UNIIQ is in 2016 opgericht door de universiteiten van de provincie Zuid-Holland en regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. De afgelopen jaren heeft UNIIQ in bijna 50 bedrijven geïnvesteerd, steeds met het doel om het bedrijf in staat te stellen haar technologie en de markt voor haar technologie te valideren. Het fonds heeft al ruim € 100 mln. aan vervolgfinanciering gerealiseerd voor haar portfoliobedrijven. De Vroegefasefinanciering maakt nu de helft uit van een fondsuitbreiding van € 4,8 mln., verder gecompleteerd door de Provincie Zuid-Holland (€ 2 mln.) en de gemeente Den Haag via Stichting HEID (€ 0,4 mln.). Zo kan UNIIQ zowel innovatieve starters als academische starters, dus bedrijven met een IP-relatie met één van de universiteiten, blijven ondersteunen met een converteerbare lening van maximaal €350.000,-.

“Als Fondsmanager werk ik graag met gedreven ondernemers,” zegt Hans Dreijklufft, fondsmanager van UNIIQ. “Ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw bedrijf is misschien wel het mooiste dat er is. We zijn ontzettend dankbaar dat we deze regeling als UNIIQ mogen uitvoeren. Door deze fondsuitbreiding kunnen we in Zuid-Holland nog meer ondernemers helpen dan voorheen.”

“Innovatie is van belang voor de grote vraagstukken waarvoor we staan: circulair, digitalisering en duurzaamheid,” zegt gedeputeerde Meindert Stolk van de provincie Zuid-Holland. “Maar innoveren betekent ook risico nemen, logisch dat niet alle financiers dan durven bij te dragen. Daarom is dit fonds de uitkomst voor innovatieve starters. Als overheid stellen we hen zo in staat hun innovatieve idee verder te ontwikkelen. Zo helpen we hen verder, met het vooruitzicht dat dit nieuwe oplossingen oplevert waar de hele maatschappij wat aan heeft.”

Eerste VFF-investering: Valley Optics

TNO-spin-off Valley Optics is het eerste bedrijf dat financiering vanuit UNIIQ ontvangt vanuit VFF-middelen. De innovatieve starter ontwikkelt software waardoor disciplines die betrokken zijn bij ontwerp en fabricage van een optisch systeem makkelijk en transparant kunnen samenwerken. Daardoor kan bijvoorbeeld een optisch systeem in een satelliet zo effectief, klein, licht en goedkoop mogelijk ontworpen worden.

Financiering aanvragen?

Starters uit de regio kunnen voortaan hier financiering aanvragen. Op de website van de RVO is een totaaloverzicht te vinden van de nieuwe VFF-loketten buiten de provincie Zuid-Holland.