Terug naar overzicht

Uniek onderzoek: drijvende zonnepanelen getest op Oostvoornse Meer

In het innovatieprogramma Energie & Klimaat doet Fieldlab Green Economy Westvoorne onderzoek naar drijvende zonne-energiesystemen. Inmiddels zijn drie bedrijven met veelbelovende systeemontwerpen geselecteerd die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie. In het fieldlab worden de systemen van de bedrijven een jaar lang getest op het Oostvoornse Meer. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn de robuustheid van de drijvende systemen bij golfslag en harde wind, de energie-opbrengst en de effecten op het leven onder water en de biodiversiteit. Die combinatie van thema’s is uniek.

Het Nederlandse Texel4Trading/SolarFloat, het Portugese SolarisFloat en het Spaanse Isifloating by Isigenere werden onlangs uit 12 kandidaten geselecteerd. Na installatie van de 3 zonne-energiesystemen van 50 kilowattpiek op het Oostvoornse Meer, zullen deze 1 jaar lang getest worden op de elektrische prestaties, mechanisch-dynamische stabiliteit en ecologische effecten. De opgedane kennis wordt gedeeld met waterschappen, de gemeenten, provincies, kennisinstellingen en natuurorganisaties, om hen te helpen in de visievorming op toekomstige toepassingen van drijvende zonne–energiesystemen.

Bijdrage energietransitie

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. In 2050 wordt in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan opgewekte zonne-energie voorspeld, waarvan 25 GWp op binnenwater en 45 op zee. Er is alleen nog te weinig kennis over het effect van wind en golven op de prestaties van zonnepanelen en ook van de ecologische effecten. Het onderzoek sluit aan bij de energieagenda en het Regeerakkoord met als doel de energietransitie te versnellen én de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven versterken.

Uniek onderzoek

Dit wordt één van de eerste onderzoeken naar de prestaties van drijvende zonnepanelen gekoppeld aan de effecten op het leven in het water. In de pilotstudie neemt maritiem onderzoeksinstituut MARIN de aspecten van mechanische dynamica voor zijn rekening, HZ University of Applied Sciences de ecologische aspecten. De onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke stap in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water.

Krachtenbundeling diverse partners

Het onderzoek op het Fieldlab Green Economy Westvoorne gebeurt in samenwerking met kennisinstelling TNO, de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Innovatieprogramma Energie & Klimaat, een initiatief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, TNO en de provincie Zuid-Holland.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief