Terug naar overzicht

Van fossiele naar groene fabrieken: opening fabriek Umincorp belangrijke stap

De transitie van fossiele naar groene fabrieken in Zuid-Holland, dat is een van de dingen waar InnovationQuarter zich hard voor maakt. Dat doen we zowel door (1) te investeren in die technologische oplossingen die de groene oplossing goedkoper of efficiënter maken dan de fossiele, door via het (2) Industry Transformers Platform circulaire innovaties voor de industrie te scouten en ondersteunen (Innoveren) en door (3) via de circulaire agenda van de Economic Board Zuid-Holland concrete commitments te realiseren van relevante grote spelers in Zuid-Holland. Afgelopen vrijdag werd er een belangrijke stap gezet in de transitie naar een circulaire industrie: de opening van de fabriek van Umincorp.

Met behulp van magnetisme recyclet Umincorp plastics uit huishoudelijk afval tot nieuwe PET-producten en met 80% minder CO2-uitstoot. Umincorp werd gescout door het Industry Transformers Platform* en ontving een investering (€ 15 mln.) vanuit o.a. Energietransitiefonds Rotterdam. Nu heeft Umincorp officieel de deuren geopend van zijn nieuwe fabriek in de Merwe-Vierhavens in Rotterdam. Deze fabriek is uniek in zijn soort doordat plastic PET-afval uit huisvuil hier volledig gerecycled wordt tot specifieke nieuwe PET-producten. Hiermee stelt het bedrijf de plastic productieketen in staat om onder andere verpakkingen te produceren waarbij de uitstoot rond de 80% lager ligt dan bij het gebruik van gangbare plastic grondstoffen het geval is.

*Het Industry Transformers Platform is een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Stichting Circular Biobased Delta en CleanTech Delta.

Zelfs de lastige afvalstromen worden grondstof voor nieuwe verpakkingen

De nieuwe fabriek geeft Umincorp de gelegenheid om het grootste deel van het proces, van sortering tot de uiteindelijke recycling, onder één dak samen te brengen. In de fabriek kunnen de plastic flakes, die ontstaan uit het wassen, scheiden en versnijden van onder andere huisvuil, opgewerkt worden tot granulaat. Door de samenwerking met de recyclinglocatie van Umincorp, PRA in Amsterdam, is het zelfs mogelijk om lastige afvalstromen als de gelaagde multilayer plastic verpakkingen op te werken tot grondstoffen voor nieuwe verpakkingen.

10 miljoen ton fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare

De Circulaire agenda van de Economic Board Zuid-Holland heeft tot doel 10 miljoen ton fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Een van de drie actielijnen in de agenda: ‘2 tot 4 miljoen ton grondstoffen per jaar uit plasticrijk afval produceren’. De fabriek van Umnicorp zet een belangrijke stap in het realiseren van die circulaire ambitie. Zo wordt Zuid-Holland de plek waar de transitie naar duurzame industrie en chemie wordt gerealiseerd.

Uniek om uit PET-afval nieuwe hoge kwaliteit PET te kunnen maken

Jaap Vandehoek, CEO en mede-oprichter van Umincorp, is verheugd over de opening van de nieuwe fabriek: “Het is uniek dat we in deze fabriek op basis van PET uit afval opnieuw hoge kwaliteit PET kunnen produceren. Met deze fabriek zijn we in staat om onze dienstverlening op basis van onze eigen recyclingtechnieken fors uit te breiden. Doordat we meerdere processtappen nu in onze eigen fabriek kunnen zetten, worden we tegelijkertijd flexibeler. Zo nemen we zowel materiaal in dat door onze zusterfabriek PRA wordt geproduceerd als materiaal dat door andere recyclers wordt geproduceerd. We hebben nu alle processtappen in huis hebben om van het ingenomen en gemixte plastic afval specifieke materialen te maken die we direct aan verpakkingsproducenten of brand owners kunnen leveren. Daarmee dringen we de impact van plastic verpakkingen op het milieu sterk terug. Ten opzichte van chemische recycling ligt de uitstoot ongeveer 80% lager en het verschil met de productie van nieuw, virgin plastic is nog groter.”

De nieuwe fabriek is gebouwd in een bestaande loods in het Rotterdamse M4H-district, waar volop ruimte is voor de innovatieve maakindustrie. De keuze voor deze locatie bleek uiteindelijk logisch voor Umincorp. Vandehoek: “We zijn een van origine Rotterdams bedrijf en wilden graag een fabriek in Rotterdam oprichten. Hier zitten we te midden van een inspirerend innovatiegebied dat voor ons personeel goed bereikbaar is. Daarnaast is het voor een fabriek als de onze belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor de levering van energie. Deze plek bleek daarvoor bij uitstek geschikt, want de fabriek draait nu volledig op windenergie. Het past daarbij uitstekend in onze filosofie om een bestaand gebouw te hergebruiken in plaats van te kiezen voor nieuwbouw.”

Al plannen voor een nieuwe fabriek, twee keer zo groot

De opening van de nieuwe fabriek geeft Umincorp ook de gelegenheid voor verdere uitbreiding. Vandehoek: “Met de opening van deze fabriek hebben we direct een grotere afzetmarkt gecreëerd voor de plastic flakes die PRA kan leveren, daarom onderzoeken we de mogelijkheden om in de regio een fabriek als PRA te bouwen, maar dan ruim twee keer zo groot en met de mogelijkheid om een breder scala aan plastic te kunnen verwerken. Op die manier kunnen we nog grotere stromen afval opwerken tot consumentenproducten, op een bijzonder milieuvriendelijke manier.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Jasper Geselschap

Jasper Geselschap

Fondsmanager UNIIQ
Nieuwsbrief