Terug naar overzicht

Terugkijken: Sigrid Kaag in gesprek met 4 jonge Rotterdamse ondernemers

Wat hebben jonge ondernemers nodig om Nederland schoner en slimmer te maken? Daarover ging demissionair minister Sigrid Kaag in gesprek met 4 Rotterdamse startups. Onder leiding van Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter, vertelde Kaag wat waardenvol ondernemerschap voor haar betekent. Jouri Schoemaker (Pieter Pot), Charlotte Melkert (Equalture), Peter Paul van Voorst (Skoon Energy) en Sabine Biesheuvel (BlueCity) vertelden aan Kaag wat zij nodig hebben van de overheid om Nederland slimmer en schoner te maken. Bijvoorbeeld het makkelijker maken van samenwerkingen tussen startups en corporates.

Voor Sigrid Kaag betekent waardenvol ondernemerschap “ondernemen vanuit de mens en vanuit waarden. Niet alleen oog hebben voor financieel rendement, maar ook de maatschappelijke impact. En daar kunnen we als Nederland absolute koploper in worden.” Als voorbeeld van inspirerend ondernemerschap noemt Kaag de tuinbouw: “Ik vond het mooi om te zien dat wij in Nederland zaad zo veredelen dat het in droogte ook kan overleven. Zo dragen we echt bij aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem.”

Innovation Quarter – Waarde(n)vol ondernemen – BlueCity – Woensdag 20 januari 2021 | © Verkijk

Peter Paul van Voorst (Skoon Energy) hekelt het achterhaalde idee dat de duurzame keuze ‘premium’ en ‘alleen voor de rijken’ zou zijn. “Groen is gewoon de toekomst.” Daar is Kaag het van harte mee eens. “Fossiel moeten we versneld uitfaseren. Dat doe ik nu al. Ik geef geen subsidies meer aan het IMF en de Wereldbank om nog te investeren in fossiel.”

Maar is eigenlijk het grote probleem in de duurzame transitie niet dat grote multinationals te traag veranderen?, vraagt een kijker van het webinar zich af. “Ik heb net een pakket afgerond waarin we op Europees niveau bedrijven informeren, maar ook sanctioneren op duurzaam ondernemerschap,” antwoordt Kaag. “En ja, bij grotere spelers mag je die eisen harder markeren. Die hebben de kennis, kunde en het kapitaal.”

Innovation Quarter – Waarde(n)vol ondernemen – BlueCity – Woensdag 20 januari 2021 | © Verkijk

Sabine Biesheuvel (BlueCity) ziet die financiële prikkel voor multinationals nog onvoldoende terug. “Als we de doelen van Parijs willen halen, moet de overheid andere incentives neerleggen. Je moet niet-duurzame oplossingen anders gaan beprijzen,” vindt Sabine Biesheuvel, managing director van circulaire hub BlueCity.

Innovation Quarter – Waarde(n)vol ondernemen – BlueCity – Woensdag 20 januari 2021 | © Verkijk

“Als je wilt dat er meer bedrijven ontstaan zoals de vier ondernemers die hier aan tafel zetten, dan moet je meer middelen beschikbaar stellen,” vindt Charlotte Melkert (Equalture). “Alles wat wij doen heeft een kapitaalinjectie nodig. Maar je moet het ook makkelijker maken voor startups en corporates om samen te werken. Dat is nu niet de voor de hand liggende optie, startups en corporates werken nog op afzonderlijke eilandjes.”

De overheid zou het makkelijker moeten maken voor startups om met corporates samen te werken, vindt ook Peter Paul van Voorst van Skoon Energy. Het Rijk zou bijvoorbeeld een quickscan kunnen aanbieden waarmee corporates sneller en efficiënter kunnen inschatten hoe serieus een startup is en welke kwaliteiten hij heeft. “Het is juist een risico voor corporates om níet met startups samen te werken. Snel innoveren en flexibel werken, dat kan een startup bij uitstek.”

Innovation Quarter – Waarde(n)vol ondernemen – BlueCity – Woensdag 20 januari 2021 | © Verkijk

“Dit gesprek is een bevestiging van de geluiden die ik ook in andere gesprekken met ondernemers heb gehoord,” besluit Kaag. “Ik neem de vraag om te investeren en vooral slim te investeren zeker mee. Maar ook het geluid over de verwachtingen die we mogen hebben van de grootste bedrijven.”

Innovation Quarter – Waarde(n)vol ondernemen – BlueCity – Woensdag 20 januari 2021 | © Verkijk

Welke ondernemers zaten er aan tafel?


Equalture – Eerlijke arbeidsmarkt levert meer resultaat op en minder kosten

Een slechte match tussen werknemer en bedrijf kost een werkgever 1,3x het jaarsalaris per werknemer. En het recruitmentproces is in slechts 25-75% van de gevallen succesvol. Charlotte Melkert maakt zich met haar techstartup Equalture sterk voor een effectiever aannamebeleid. Met behulp van AI en gamification haalt Equalture vooroordelen uit het selectieproces; zo wordt er niet langer bevoordeeld op geslacht of achtergrond.

Pieter Pot – Verpakkingsvrije supermarkt maakt duurzaam kiezen makkelijk

Ruim een jaar bouwt Jouri Schoemaker nu samen met Martijn Bijmolt aan de verpakkingsvrije online supermarkt die de duurzame keuze met gemak combineert. De duurzame optie kost nog te vaak te veel moeite. “Het kost de gemiddelde consument te veel extra: tijd, energie en geld. Dat ondervangt Pieter Pot. Door te bezorgen kan het assortiment veel groter zijn dan in fysieke verpakkingsvrije winkels. Bovendien bieden wij onze producten aan voor prijzen die vergelijkbaar zijn met de gewone supermarkt,” zegt Schoemaker.

Skoon Energy – Eerste ter wereld waar je online schone energie kan boeken

Peter Paul van Voorst is founder van Skoon Energy, een platform dat mobiele batterijen en waterstofgeneratoren aanbiedt. “Wij hebben zelf eerst twee batterijen gekocht. Natuurlijk om te testen, maar ook om aan de markt te bewijzen dat dit rendabel is. De markt is daarna enorm aangetrokken.” Skoon Energy is het eerste platform ter wereld waarbij je schone energie online kunt boeken. En een leuk weetje: een van de twee batterijen van Skoon Energy staat in de politieke achtertuin van Kaag, vlak naast de Hofvijver.

BlueCity – Voorbeeldstad voor de circulaire economie

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie: een stad binnen de stad Rotterdam waar ondernemende geesten elkaar ontmoeten en concreet handelingsperspectief ontwikkelen, of het nu gaat om het vergroten van je impact, zero waste leven of het ontwikkelen van een future proof materiaal. Sabine Biesheuvel is (co-)founder van BlueCity.

 

Nieuwsbrief