Terug naar overzicht

Jaarverslag InnovationQuarter: impact maken doen we samen

Met 34 investeringen, het aantrekken van 51 buitenlandse bedrijven en het realiseren van 65 innovatieprojecten heeft InnovationQuarter haar doelen in 2021 ruimschoots gehaald. Dat blijkt uit de TerugblIQ 2021, het vandaag gepubliceerde jaarverslag van InnovationQuarter. De activiteiten van InnovationQuarter hebben in 2021 geleid tot € 741 mln. additionele private investeringen en 2.483 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio.

IQ JV Terugbliq 2021

De missie van InnovationQuarter is het duurzaam versterken van de economische structuur van de regio en het ontsluiten van het innovatief vermogen van Zuid-Holland. Hieraan werkt InnovationQuarter samen door met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties dagelijks aan ecosystemen en clusters te bouwen. Op 12 april 2022 werd het jaarverslag van 2021 goedgekeurd door de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering.

IQJaarverslag 2021 AvA

Resultaten Innoveren

Afgelopen jaar realiseerde InnovationQuarter 65 innovatieprojecten en business cases met een investeringsvolume van € 45 miljoen. Daarnaast werkte InnovationQuarter samen met verschillende partners aan de uitvoer van innovatieprogramma’s SMITZH, Energie & Klimaat, ZorgTech en Maritime Delta en de lancering van innovatieprogramma AgriTech. Ook werd in 2021 door InnovationQuarter een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming en uitvoering van diverse voorstellen voor het Nationaal Groeifonds.

Resultaten Internationaliseren

InnovationQuarter assisteerde 51 buitenlandse bedrijven bij vestiging of uitbreiding in Zuid-Holland. Deze bedrijven verwachten binnen drie jaar bijna € 600 miljoen te investeren in de regio en ongeveer 2.500 arbeidsplaatsen te creëren. De meeste bedrijven zijn bovendien een belangrijke aanwinst voor de sterke ecosystemen in onze regio. Daarnaast werden 143 Investor Relations gesprekken gevoerd met hier reeds gevestigde buitenlandse bedrijven en 88 Trade Relations gesprekken met innovatieve mkb’ers over hun internationale ambities. 169 innovatieve bedrijven namen deel aan diverse internationaliseringsactiviteiten.

Resultaten Investeren

InnovationQuarter deed afgelopen jaar 34 investeringen in vernieuwende snelgroeiende bedrijven vanuit de fondsen (in beheer): IQCapital, UNIIQ, ENERGIIQ en het in 2021 gelanceerde ETF-R. Daarnaast werden 23 bedrijven geholpen met een Corona-OverbruggingsLening (COL). Afgelopen jaar haalden de portfoliobedrijven gezamenlijk bijna € 100 miljoen aan additionele financiering op. Bij deze bedrijven werken inmiddels ruim 3.400 medewerkers. Zelf investeerde InnovationQuarter bijna € 25 miljoen in deze bedrijven. Eind 2021 vond de honderdste investering plaats.

 

Afgelopen jaar was het derde jaar van InnovationQuarter’s meerjarenplan ‘Meer ImpaQt voor Zuid-Holland 2019-2022’. In de periode 2019-2021 is door InnovationQuarter bijgedragen aan ruim € 1,6 miljard aan uitgelokte investeringen in de regio en meer dan 6.500 arbeidsplaatsen.

“Met nog een jaar te gaan hebben we de ambities uit ons meerjarenplan inmiddels
ruim drievoudig overtroffen.”

–  Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter

Ondanks de positieve resultaten, blijft de noodzaak om gezamenlijk met partners te werken aan een schoner, slimmer en gezonder Zuid-Holland onverminderd hoog. Zo blijft de economische groei in Zuid-Holland langjarig achter op vergelijkbare regio’s in binnen- en buitenland, stagneren de private R&D-uitgaven, is de CO2-uitstoot in Zuid-Holland onevenredig hoog, staan er teveel mensen aan de kant op de arbeidsmarkt en is er tegelijkertijd een grote schaarste aan talent. Daarom is het van groot belang om in gezamenlijkheid te blijven werken aan de vernieuwing en het toekomstig verdienvermogen van de regio.

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2019

Benieuwd naar onze resultaten? Bekijk het InnovationQuarter Jaarverslag 2021 hieronder.