Terug naar overzicht

TerugblIQ Innoveren – 2019 was het jaar waarin we…

43 innovatieprojecten en € 26 mln. aan uitgelokte investeringen heeft team Innoveren bij InnovationQuarter gerealiseerd in 2019. Daarmee stijgt het boven de gestelde doelen uit. Om een slimmer, schoner en gezonder Zuid-Holland te realiseren richt Innoveren zich meer en meer op het versterken van ecosystemen. We voegen onze kracht dáár toe waar onze inzet de meeste impact kan maken.

Team Innoveren werkt aan een toekomstbestendige economie voor Zuid-Holland. Dat doet het door innovatie-ecosystemen te versterken en baanbrekende programma’s, projecten en businesscases te bouwen. Hierbij werken we samen met honderden bedrijven, kennisinstellingen en clusterorganisaties. Hieronder een greep uit de resultaten die we samen met onze partners behaalden.

Voor team Duurzaam & Schoon was 2019 het jaar waarin

 • het Fieldlab Industriële Elektrificatie een feit werd – in dit fieldlab worden technologieën ontwikkeld, getest en gebruiksklaar gemaakt die fossielgedreven processen vervangen door elektrisch gedreven processen. Dit fieldlab werd voor € 2,5 mln. opgenomen in het uitvoeringsplan energietransitie 2019-2020 van de gemeente Rotterdam.
 • 16 innovatieprojecten, verspreid over 7 fieldlabs, ruim € 720.000 uitgekeerd kregen via het innovatieprogramma Energie & Klimaat, met InnovationQuarter als programmamanager.
 • in Delft het Masterplan voor de ontwikkeling van PlanetB.io is ondertekend, onder andere door InnovationQuarter. Samen met verschillende partners wordt hier een open innovatiehub gerealiseerd voor industriële biotechnologie.

Voor team Slim & Veilig was 2019 het jaar waarin

 • de maakindustrie in Zuid-Holland een impuls van € 12 mln. ontving via het programma SMITZH.
 • de Space Campus Noordwijk gelanceerd werd. Een campus met faciliteiten voor het testen van kleine satellieten en ruimte-instrumenten, een centrum voor aardobservatie, data-applicatie en -training, een virtueel laboratorium voor space-engineering en een state-of-the-art makerspace voor prototyping en de productie van kleine satellieten.
 • de binnenvaart de eerste stappen zette richting een papierloze en veilige administratie en realtime monitoring, dankzij de pilot Blockchain in de binnenvaart.

Voor team Groen & Gezond was 2019 het jaar waarin

 • het fieldlab Vertical Farming werd gerealiseerd. Dit fieldlab is de springplank naar de lancering van het grotere, internationale World Expert Centre Vertical Farming. Hier wordt alle Nederlandse kennis en expertise op het gebied van vertical farming gebundeld en gedeeld. Een loket waar binnen- én buitenlandse partijen terecht kunnen voor de laatste ontwikkelingen.
 • het innovatieproject RoboCrops is opgestart. Binnen dit project wordt de ontwikkeling van robotica in de tuinbouw versneld.
 • het innovatieprogramma ZorgTech werd gerealiseerd. Innoveren in de zorg is lastig. Bedrijven en zorgpartijen vinden moeilijk hun weg met hun technologische innovaties. Via het programma ZorgTech stimuleren we nieuwe samenwerkingen en businessmodellen, zodat innoveren makkelijker wordt. Zorgtechnologieën kunnen via ons programma de toepasbaarheid van hun technologie testen. Daar is ook financiering voor beschikbaar.

Voor het Zuid-Hollands Investeringsplatform (ZIP) was 2019 het jaar waarin

 • de operationele en governancestructuur werd ingericht, de noodzakelijke basis voor een goedfunctionerend platform.
 • de Rotterdamse haven weer een stukje schoner werd dankzij de gerealiseerd sluitende businesscase voor de aanleg van een walstroomvoorziening in het Calandkanaal.
 • het ZIP-team bijdroeg aan de totstandkoming van de Regiodeal Drechtsteden en aan 5 complexe, concrete projecten werkte.

Over Innoveren

Innoveren bij InnovationQuarter bestaat uit Business Developers en Business Analisten die als een neutrale speler op zoek naar ideeën en initiatieven. Ze zetten de regionale strategie om naar concrete en financierbare acties die de ecosystemen versterken. Daartoe smeden ze samenwerkingsverbanden met innovatieve ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties en overheden.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

Eefje Dekkers

Eefje Dekkers

Hoofd Innoveren