Terug naar overzicht

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2019

Het voelt in deze economisch bijzondere tijden al weer lang geleden, maar 2019 was qua resultaten voor InnovationQuarter het allerbeste jaar sinds onze start. Met 33 investeringen, het aantrekken van 56 buitenlandse bedrijven en het realiseren van 43 innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven hebben we weer een stevige bijdrage geleverd aan een slimmer, schoner en gezonder Zuid-Holland. Onze activiteiten hebben in 2019 geleid tot een additioneel geïnvesteerd vermogen van een half miljard euro en de creatie van meer dan 2.800 arbeidsplaatsen in de regio.

InnovationQuarter Jaarverslag 2019

Afgelopen jaar hebben we in het verlengde van ons meerjarenplan 2019-2022 “Meer ImpaQt voor Zuid-Holland” gewerkt aan de verdere versterking van onze strategisch- economische en maatschappelijke impact. Op deze wijze zijn we dag in, dag uit bezig samen met partners met het verder versterken van ecosystemen en clusters. En werken we aan een slimme, schone en gezonde toekomst voor onze regio.

InnovationQuarter’s resultaten in cijfers

Wat betreft direct-economische impact (banen en geïnvesteerd vermogen) zijn in 2019 de volgende resultaten behaald:

  • Innoveren realiseerde 43 business cases en innovatieprojecten gerealiseerd met een investeringsvolume van € 26 mln. Hierbij is samengewerkt met enkele honderden bedrijven, kennisinstellingen en clusterorganisaties. In toenemende mate zetten we in op het uitrollen van grote innovatieprogramma’s in en voor de regio.
  • Internationaliseren heeft 56 bedrijven geassisteerd bij vestiging, dan wel verhuizing of uitbreiding in Zuid-Holland. Deze bedrijven verwachten binnen drie jaar 2.810 arbeidsplaatsen te realiseren in de regio en € 424 mln. additioneel te hebben geïnvesteerd. Ook hebben we zes eigen missies georganiseerd en vier hub-to-hub samenwerkingen opgezet.
  • Investeren heeft in 33 bedrijven geïnvesteerd, waarvan 20 uit IQCapital, 10 vanuit het UNIIQ-fonds en 3 vanuit het ENERGIIQ dat InnovationQuarter beheerd. Het additioneel aangetrokken kapitaal voor de regio komt met deze investeringen op € 54 mln. Bij onze portfoliobedrijven werkten eind 2019 bijna tweeduizend mensen.
  • Daarnaast voeren we het secretariaat van de Economic Board Zuid-Holland, dat afgelopen jaar de netwerk,- denk- en lobbykracht van de regio verder heeft versterkt.

InnovationQuarter resultaten 2019

Het duurzaam versterken van de economische structuur van de regio en het ontsluiten van het innovatiepotentieel vraagt van InnovationQuarter dat ze méér is dan een aanjager en verbinder, méér dan een acquisitieorganisatie en méér dan een investeerder. Door de integrale inzet van onze kennis, kunde en netwerken versterken we onze sterk sectoren en clusters. Door de geïntensiveerde inzet en focus op energie, circulaire en digitalisering hebben we in 2019 gewerkt aan de transitie naar de Next Economy.

“In deze economisch moeilijk tijden staan wij naast de ondernemers en bedrijven met wie we intensief samenwerken. Maar als ik terugkijk naar 2019 ben ik zeer trots op de resultaten die we hebben geboekt, op de intensieve samenwerking in de regio, op de ecosystemen en clusters die we in Zuid-Holland hebben versterkt, op onze organisatie en medewerkers en op de vele prachtige bedrijven met en voor wie we werken. De weg omhoog uit deze crisis zal een pittige zijn, maar ik ben er van overtuigd dat we als regio er beter voor staan dan bij de vorige crisis in 2009. En alles in huis hebben om hier straks ook weer sterk uit te komen”, aldus Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter.

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2019

Benieuwd naar onze resultaten? Bekijk het InnovationQuarter Jaarverslag 2019 hieronder.

Nieuwsbrief