Terug naar overzicht

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2018

Met 24 investeringen, het aantrekken van 53 buitenlandse bedrijven naar Zuid-Holland en het realiseren van ruim 30 innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven heeft InnovationQuarter in haar vijfjarig jubileumjaar een stevige bijdrage aan de economie van Zuid-Holland geleverd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018, de TerugblIQ, dat vandaag is gepubliceerd. Deze activiteiten van InnovationQuarter hebben in 2018 geleid tot een totaal aangetrokken vermogen van € 298 mln. en zo’n 1.500 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de regio.

InnovationQuarter Jaarverslag 2018

InnovationQuarter’s resultaten in cijfers

Sinds onze start in 2014 richt InnovationQuarter zich als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland op het versterken van de economische structuur in de regio en het ontsluiten van het innovatief vermogen. In 2018 heeft InnovationQuarter op nagenoeg alle terreinen haar doelstellingen overtroffen:

  • Door Business Development zijn 33 business cases en innovatieprojecten gerealiseerd met een investeringsvolume van € 21 mln. Hierbij is samengewerkt met enkele honderden bedrijven, kennisinstellingen en clusterorganisaties. Het gaat hier vaak om cross-sectorale projecten gericht op de transitie naar de Next Economy, zoals het programma SMITZH ter promotie van Smart Manufacturing in de regio.
  • Foreign Investments heeft 53 bedrijven geassisteerd bij vestiging, dan wel verhuizing of uitbreiding in Zuid-Holland. Deze bedrijven verwachten binnen drie jaar 1.113 arbeidsplaatsen te realiseren in de regio en € 214 mln. additioneel te hebben geïnvesteerd.
  • Capital heeft in 24 bedrijven geïnvesteerd, waarvan 10 uit IQCapital en 11 vanuit het UNIIQ-fonds en 3 vanuit het ENERGIIQ-fonds dat InnovationQuarter beheerd. Het additioneel aangetrokken kapitaal voor de regio komt met deze investeringen op € 63 mln. De bedrijven verwachten binnen drie jaar 379 additionele arbeidsplaatsen te realiseren.

InnovationQuarter doet nog meer

Zo ondersteunen wij ook ondernemers uit de regio bij hun internationaliseringsambities, zijn we de schakel tussen het nationale topsectorenbeleid en het regionale bedrijfsleven, en profileren we Zuid-Holland als unieke deltaregio, een 24/7 real-life proeftuin voor kansrijke innovaties.

Ik ben trots op de resultaten die we de afgelopen vijf jaar hebben geboekt, op de samenwerkingen die we hebben opgezet, op de organisatie die we met elkaar hebben opgebouwd en op de economische impact die we voor Zuid-Holland hebben gecreëerd.

Aldus Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter.

TerugblIQ InnovationQuarter Jaarverslag 2018

Aandeelhouders InnovationQuarter ontvangen het eerste exemplaar van de TerugblIQ, het InnovationQuarter Jaarverslag 2018

De sleutel tot het oplossen van maatschappelijke uitdagingen

Remco Pikaart, van Shipping Factory werkte samen met Business Developer Jacqueline Schardijn aan het innovatieproject Blockchain in de binnenvaart: “Ik dacht dat mijn eerste gesprek met Jacqueline een kennismakingsgesprek was zoals de meeste: leuk, maar je hoort er niks meer van. Zo niet bij Jacqueline. Die kwam razendsnel met financieringsmogelijkheden en zette een aantal partijen bij elkaar. Ik denk dat dat een van de grootste krachten is van InnovationQuarter: snel schakelen. En partijen boven hun eigen belang uitlaten stijgen naar een overkoepelend belang.”

“Bedrijven bieden, samen met kennisinstellingen en overheden, de sleutel tot het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En op deze wijze leveren ze gezamenlijk een concrete bijdrage aan de transitie naar een Next Economy,” aldus Zonneveld.

InnovationQuarter vervult hierbij een belangrijke rol door met een team van ruim 75 gepassioneerde medewerkers te zorgen voor meer samenwerking tussen ondernemers onderling en met kennisinstellingen en overheden. Door te zorgen dat ondernemingen die willen (door)groeien daar financiering voor vinden. En door de regio nationaal en internationaal op de kaart te zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Het jaarverslag biedt naast de rapportage over de resultaten ook interviews met ondernemers met vooruitstrevende innovaties en inspirerende plannen in de regio.

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2018

Benieuwd naar onze resultaten? Bekijk het InnovationQuarter Jaarverslag 2018 hieronder. Wilt u een hardcopy van het jaarverslag ontvangen? Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar: info@innovationquarter.nl.