Terug naar overzicht

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2016

In het derde jaar van haar bestaan heeft InnovationQuarter een topjaar gedraaid, zoals blijkt uit het jaarverslag 2016 dat vandaag is gepubliceerd. Zo werden meer buitenlandse bedrijven dan ooit aangetrokken naar de regio, heeft InnovationQuarter maar liefst 19 investeringen gedaan en werden enkele tientallen innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven aangejaagd. Deze activiteiten van InnovationQuarter hebben in 2016 geleid tot € 139 mln. additionele private investeringen en 971 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio.

InnovationQuarter is sinds 1 januari 2014 actief als de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Een in de Nederlandse context uniek initiatief door de samenwerking tussen de Rijksoverheid, de provincie, alle grote steden in Zuid-Holland, de universiteiten en de universitair medische centra.

Groeiversneller economie Zuid-Holland

Samen met bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties, incubators, investeerders en overheden werkt InnovationQuarter aan het versterken van de positie van Zuid-Holland als economische topregio in Europa. InnovationQuarter richt zich daarbij op samenwerking tussen innovatieve bedrijven, kruisbestuiving tussen de sterke regionale clusters, het gericht aantrekken van buitenlandse bedrijven en het investeren in vernieuwende ondernemers.

Op al deze terreinen heeft InnovationQuarter in 2016 haar ambitieuze doelstellingen overtroffen:

  • Door InnovationQuarter Business Development zijn 16 samenwerkingsverbanden tussen innovatieve ondernemers gerealiseerd met een investeringsvolume van € 16 mln. Hiernaast zijn 46 samenwerkingsverbanden aangejaagd en 52 verkend. Hierbij is samengewerkt met enkele honderden bedrijven. Het gaat hier vaak om smaakmakende cross-sectorale projecten gericht op de transitie naar de next economy.
  • InnovationQuarter Foreign Investments heeft 36 buitenlandse bedrijven geassisteerd bij vestiging, dan wel verhuizing of uitbreiding in de regio. Deze bedrijven verwachten binnen drie jaar 730 additionele arbeidsplaatsen te realiseren in de regio en € 95,7 mln. additioneel te hebben geïnvesteerd. Sinds onze start in 2014 is het aantal in Zuid-Holland gelande buitenlandse bedrijven gestegen met maar liefst 55%.
  • InnovationQuarter Capital heeft in 11 bedrijven geïnvesteerd en vanuit het UNIIQ-fonds werden 8 investeringen gedaan. Het additioneel aangetrokken kapitaal voor de regio komt met deze investeringen op € 27,2 mln. Naar verwachting is InnovationQuarter in 2016 één van de drie meest actieve investeerders in Nederland geweest. De bedrijven in portfolio verwachten binnen drie jaar 241 additionele arbeidsplaatsen te realiseren. In 2016 is ook een exit gerealiseerd op de investering in IQMessenger.
TerugblIQ - InnovationQuarter Jaarverslag 2016

Aandeelhouders InnovationQuarter ontvangen eerste exemplaar TerugblIQ, het InnovationQuarter Jaarverslag 2016. © Daniel Verkijk

 

Naast het realiseren van projecten, nieuwe banen en investeringen levert InnovationQuarter meerwaarde door een verbindende rol in het innovatieve ecosysteem te spelen, door de regio als innovatieve hotspot op de kaart te zetten en door de schakel te zijn tussen het nationale topsectorenbeleid en het regionale bedrijfsleven. “Door onze kerntaken, en daarmee onze kennis en netwerken integraal in te zetten creëren we meerwaarde als regionale ontwikkelingsmaatschappij”, aldus Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter, “We zijn zo méér dan een verbinder en aanjager, méér dan een acquisitieorganisatie en méér dan een investeerder.”

Bijdragen aan the Next Economy

Het jaarverslag van InnovationQuarter laat ondernemers aan het woord die met hun innovatie een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen op onder meer zorg, veiligheid en energie. Rinke Zonneveld: “Dit zijn de ondernemers die wij graag helpen vanuit onze ambitie om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.” Deze oplossingen liggen vaak op het snijvlak van sectoren en technologieën, daarom richt InnovationQuarter zich op het verbinden van verschillende sectoren. “Zo brengen we de next economy in onze regio dichterbij.”

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2016

Benieuwd naar onze resultaten? Bekijk het InnovationQuarter Jaarverslag 2016 hieronder.