Terug naar overzicht

TERUGBLIQ 2023 – InnovationQuarter Jaarverslag

InnovationQuarter ondersteunt het innovatieve mkb bij het versneld ontwikkelen en vermarkten van technologische oplossingen. Ze ontplooide in 2023 64 innovatieprojecten, hielp 43 buitenlandse bedrijven naar Zuid-Holland, organiseerde 24 missies of beurbezoeken en ondersteunde 554 bedrijven bij hun internationale groei en deed 35 investeringen in startups en scale-ups.  Samen zorgden de ontwikkelingsactiviteiten ervoor dat er ruim € 480 miljoen extra in Zuid-Holland geïnvesteerd werd door private partijen. Daarbij ligt de aandacht van InnovationQuarter nadrukkelijk op die bedrijven en projecten die strategische waarde toevoegen aan de sterke ecosystemen in Zuid-Holland.

InnovationQuarter_TERUGBLIQ

Ondernemerschap in 2023

Diverse factoren beïnvloedden het ondernemerschap in 2023. Zo was er gelukkig een daling van de energieprijzen te zien, waarmee de absolute piek achter ons lijkt te liggen. Toch bevinden prijzen zich nog altijd op een relatief hoog niveau, wat gevoeld wordt door bedrijven in bijvoorbeeld de chemie, glastuinbouw en de (hightech) maakindustrie. Naast financiële factoren, speelt (een gebrek aan) ‘ruimte’ voor ondernemerschap een steeds grotere rol. Daarbij constateert InnovationQuarter dat juist op de transitiethema’s naar een Slimmer, Duurzamer en Gezonder Zuid-Holland de ruimtevraag toeneemt. Vooral innovatieve projecten en bedrijvigheid rondom de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie ondervinden steeds vaker de gevolgen van beperkte ruimte.

Alle projecten, programma’s, landingen en investeringen zijn gericht op versterking van het ecosysteem (strategisch-economische impact) en het realiseren van maatschappelijke impact in de regio. Dat laatste wordt steeds belangrijker. De impact van de activiteiten van de business units is zichtbaar gemaakt in onderstaande figuur waarin alle KPI-projecten van de business unit één tot drie SDG’s toegekend hebben gekregen.

InnovationQuarter_TERUGBLIQ

Resultaten Innoveren

De business unit Innoveren heeft haar KPI’s in 2023 ruimschoots gehaald. Daarbij is Innoveren erin geslaagd om op de grote transitieopgaven veel private investeringen los te krijgen (€ 143 miljoen) én tegelijk voor onze bedrijven publiek gefinancierde subsidies te mobiliseren (€ 127 miljoen) waardoor zij extra snel en in samenwerking met elkaar en kennisinstellingen kunnen ontwikkelen.

Om individuele startups doelgericht te ondersteunen in hun verschillende levensfasen, hebben we in 2023 een plan uitgewerkt om hier onder de noemer van ‘venture development’ een uniforme en meer gestructureerde aanpak op te ontwikkelen. Dit plan wordt in 2024 gefaseerd tot uitvoering gebracht.

Door haar aanwezigheid in de verschillende ecosystemen in de regio, is InnovationQuarter in staat om verschillende sectoren met elkaar te verbinden. We zetten ons in om cross-overs te realiseren tussen sectoren, waarbij innovatieve technologie ontwikkeld voor toepassing in de ene sector ook zijn weg vindt naar een andere sector. In 2023 werd in bijna 40% van de (KPI-)projecten van Innoveren gewerkt aan crossovers tussen sectoren (25 van de 64 projecten).

Resultaten Investeren

InnovationQuarter investeert in veelbelovende startups vanuit haar eigen fonds InnovationQuarter Capital en vanuit drie fondsen die zij in beheer heeft: UNIIQ, ENERGIIQ en Energietransitiefonds Rotterdam. Vanuit alle vier de fondsen gezamenlijk zijn er het afgelopen jaar 35 investeringen gedaan. Aan deze 35 bedrijven is € 34 miljoen financiering verstrekt.

Het lukt portfoliobedrijven waar InnovationQuarter in geïnvesteerd heeft in toenemende mate om andere investeringen op te halen. De toename van uitgelokte investeringen in 2023 is bijna 70% ten opzichte van 2022.

In december 2023 vond de grootste exit uit de geschiedenis van InnovationQuarter plaats. Het belang van InnovationQuarter in Ortec werd verkocht aan een partij die het bedrijf kan laten groeien in de Verenigde Staten. Met de verkoopopbrengst kan InnovationQuarter weer andere bedrijven investeringen in Zuid-Holland.

Resultaten Internationaliseren

Vanuit Internationaliseren werken we aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het ondersteunen van bedrijven bij hun internationale groei.

Buitenlandse bedrijven zijn goed voor een kwart van het Nederlandse BBP. Bovendien werkt 20% van de werknemers bij een buitenlands bedrijf. Ook kunnen buitenlandse bedrijven door hun specifieke kennis, technologie of talent topsectoren en clusters versterken. Juist op deze bedrijven richten we onze activiteiten steeds meer in samenwerking met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) met de volume naar value strategie.

In totaal verwachten de 43 bedrijven die door InnovationQuarter ondersteund zijn bij het landen of uitbreiden in Zuid-Holland, in de komende drie jaar ruim € 70 miljoen te investeren in de regio. Daarnaast verwachten ze bijna 600 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, voor het merendeel binnen de speerpuntsectoren in de regio. Deze resultaten zijn totstandgekomen in nauwe samenwerking met Invest in Holland en de regionale acquisitiepartners Rotterdam Partners, THBA en DEAL.

Met onze outbound internationaliseringsactiviteiten hebben we in 2022 maar liefst 544 bedrijven ondersteund bij het nastreven van hun internationale ambities en het uitbreiden naar nieuwe, buitenlandse markten. Dit is bereikt door het organiseren van een scala aan handelsmissies, buitenlandse beursbezoeken, internationaliseringsprogramma’s en individuele trade-relationsgesprekken, binnen diverse regionale speerpuntsectoren.

Lees hier ons volledige jaarverslag

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Ida Bastiaansen

Ida Bastiaansen

Manager Strategie Marketing & Communicatie
Nieuwsbrief