Berichten

Kick-off Health Tech Accelerator

HealthTech Accelerator afgetrapt: Acht gedreven Health Tech ondernemers vergroten hun kans op de markt in zes maanden

De HealthTech Accelerator, waar acht gedreven Health Tech ondernemers…