Terug naar overzicht

Synergy Certificate voor de slimme productie van composieten

Op vrijdag 6 april ontving het project CADC (Composite Automation development Centre) van de TU Delft een zogenaamde ‘Synergy Certificate’ van de Clean Sky 2 Joint Undertaking. Hiermee wordt invulling gegeven aan het MOU dat in 2016 is getekend tussen de Provincie Zuid-Holland en Clean Sky 2 Joint Undertaking.

TU Delft / Composite Automation development Centre

Composite Automation Development Centre

Met financiële ondersteuning vanuit EFRO en de provincie voor het project Composite Automation development Centre (CADC) kan SAM|XL worden opgezet, een onderzoekscentrum voor de slimme productie van grote, lichtgewicht composietdelen. Voor Kjelt van Rijkwijk van SAM|XL is het certificaat een bevestiging dat het onderzoekscentrum op vele vlakken een rol kan spelen bij innovatie.

Van Rijswijk: “Bij SAM|XL, dat staat voor Smart Advanced Manufacturing XL, werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan de technologie die nodig is voor de automatische productie van grote (lichtgewicht) composietdelen die kunnen worden gebruikt in vliegtuigen, windturbinebladen, ruimtevaartuigen en ook schepen. De innovaties die ontstaan op de werkvloer van SAM|XL kunnen uiteindelijk in veel verschillende gebieden en sectoren terecht komen.”

Synergy Certificates worden uitgereikt aan die projecten die subsidie ontvangen vanuit Clean Sky 2 of EFRO waarvan we verwachten dat ze op hun beurt ook zelf weer zullen leiden tot nieuwe innovatie. Het is duidelijk dat via CADC synergieën zullen ontstaan met bestaande en wellicht nieuwe projecten in het kader van het CleanSky2 programma.
~Ron van Manen, Programma Manager van het innovatieprogramma Clean Sky 2

SAM|XL

SAM|XL brengt kennis over de composieten- vanuit de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en automatisering vanuit het Robotics Institute van de TU Delft, TNO Industry en meerdere industriepartners bij elkaar. In maart 2019 openen de deuren van SAM|XL. In de locatie in Delft staat dan alle mogelijke apparatuur waarmee de partners onderzoek kunnen doen, prototypes kunnen bouwen en hun technologie kunnen testen, zodat zij daarna de stap kunnen zetten naar opschaling. Tot die tijd opereert SAM|XL vanuit de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Van Rijswijk: “Daarnaast betrekken we actief studenten van universiteiten en HBO-instellingen in de regio bij onze projecten. Hiermee dragen we bij aan het opleiden van goede ingenieurs die onze Future Factories op grote schaal gaan bouwen.”

CADC en daarmee ook SAM|XL is een initiatief van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en het Robotics Institute van de TU Delft. Partners binnen CADC zijn Fokker GKN, Airborne, Airbus DS, KVE, GTM, Suzlon en TNO Industry. Het initiatief maakt onderdeel uit van de Regionale Aerospace Agenda Zuid-Holland.

Over de Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky Joint Undertaking is de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie voor de uitvoering van het Clean Sky programma (een programma in het kader van Horizon 2020). Clean Sky 2 is het gezamenlijk technologie-initiatief en is een publiek-private samenwerking tussen de Europese Commissie en de Europese luchtvaartindustrie. Het programma loopt van 2014 tot 2020. Het doel is om via innovaties in vliegtuigbouw de uitstoot van CO₂, NOₓ en lawaai met 20-30% ten opzichte van de huidige generatie vliegtuigen te verminderen.