Terug naar overzicht

Stichting 2Tokens bouwt verder aan tokenisering in Nederland

Het Europese fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) heeft stichting 2Tokens groen licht gegeven voor de doorontwikkeling van de Token Routekaart naar een volgende fase. InnovationQuarter hielp 2Tokens een aantal jaar terug opstarten toen er vraag was vanuit de markt naar de rol en meerwaarde van digitale tokens. In het vervolgproject zullen twee eerder uitgewerkte usecases doorontwikkeld en gedemonstreerd worden. Door tokenisering kunnen risicovollere innovaties die bijdragen aan een meer duurzame samenleving sneller van de grond komen.

Wat is tokenisering en waar is het toe te passen?

Tokens vertegenwoordigen waarde op een bestaande blockchain en maken allerlei zaken digitaal verhandelbaar zoals fysieke producten, toegang, eigenaarschap, investeringen of beloningen. Tokenisering kan dus overal ingezet worden en maakt een digitale revolutie mogelijk.
Door tokenisering kan er bijvoorbeeld realtime gehandeld worden in illiquide assets zoals restwarmte en energie. Daarmee wordt het op eens een stuk aantrekkelijker om te werken aan duurzaamheidsproblemen zoals het terugbrengen van CO2-uitstoot.
Een ander voordeel is dat het voor innovatieve startups makkelijker wordt om geld op te halen. Zij zijn voor hun financiering niet alleen afhankelijk van grote institutionele beleggers, maar kunnen door tokenisering ook geld ophalen van meerdere kleine beleggers.

 “In de Rotterdamse haven werken wij met partijen aan digitalisering van supply chains. Wij zien tokens als een interessante mogelijkheid als het gaat om digitalisering van logistieke en energieketens.”

– Aljosja Beije, CEO van BlockLab

Wat wordt er in dit vervolgproject onderzocht?

In het eerste 2Tokens-project bracht InnovationQuarter BlockLab, Yes!Delft en LIFT-OFF samen om te werken aan een Token Routekaart waarin twee usecases werden uitgewerkt. Het project 2Tokens fase II is een logisch vervolg hierop en zal werken aan drie dingen:

1. De doorontwikkeling en demonstratie van een digitale infrastructuur voor het eerste, volledig papierloze, wettelijk erkende overdracht van eigendom, op basis van een verhandelbare digitale bill-of-lading (eBL). Deze infrastructuur zal worden ingezet op de handelsroute Nederland-Singapore (standaard containervervoer) en Noorwegen-Nederland (vervoer van containers met groene waterstof).

2. De doorontwikkeling en demonstratie van financiering op basis van tokens via de notering van een (virtueel) mandje van deep tech en hightech startups.

3. Het beschrijven van best practices en het ontwikkelen van nieuwe use cases. Belangrijk daarbij is dat wordt gewerkt aan de uitwerking van (inter)nationale standaarden zodat de routekaart verder doorontwikkeld kan worden en in de praktijk kan worden gedemonstreerd. Een gereguleerde omgeving is voorwaardelijk voor het succes van tokenisering.

Waarom is het belangrijk dat er aan tokenisering gewerkt wordt?

Het potentieel van tokentechnologie is enorm – mede door efficiëntere digitale oplossingen voor bestaande financieringsmethodes en de opkomst van geheel nieuwe modellen voor financiering en samenwerkingsvormen. De programmeerbaarheid van tokens biedt nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om flexibeler om te gaan met eigendom, stemrecht, dividend en financiering. Voor het eerst kan er straks in alles op dagelijkse basis worden gehandeld, mits de handelswaar maar is getokenized. Handel neemt in de digitale economie een andere dimensie aan, want dit is wereldwijd en 24/7. Tokentechnologie maakt de digitale economie mogelijk.

“Toen ik een aantal jaar terug bezig was met blockchaintechnologie, benaderden steeds meer bedrijven uit de regio mij met vragen over tokenisering. Ik ben dit project dan ook echt gestart op basis van marktbehoefte. Met dit project hebben we een start gemaakt met het beantwoorden van vragen als:  Kan ik als bedrijf eigen tokens uit gaan geven? Aan welke wetgeving moet je voldoen als je ik in tokens wil handelen?”

– Jacqueline Schardijn, business developer Digital Technology

Hoe uniek is wat hier gebeurt?

Het werken met tokens is nog heel nieuw, maar de ontwikkelingen gaan heel snel, mede door het succes van cryptocurrencies. Verschillende (inter)nationale belangengroepen, zoals de International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), de InterWork Alliance (IWA), de International Token Standardization Association (ITSA), de Dutch Blockchain Coalition en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, steunen de missie van 2Tokens.

“Het werk dat 2Tokens verricht is heel vooruitstrevend en kan een grote impact hebben. Het is ontstaan vanuit vragen van bedrijven hier uit de regio, maar vanuit de rest van Nederland en Europa wordt met ons meegekeken. Wat we nu in deze usecases laten zien zorgt voor beter begrip rond token financiering en kan zorgen voor nieuwe wet en regelgeving en de drempel voor veel bedrijven verlagen.”

– Jacqueline schardijn, business developer Digital technology

Nxchange, is in 2Tokens fase II de nieuwe partner voor de ontwikkeling van Next Generation Capital. Door gebruik te maken van het Nxchange-platform kunnen bedrijven en financiële dienstverleners binnen hun eigen communities en via hun eigen webomgeving direct kapitaal aantrekken en beleggers de mogelijkheid bieden om effecten te verhandelen op de secundaire markt van Nxchange. Nxchange heeft sinds 2016 een vergunning als gereglementeerde markt (regulated market) en ontving in 2018 haar MTF-vergunning (Multilateral Trading Facility), beide uitgegeven door het Nederlandse Ministerie van Financiën.

“Tokenisering zal onze economie op dezelfde manier transformeren als aandelen en aandelenmarkten deden in de 17e eeuw. Voor een digitale beurs zoals NxChange is het belangrijk dat we de juiste omgeving creëren om deze innovaties te laten plaatsvinden – het is dus geweldig dat meerdere partijen zijn samengekomen om te doen wat nodig is om dit potentieel te realiseren.”

– Marleen Evertsz, CEO/Founder van NxChange

Meer weten?

Alle opgedane kennis, ervaring en projectresultaten zijn gebundeld op www.2Tokens.org. Voor de uitwerking van de tweede usecase wordt nog gezocht naar sustainable deep tech en hightech startups uit de regio die willen onderzoeken of tokenisatie hen kan helpen bij het verkrijgen van financiering. Interesse? Voor vragen en meer informatie, kunt u terecht bij Jacqueline Schardijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Jacqueline Schardijn

Senior Business Developer Digital Technology