Terug naar overzicht

StartupDelta krijgt ambitieus vervolg met TechLeap.NL, Constantijn van Oranje blijft Special Envoy

StartupDelta krijgt onder de naam TechLeap.NL medio dit jaar een grootser vervolg. Special Envoy van TechLeap.NL wordt Constantijn van Oranje die deze rol de afgelopen drie jaar ook vervulde bij StartupDelta. Dat maakte staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, vandaag bekend in Den Haag.

StartupDelta wordt door het kabinet gezien als een logische partij om het voortouw te nemen in het versterken van de Nederlandse startup en scale-up ecosysteem en het halen van de ambitie om het beste ecosysteem van Europa te worden. Daarom stelt het kabinet StartupDelta in staat om na het aflopen van het huidige mandaat op 1 juli, de inzet te vergroten onder de nieuwe naam TechLeap.NL.

Het programma zal zich richten op kennisontwikkeling over het startup ecosysteem, het tot stand brengen van nieuwe initiatieven in het ecosysteem en het verbinden van Nederlandse top scale-ups met de beste investeerders en programma’s. De nadruk zal daarbij liggen op de thema’s kapitaal, talent en markt in relatie tot snelle groei.

Grote ambitiestap van overheid

Het vervolg van StartupDelta als TechLeap.NL is onderdeel van een forse ambitiestap die de Nederlandse overheid rijksbreed zet om van Nederland het beste startupecosysteem van Europa te maken. In een opsomming van acties en investeringen gaat het onder meer om het aantrekkelijker te maken om voor een startup te werken door een aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenopties door  het moment van belastingheffing wordt verplaatst naar het moment van vervreemding, het aanstellen van zes startup liaisons in zes prioritaire, internationale, grootstedelijke gebieden (‘hubs’)   en een pilot voor het verlenen van een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van een startup, afkomstig van buiten de EU. In totaal komt er de komende 4 jaar zo’n 65 miljoen euro beschikbaar voor startup-en scaleupbeleid. Hiervan is € 35 miljoen voor het nieuwe programma van TechLeap.NL en € 30 miljoen voor andere maatregelen ter versterking van het ecosysteem.

Constantijn van Oranje, Special Envoy StartupDelta: “Het pakket en de rol die aan TechLeap.NL gegeven worden en de acties die de diverse ministeries nemen om het startup-en scaleupbeleid te verbeteren, geven mij het vertrouwen dat alle partijen de noodzaak en urgentie begrijpen dat we nu moeten doorpakken willen we de ambitie van Nederland nummer een halen.”

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat: “Startups- en met name scale-ups zorgen voor groei en innovatie. Een impuls zoals aangekondigd is noodzakelijk om ons ecosysteem te versterken en gekoppeld aan onze ambitie om het sterkste ecosysteem van Europa te worden. Ambitie vraagt om daadkracht en benodigde middelen.”

Wilt u hier graag meer over weten?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief